§1.2 Soorten mengsels + §1.3 mengsles herkennen

Zuivere stof en mengsel op microniveau
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
(moleculen)
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Zuivere stof en mengsel op microniveau
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort deeltjes.
(moleculen)

Slide 1 - Tekstslide

§1.2  Soorten mengsels

Vloeibare mengsels
Mengsels van metalen
Gasvormige mengsels

Slide 2 - Tekstslide

Oplossing
Vloeistof (oplosmiddel) waarin een andere stof oplost (de opgeloste stof)
opgeloste stof: vaste stof zijn (suiker),  andere vloeistof (alcohol),  gas (zuurstof)
Een oplossing is altijd helder = je kunt erdoor heen kijken.
Een oplossing kan kleurloos zijn, maar ook een kleur hebben (cola)

Slide 3 - Tekstslide

macroniveau :  wat je ziet
microniveau = deeltjes niveau

Slide 4 - Tekstslide

Een suspensie is een mengsel van een vaste onoplosbare stof en een vloeistof.

Een suspensie is altijd troebel.

Na een tijdje zakken de korrels naar de bodem.

Slide 5 - Tekstslide

Emulsie: een mengsel van 2 vloeistoffen die niet in elkaar oplossen.
water en olie
Een emulsie is altijd troebel.


Een emulgator is een stof die ervoor zorgt dat een emulsie niet gaat ontmengen.

Slide 6 - Tekstslide

Vloeibare mengsels


  • oplossing (helder)
  • suspensie (troebel)
  • emulsie (troebel)

Slide 7 - Tekstslide

 vragen
1: Zijn deze mengsels aan het begin troebel, helder of allebei (1 troebel en 1 helder)?

2: Wat is het naam van de bovenste en van het onderste mengsel?

3: Heeft de gele vloeistof een kleiner of een grotere dichtheid dan de blauwe vloeistof?

4: Kan de blauwe heldere vloeistof ook een oplossing zijn? (dus dat er nog een stof aanwezig is?)
vloeistof + vloeistof
vaste stof  +
vloeistof

Slide 8 - Tekstslide

Mengsels van metalen
  • legering = alliage
  • brons (koper + tin)

Hoe? Beide metalen smelten, door elkaar roeren en weer af laten koelen.
Waarom? Een legering heeft eigenschappen ven beide metalen.

Slide 9 - Tekstslide

Schuim
Nevel (aerosol)
Rook
Gas mengsel
Mengsel van lucht in vloeistof of in vaste stof
Helder mengsel
Mengsel van vaste stof deeltjes in gas
Mengsel van kleine druppeltjes vloeistof in gas

Slide 10 - Sleepvraag

Vragen????

§1.2  doorlezen en opgaven 16 tm 21 maken in je schrift en nakijken en eventueel verbeteren.

Slide 11 - Tekstslide

§1.3 mengsels herkennen

demo emulsie
homogene en heterogene mengsels
stolcurve, smeltcurve, kookcurve

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

homogeen mengsel

- oplossing
- gasmengsel
- legering
heterogeen mengsel

- suspensie
- emulsie
- rook
- nevel
- schuim


Slide 14 - Tekstslide

0

Slide 15 - Video

Zuivere stof of mengsel?


Smelttraject of stoltraject?

Slide 16 - Tekstslide

Zelf aan het werk
§1.3 goed doorlezen
Alle opgaven maken in je schrift en nakijken.

Klaar? Dan een ander vak of vooruit werken.

Slide 17 - Tekstslide

schets op je papiertje
  1. de smeltcurve van een zuivere stof
  2. de kookcurve van een mengsel
  3. de stolcurve van een zuivere stof

(je hoeft er geen getallen bij te zetten)

Slide 18 - Tekstslide