cross

SOL CAL TOA 1

tangens  en hoeken
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundemavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

tangens  en hoeken

Slide 1 - Tekstslide

tangens kan je alleen gebruiken bij een rechthoekige driehoek
schuine zijde
(altijd tegenover de rechte hoek)
rechthoekszijde
rechthoekszijde

Slide 2 - Tekstslide

stap 1: de letters op de goede plek
C
A
B
vanuit LC : 
AB is de overstaande zijde, 
AC is de aanliggende zijde
vanuit LB 
AC is de overstaande zijde, 
AB is de aanliggende zijde
BC is altijd de langste zijde 
(tegenover de rechte hoek)

Slide 3 - Tekstslide


Wat is de langste zijde?
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 4 - Quizvraag


Vanuit ∠ P, wat is de 
overstaande zijde?
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 5 - Quizvraag


Vanuit ∠ Q, wat is de 
aanliggende zijde?
A
PQ
B
QR
C
PR

Slide 6 - Quizvraag

tangens  TOA
tan=aanliggendezijdeoverstaandezijde
tangens ronden we af op 3 decimalen

Slide 7 - Tekstslide


Wat is de tangens van ∠ Q?
A
3:4
B
4:3
C
5:4
D
4:5

Slide 8 - Quizvraag


Wat is de tangens van ∠ P?
A
3:4
B
4:3
C
5:4
D
3:5

Slide 9 - Quizvraag

Berekenen van hoek B
C
A
B
15 cm
20 cm
tanB=AO
tanB=1520
de '6' moet je weten 
dus '2x3' 
B=53,13°
shift tan (20 : 15) = 53,13 

Slide 10 - Tekstslide

zijde berekenen als de hoek bekend is
C
A
B
15 cm
35°
?
tanB=AO
tan35=15?
?=15tan35
de '6' moet je weten 
dus '2x3' 
?=10,5
AC = 10,5 cm
beneden = delen
boven = keer

Slide 11 - Tekstslide

zijde berekenen als de hoek bekend is
C
A
B
?
40°
68
cm
tanB=AO
tan40=?68
?=tan4068
de '3' moet je weten 
dus '6:2' 
tan4068=81,0
AB = 81 cm
beneden = delen
boven = keer

Slide 12 - Tekstslide

Bereken AB
C
A
B
?
60°
35
cm
tanB=AO

Slide 13 - Tekstslide

Bereken AC
C
A
B
200
30°
?
tanB=AO

Slide 14 - Tekstslide

bereken
C
A
B
200
50
tanB=AO
B

Slide 15 - Tekstslide

D
B
C
Bereken hoek C en D met de tangens.
20 cm
32 cm
25 cm

Slide 16 - Tekstslide

D
B
C
Bereken zijde BD.

30°
30 m
2=36

Slide 17 - Tekstslide