4.3 Brandstof en milieu

 Brandstof en milieu
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 33 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

 Brandstof en milieu

Slide 1 - Tekstslide

leerdoelen:
Aan het eind van de les:
  • weet je welke stoffen in de atmosfeer komen door de verbranding van (fossiele) brandstoffen
  • weet je welke milieuproblemen deze veroorzaken
  • kun je voor- en nadelen noemen van alternatieve energiebronnen en  hoe deze een rol spelen in de discussie over de klimaat- en energiecrisis

Slide 2 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
1. Steenkool
trage koolstof-
kringloop

Slide 3 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
2. Aardolie

trage koolstofkringloop

Slide 4 - Tekstslide

Wat zijn de belangrijkste vormen van energie?
3. Aardgas
trage koolstofkringloop

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de betekenis van fossiele energiebronnen?
Zonder fossiele brandstoffen was het
hoge ontwikkelingspeil van Nederland 
(en veel andere landen) niet mogelijk geweest.

Slide 6 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van fossiele energie voor de atmosfeer?

Slide 7 - Tekstslide

CO2         

                H2O              SO2

                                NOx

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaan de volgende oxiden:

Slide 8 - Tekstslide

            

                                  SO2

                                NOx

In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.
Welke gevolgen hebben NOx en SO2 voor het milieu?

Slide 9 - Tekstslide

zwavelzuur
salpeterzuur

ZURE REGEN


Slide 10 - Tekstslide

Zure regen: wat is zuur?
Hoe zuur een oplossing is, geef je aan met de pH waarde.
Het tegenovergestelde van zuur noem je basisch

Slide 11 - Tekstslide

onthoud:
zuur: pH lager dan 7                        neutraal: pH = 7            basisch: pH hoger dan 7

Een INDICATOR is een stof die van kleur verandert, als de pH verandert.
Hiermee kun je de pH van een oplossing METEN.

Slide 12 - Tekstslide

            SO2

                                NOx

Hoe kun je uitstoot van NOx en SO2 tegengaan?
In de hete motor reageren O2 en N2 uit de lucht met elkaar tot NO en NO2 (NOx). Als de brandstof S bevat, dan ontstaat er bij verbranding ook SO2.

Slide 13 - Tekstslide

Om de uitstoot van SO2 te verminderen, halen de olieconcerns het element S uit de brandstof

Slide 14 - Tekstslide

De katalysator in de uitlaat zet het schadelijke NOx en CO om in stikstof (N2) en koolstofdioxide (CO2)

Slide 15 - Tekstslide

Door minder hard te rijden, komt er ook minder NOx in de lucht. Daarom mag je rondom grote steden maar 80 of 100 km/h op de snelweg

Slide 16 - Tekstslide

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van fossiele energie voor de atmosfeer?
2. Versterkt broeikaseffect

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Welke gevolgen heeft het gebruik van fossiele brandstoffen?
- klimaatverandering
- opraken van fossiele brandstoffen

Oplossing: Duurzame energiebronnen

Slide 19 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
1. Windenergie (duurzaam)

Slide 20 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen windenergie:
+ het waait bijna altijd in Nederland
+ het is bijna net zo duur als fossiele energie
+ duurzaam en schoon


Slide 21 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen windenergie
- lawaai en horizonvervuiling 
- op zee = 3x zo duur
- betrouwbaarheid, het waait niet altijd 
- niet op te slaan

Slide 22 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
2. Zonne-energie (duurzaam)

Slide 23 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen zonne-energie:
+ duurzaam en schoon

Slide 24 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?
Nadelen van zonne-energie:
- hoge kosten
- betrouwbaarheid, weinig uren zon
- opwekken van energie niet op hetzelfde moment als verbruik > problemen om netwerk stabiel te houden
- grote zonneparken op land of water tasten bodem/waterkwaliteit aan (zonder licht geen plantengroei)


Slide 25 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
3. Biomassa (duurzaam?)

Slide 26 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen biomassa:
+ goedkoop
+ duurzaam en schoon, of toch niet?
+ grondstof biobrandstof

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen biomassa:
- neemt veel ruimte in
- ontbossing tropische regenwouden
- op de plek van voedselgewassen

Slide 29 - Tekstslide

Welke oplossingen zijn er om het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitstoot van CO2 te verminderen?
4. Kernenergie (niet duurzaam)

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Video

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Voordelen kernenergie:
+ geen uitstoot CO2

Slide 32 - Tekstslide

Wat zijn de sterke en zwakke punten van duurzame vormen van energie?

Nadelen kernenergie:
- radio-actief afval moet meer dan 100 jaar opgeslagen worden
- kans dat het mis gaat is niet groot, maar ALS het mis gaat, is het een grote ramp met langdurige gevolgen voor de volksgezondheid

Slide 33 - Tekstslide