V4 4.3 + 4.4

4.3 Zouthydraten
Wat zijn zouthydraten?
Hoe worden zouthydraten gevormd?
Toepassingen van zouthydraten
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeWOStudiejaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

4.3 Zouthydraten
Wat zijn zouthydraten?
Hoe worden zouthydraten gevormd?
Toepassingen van zouthydraten

Slide 1 - Tekstslide

Geef de oplosvergelijking van het zout
BaCl2

Slide 2 - Open vraag

Oplosvergelijking van een zout
 • BaCl2 bestaat uit Ba2+ en 2 Cl-
 • Oplosvergelijking: BaCl2 -> Ba2+ + 2 Cl-

Slide 3 - Tekstslide

Zouthydraten
 • Zouten die in staat zijn om water op te nemen in hun ionrooster
 • Het water gebonden in het rooster heet kristalwater.

Slide 4 - Tekstslide

Zouthydraten naamgeving
 • Een zouthydraat wordt weergegeven als zout en de hydraten erachter met een punt
 • CaSO4 . 2H2O
 • calciumsulfaatdihydraat
 • Naam van het zout + hoeveel hydraten

Slide 5 - Tekstslide

Wat is de naam van CuSO4 . 5 H2O?

Slide 6 - Open vraag

Vorming van zouthydraten
 • CuSO4 (s) + 5 H2O -> CuSO4 . 5 H2O (s)
 • Wit                                -> blauw
 • Wordt gebruikt om water aan te tonen
 • Bij het rekenen met een hydraat neem je dus ook de gehele massa van CuSO4 . 5 H2O, dus met de 5 H2O erbij

Slide 7 - Tekstslide

Andere toepassingen 
 • Bouwmateriaal
 • Gips
 • Vochtvreter: CaCl2 + 2 H2O -> CaCl2 . 2 H2O

Slide 8 - Tekstslide

Oplossen van zouthydraten
 • CuSO4 . 5 H2O (s) -> Cu2+ + SO42- + 5 H2O
 • H2O ook na de pijl!

Slide 9 - Tekstslide

Wat kan je nu gaan doen?
Paragraaf 4.3 doorlezen
Opdrachten uit de studiewijzer maken

Slide 10 - Tekstslide

4.4 Molariteit
Hoe geef je de concentratie van een oplossing aan?
Rekenen aan concentratie van zouten en ionen in opl.

Slide 11 - Tekstslide

Geef oplosvergelijking van FeCl2

Slide 12 - Open vraag

Oplosvergelijking van FeCl2
 • FeCl2 bestaat uit Fe2+ en Cl-
 • FeCl2 -> Fe2+ + 2 Cl-

Slide 13 - Tekstslide

Hoeveel mol is 25 gram magnesiumchloride?

Slide 14 - Open vraag

Molrekenen
 • 25 gram magnesiumchloride
 • Magnesiumchloride is MgCl2
 • Molaire massa van MgCl2 is 95,21 g/mol (Binas 98 of 99)
 • Van gram naar mol -> delen door molaire massa

 • 25 gram / 95,21 g/mol = 0,2626 mol MgCl2

Slide 15 - Tekstslide

Molariteit
 • Van H2: een hoeveelheid stof kan je uitdrukken in mol
 • Los je dit op? ->  Dan is de concentratie uit te drukken in het aantal mol opgeloste stof per liter oplossing.
 • Dat is de molariteit.

Slide 16 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 17 - Tekstslide

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 18 - Tekstslide

Notatie van molariteit
 • 0,75 M CH3COOH betekent dat de azijnzuurconcentratie
   0,75 mol/L is.
 • [CH3COOH] = 0,75 M
 • Tussen de rechte haken zet je het deeltje in oplossing waar het over gaat

Slide 19 - Tekstslide

Rekenen met molariteit
 • Als je de molariteit van zoutoplossing weet, kan je ook de concentratie in mol per liter van de ionen berekenen.
 • AlCl3 -> Al3+ + 3 Cl-
 • Verhouding waarin AlCl3 verdwijnt en Al3+ en Cl- ontstaan is 1:1:3

Slide 20 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de molariteit van de oplossing.

Slide 21 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 22 - Tekstslide

Je lost 25 g magnesiumchloride op tot 2,0 L oplossing. Bereken de concentratie van de magnesiumionen en chlorideionen.

Slide 23 - Open vraag

Molariteit
 • Weergegeven als een M
 • Eenheid is mol/L of mmol/ml.

Slide 24 - Tekstslide

Wat kan je nu gaan doen?
Paragraaf 4.4 doorlezen
Opdrachten uit de studiewijzer maken

Slide 25 - Tekstslide