13.4 Cirkelbewegingen

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 6

In deze les zitten 21 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Par 13.4 Cirkelbewegingen

Slide 2 - Tekstslide

In deze paragraaf leer je:
- berekeningen maken aan cirkelbewegingen met constante v
-een eenparige cirkelbeweging beschrijven
- beredeneren hoe Fmpz afhangt van T, de baanstraal en de massa van een voorwerp in een cirkelbeweging

Slide 3 - Tekstslide

- berekeningen maken in situatie waarbij slecht 1 kracht de middelpuntzoekende kracht veroorzaakt
- constructies, tekeningen en redeneringen maken in situaties waarbij een of meer krachten de middelpuntzoekende kracht veroorzaken

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Onthoud!
- Bij een eenparige cirkelbeweging beweegt een massa met een constante snelheid in een cirkelbaan
- De Fmpz is de kracht die nodig is om een massa in een eenparige cirkelbeweging te laten bewegen. De Fmpz is geen kracht op zichzelfstaande kracht: andere krachten vervullen de rol van de Fmpz .

Slide 19 - Tekstslide

-Voor satellieten die om de aarde bewegen, manen die om een planeet bewegen en planeten die om de zon bewegen in een eenparige cirkelbaan, geldt: Fmpz=Fgrav
- Een satelliet in een geostationaire baan blijft boven hetzelfde punt van het aardoppervlak staan. De omlooptijd is gelijk aan 24h en de satelliet draait in het vlak van de evenaar.

Slide 20 - Tekstslide

Opgaven
25, 27, 29, 30, 31 en 32

Slide 21 - Tekstslide