Examentraining 1945 - 1989

Examentraining 1945 - 1989
Geschiedenis
4 mavo
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 3,4

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Examentraining onderwerp Koude Oorlog 1945 - 1989

Onderdelen in deze les

Examentraining 1945 - 1989
Geschiedenis
4 mavo

Slide 1 - Tekstslide

Wat is dekolonisatie?
 • Dekolonisatie wil zeggen dat de kolonies onafhankelijk worden.
 • Vanaf 1945 begon de dekolonisatie
Bekijk de uitgebreide video over dekolonisatie

Slide 2 - Tekstslide

Belangrijke jaartallen dekolonisatie
17 augustus 1945
Soekarno roept de onafhankelijke Republiek Indonesië uit 

1947 en 1948
Politionele acties - Nederlandse naam voor twee militaire acties tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog 

27 december 1949
Soevereiniteitsoverdracht - Soevereiniteitsoverdracht als een staat de macht over een gebied weggeeft (Nederland aan Indonesië)Slide 3 - Tekstslide

17 augustus 1945
Soekarno roept de onafhankelijke Republiek Indonesië uit 

Slide 4 - Tekstslide

1948-1949 - Blokkade van Berlijn
Stalin probeerde de westerse geallieerden uit Berlijn weg te krijgen. Hij sloot daarom de wegen naar West-Berlijn af. 

Slide 5 - Tekstslide

27 december 1949 - Soevereiniteitsoverdracht als een staat de macht over een gebied weggeeft (Nederland aan Indonesië)

Slide 6 - Tekstslide

Bezettingszones
 • Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland verdeeld in vier bezettingzones. 

Slide 7 - Tekstslide

Berlijn
 • Hoofdstad van Duitsland.
 • Na de Tweede Wereldoorlog werd ook Berlijn verdeeld onder de geallieerden. 
 • Verdeling van Duitsland van 1949 tot 1990

Slide 8 - Tekstslide

BDR en DDR
Westblok
 • Bondsrepubliek Duitsland

Oostblok
 • Duitse Democratische Republiek

Slide 9 - Tekstslide

Koude Oorlog
 • 1945 - 1989
 • Het is nooit tot een echte oorlog gekomen.
 • Er waren spanningen tussen het Oost- en Westblok.  -> Ideeën van Oost- en Westblok verschilden en ze vertrouwden elkaar niet. 


Slide 10 - Tekstslide

Westblok

 • De Verenigde Staten en landen in West- en Zuid-Europa tijdens de Koude Oorlog.

Oostblok

 •  De communistische landen onder leiding van de Sovet-Unie tijdens de Koude Oorlog. 

Slide 11 - Tekstslide

Verenigde Staten

 • Kapitalisme
 • Vrijemarkteconomie
 • Democratie en vrijheid

Sovjet-Unie

 • Communisme
 • Planeconomie
 • Geen democratie of vrijheid

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een ideologische tegenstelling?
 • Ideologische tegenstelling: botsende ideeën over hoe de maatschappij moet worden georganiseerd.
 • Tussen de VS en de Sovjet-Unie bestond een ideologische tegenstelling die in Oost-Europa zorgde voor communistische dictaturen en in West-Europa voor kapitalistische democratieën

Slide 13 - Tekstslide

Wat is kapitalisme?
 • Winst halen is het belangrijkste.
 • Het is een economie waarin bedrijven produceren en handelen om winst te maken.

Slide 14 - Tekstslide

Wat is een vrijemarkteconomie?
 • Iedereen mag een eigen bedrijf starten om winst te maken.
 • Verschil tussen arm en rijk.
 • Past bij kapitalisme.
 • Verenigde Staten en het Westblok

Slide 15 - Tekstslide

Wat is een planeconomie?
 • De overheid bepaalt wat er geproduceerd moest worden in een fabriek of op een boerderij.
 • Past bij het communisme.
 • Sovjet-Unie.

Slide 16 - Tekstslide

Wat was het IJzeren Gordijn?
 • Grens tussen het Oostblok en het Westblok tijdens de Koude Oorlog.
 • Beiden wilden niet dat mensen ideeën van de ander over zouden nemen. Daarom probeerden ze hun eigen land te beschermen tegen de invloed van de vijand. 

Slide 17 - Tekstslide

Wat is een wapenwedloop?
 • Een soort wedstrijd wie de meeste wapens heeft om te laten zien wie het meeste macht heeft (het sterkst is).
 • Oost- en Westblok bedreigden elkaar met kernwapens.  

Slide 18 - Tekstslide

Wapenwedloop
 • In tegenstelling tot Stalin wilde Chroesjtsjov oorlog voorkomen.
 • Toch bouwde de Sovjet-Unie, net als de VS, steeds meer en sterkere kernwapens.
 • De wapenwedloop tussen de twee landen was bedoeld om elkaar af te schrikken.

Slide 19 - Tekstslide

Wat is containmentpolitiek?
 • Containment betekent insluiting.
 • De VS wilden met containmentpolitiek het communisme indammen. 
 • Een voorbeeld van containmentpolitiek is de Marshallhulp die Europa welvarend maakte. 

Slide 20 - Tekstslide