Klas 1 Kader Samenvatting theme Music

Music
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Music

Slide 1 - Tekstslide

Words/ vocabulary
Leer alle woordjes uit je hoofd.

Je kunt oefenen met quizlet.

Slide 2 - Tekstslide

Vertaal: belangrijk
A
famous
B
important
C
example
D
different

Slide 3 - Quizvraag

Vertaal: goedkoop
A
chip
B
sheep
C
cheep
D
cheap

Slide 4 - Quizvraag

Vertaal: voorbeeld
A
example
B
exemple
C
axemple
D
exampel

Slide 5 - Quizvraag

Vertaal "believe" naar het Nederlands

Slide 6 - Open vraag

Vertaal "duur" naar het Engels

Slide 7 - Open vraag

Vertaal "verschillend" naar het Engels

Slide 8 - Open vraag

Vertaal "vanavond" naar het Engels

Slide 9 - Open vraag

Vertaal "lui" naar het Engels

Slide 10 - Open vraag

1. Match the words to their definitions
practise
meet
way
sound
every
expensive
quite
remember
appointment
buy
duur
redelijk
ontmoeten
geluid
kopen
oefenen
herinneren
manier
afspraak
iedere

Slide 11 - Sleepvraag

Grammar: Ordinal numbers
first-second-third-fourth-fifth-sixth-seventh etc.

Slide 12 - Tekstslide

vijfde in het Engels
A
fiveth
B
fivth
C
fifth
D
fifeth

Slide 13 - Quizvraag

I won the .... (2e) price!

Slide 14 - Open vraag

I became ....(1e)!

Slide 15 - Open vraag

It's her ...(23e) birthday.

Slide 16 - Open vraag

This is the ... (40e) time I have to warn you!

Slide 17 - Open vraag

Grammar: days and months
Monday - Tuesday - Wednesday - Thursday - Friday - Saturday - Sunday

January - February - March - April - June - July - August - September - October - November - December

Slide 18 - Tekstslide

Vertaal naar het Engels:
mei

Slide 19 - Open vraag

Vertaal naar het Engels:
juni

Slide 20 - Open vraag

Vertaal naar het Engels:
oktober

Slide 21 - Open vraag

Grammar: dates
It's the seventeenth of May.

It's the twenty-fifth of June.

Slide 22 - Tekstslide

Het is 7 augustus

Slide 23 - Open vraag

Het is 22 januari

Slide 24 - Open vraag

Grammar: telling time

Slide 25 - Tekstslide

What time is it?
A
It's ten to two
B
It's ten past two
C
It's two o'clock
D
It's half past two

Slide 26 - Quizvraag


What time is it?
A
Half nine
B
Half to ten
C
Half ten
D
Half past nine

Slide 27 - Quizvraag

What time is it?

Slide 28 - Open vraag

What time is it?

Slide 29 - Open vraag

Grammar: have got/ has got
I have got                                         I  haven't got
You have got                                 You haven't got
He/she/it has got                        He/she/it  hasn't got
They have got                               They  haven't got
We have got                                   We haven't got

Slide 30 - Tekstslide

I ........... a ticket

Slide 31 - Open vraag

I ........... a ticket (not)

Slide 32 - Open vraag

My brother ........... a ticket

Slide 33 - Open vraag

My brother ........... a ticket (not)

Slide 34 - Open vraag

Maak vragend:
My brother has got a ticket

Slide 35 - Open vraag

Grammar: much/many

Slide 36 - Tekstslide

...... flowers
A
much
B
many

Slide 37 - Quizvraag

...... money
A
much
B
many

Slide 38 - Quizvraag

...... love
A
much
B
many

Slide 39 - Quizvraag

...... chairs
A
much
B
many

Slide 40 - Quizvraag

...... energy
A
much
B
many

Slide 41 - Quizvraag

Phrases

Slide 42 - Tekstslide

Bedankt voor de uitnodiging.

Slide 43 - Open vraag

Let's work
Continue with your studyplanner in silence!

Slide 44 - Tekstslide