Management les 5 Managementtechnieken

Welkom!
Management

1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
LeidinggevenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 100 min

Onderdelen in deze les

Welkom!
Management

Slide 1 - Tekstslide

Doelen van vandaag
 • Je weet welke instrumenten je kunt gebruiken om leiding te geven
 • Je weet uit welke stappen de kwaliteitscyclus PDCA bestaatSlide 2 - Tekstslide

Agenda
 • Wat weet je nog 
 • Energizer
 • Theorie & opdracht: Managementtechnieken 
 • Theorie & opdracht: PDCA cyclus 
 • Terugblik op de les

Slide 3 - Tekstslide

Wat weet je nog?

Slide 4 - Tekstslide

Wat bedoelen Hersey en Blanchard met ‘taakvolwassenheid’?

Slide 5 - Open vraag

Welke 4 leiderschapsstijlen onderscheiden Hersey en Blanchard?

Slide 6 - Open vraag

Bij welke leiderschapsstijl van Hersey en Blanchard past het coachgesprek?
A
instrueren
B
overtuigen
C
overleggen
D
delegeren

Slide 7 - Quizvraag

Het overdragen van een taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een daartoe bevoegde medewerker aan een ondergeschikte medewerker. De
eindverantwoordelijkheid blijft bij de bevoegde medewerker is

A
instrueren
B
overtuigen
C
overleggen
D
delegeren

Slide 8 - Quizvraag

Een logistiek manager heeft ontslag genomen. De directie vervangt hem per direct door een interim manager. Wat voor beslissing is dit?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 9 - Quizvraag

Op welk managementlaag worden beslissingen genomen op beleidsniveau?
A
Operationeel
B
Tactisch
C
Strategisch

Slide 10 - Quizvraag

Welke 4 organisatieculturen zijn er?

Slide 11 - Open vraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij elke medewerker slechts één chef kent?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 12 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij er speciale medewerkers zijn die leidinggevenden gevraagd en ongevraagd adviseren?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 13 - Quizvraag

Hoe heet de organisatiestructuur waarbij medewerkers eigenlijk altijd in wisselende samenstellingen samenwerken met collega’s van andere afdelingen?
A
lijnorganisatie
B
lijn-staforganisatie
C
projectorganisatie
D
matrixorganisatie

Slide 14 - Quizvraag

Leiderschap waarbij de leider het alleen voor het zeggen heeft is
A
autocratisch
B
consulterend
C
democratisch
D
laisser faire

Slide 15 - Quizvraag

Leiderschap waarbij de leidinggevende advies vraagt aan zijn medewerkers maar uiteindelijk zelf beslist is
A
autocratisch
B
consulterend
C
democratisch
D
laisser faire

Slide 16 - Quizvraag

Theorie Management by technieken

Slide 17 - Tekstslide

Management by - techniek is
een manier waarop je als leidinggevende richting kunt geven aan inspanning van mensen en middelen zodat de vastgestelde doelen behaald kunnen worden.
Binnen je leiderschapsstijl kies je een instrument die je gebruikt.

Slide 18 - Tekstslide

En nu jij!
Schrijf in je schrift van de volgende managementtechnieken op wat het kenmerk is en wat de voor en nadelen zijn:
* by direction and control
*by objectives
*by exception
*by walking around

timer
8:00

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

En nu jij!

Slide 24 - Tekstslide

opdracht 1
 • Geef van elke techniek die per sheet wordt besproken een voorbeeldzin van een leidinggevende die de betreffende techniek illustreert.
 • In totaal heb jij  4 voorbeeldzinnen in je schrift
timer
5:00

Slide 25 - Tekstslide

opdracht 1
 • Geef van elke techniek die per sheet wordt besproken een voorbeeldzin van een leidinggevende die de betreffende techniek illustreert.
 • In totaal heb jij 4 voorbeeldzinnen in je schrift
 • Wissel uit
timer
3:00

Slide 26 - Tekstslide

Theorie PDCA

Slide 27 - Tekstslide

PDCA 
Als je een besluit hebt genomen en daar een plan op maakt is het belangrijk dat je de kwaliteit kunt borgen. Een bekend kwaliteitscyclus is de PDCA.
In het volgende filmpje wordt PDCA uitgelegd.

Slide 28 - Tekstslide

0

Slide 29 - Video

opdracht PDCA
 • Schrijf uit waar PDCA voor staat en wanneer je dit inzet.


Slide 30 - Tekstslide

Goal!
 • Je weet welke instrumenten je kunt gebruiken om leiding te gevenSlide 31 - Tekstslide

Van welke Management by- techniek is sprake?

Jij krijgt als leidinggevende een zogenoemd target. Je moet een bepaalde omzet zien te halen. Als je je target niet haalt, is dat niet goed voor je carrière.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 32 - Quizvraag

Van welke Management by- techniek is sprake?

Als manager help je regelmatig zelf mee, je coacht en stuurt de medewerkers.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 33 - Quizvraag

Van welke Management by- techniek is sprake?

Alleen als het echt nodig is, kom je als manager tevoorschijn en neem je de leiding.
A
Management by exception
B
Management by walking around
C
Management by objectives
D
Management by delegation

Slide 34 - Quizvraag

Goal!
 • Je weet uit welke stappen de kwaliteitscyclus PDCA bestaatSlide 35 - Tekstslide

Beschrijf de fases van PDCA

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide