H1 P0 Introductie

hoofdstuk 1 stoffen en mengsels
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

hoofdstuk 1 stoffen en mengsels

Slide 1 - Tekstslide

Stoffen ordenen

Stoffen kun je herkennen aan stofeigenschappen.

Deze kun je gebruiken om stoffen te onderscheiden.

Slide 2 - Tekstslide

Stoffen ordenen
 • Stoffen kun je herkennen aan stofeigenschappen.
 • De stofeigenschappen bepalen waarvoor je de stof gebruikt. 
 • Dit zijn geen stofeigenschappen:
  - temperatuur
  - volume
  - massa
 • Waarom niet?

Slide 3 - Tekstslide

Dichtheid
Omdat die stofeigenschap belangrijk is heeft het een eigen naam gekregen: de dichtheid.

De dichtheid van een stof is de massa van 1 cm3 stof.

Slide 4 - Tekstslide

Dichtheid is massa in gram van 1 cm3
Grootheid is dichtheid
Eenheid is g/cm3

Slide 5 - Tekstslide

dichtheid
Dichtheid:
geeft aan wat de stof per volume aan massa heeft. (g/cm3)
                 

Slide 6 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid (Binas)
Op etiketten staat een gevarensymbool

Slide 7 - Tekstslide

Stoffen en veiligheid 
 • inademen
 • inslikken
 • op de huid/ ogen 
 • vuur
 • mengen 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

fase overgangen
Als stoffen naar verschillende fases gaan noem je dit faseovergangen.

Elke faseovergang kost energie of er komt energie bij vrij.

Slide 10 - Tekstslide

Faseovergangen

Slide 11 - Tekstslide

Celcius VS Kelvin

Slide 12 - Tekstslide


 • bestaat uit 1 soort deeltjes (moleculen)
 • dus smeltpunt (=stolpunt) + kookpunt 
 • temperatuur constant bij faseovergang


 • bestaan uit meerdere stoffen/moleculen door elkaar 
 • dus een smelt- en kooktraject
 • temperatuur niet constant bij faseovergang
            Zuivere stoffen       en        Mengsels               

Slide 13 - Tekstslide

Je kunt aan de hand van een smeltdiagram uitleggen wat het kooktraject van een mengsel is.
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject

Slide 14 - Tekstslide

Oja, mengsels..

Wat is een mengsel?

Wat voor mengsels ken je?

Slide 15 - Tekstslide

Verschillende soorten mengsels
 • Oplossing: Is altijd helder. 
 • Suspensie: Is troebel. Mengsel van vaste stof in vloeistof.
 • Emulsie: Mengsel van twee vloeistoffen. Kan ontmengen.
 • Legering: Mengsel van twee of meer metalen.
 • Nevel: Mengsel van vloeistofdruppels in gas.
 • Rook: Mengsel van vaste stof in gas.
 • Schuim: Mengsel van gas is vaste stof of gas in vloeistof.

Slide 16 - Tekstslide

Chemische reactie:

Slide 17 - Tekstslide

Chemische reactie


Bij een chemische reactie verdwijnen stoffen én er ontstaan nieuwe stoffen.

 • beginstoffen:  De stoffen die bij de chemische reactie verdwijnen
 • reactieproducten:  de stoffen die ontstaan bij een chemische reactie

Slide 18 - Tekstslide

Reactieschema

Een reactieschema is in woorden. 
Reactievergelijking

Een reactievergelijking is in formules

Slide 19 - Tekstslide

Reactieschema vs vergelijking
Reactieschema:

Water -> Waterstof + ZuurstofReactievergelijking:

2 H2O -> 2 H2 + O2

Slide 20 - Tekstslide

Planning
Herhaling hoofdstuk 2 zelf ver

Slide 21 - Tekstslide