3.1 T4 Werken met Diagrammen

 Werken met Diagrammen 
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

 Werken met Diagrammen 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3-1 Werken met 
 diagrammen (blz. 72)
SPOORBOEKJE
5 min - Terugblik
5 min - Lesdoelen uitleggen
25 min - Grafiek/ diagram uitleggen
15 min - Aan de slag 
Maken Voorkennis + § 3.1


Wat heb je nodig? Pen, potlood geodriehoek, schrift, leerboek, laptop

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overzichtelijker:
MH- Steelbladdiagram

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hier zie je in een steelblad-diagram de cijfers van
een toets van een klas.

Wat is het laagste cijfer?
A
4.2
B
4.1
C
2.4
D
1.0

Slide 4 - Quizvraag

Controleer of de leerlingen nog weten dat dit een steeldiagram is.
Hier zie je in een steelblad-diagram de cijfers van
een toets van een klas. De cijfers
moeten allemaal in de juiste volgorde.
Wat is de modus?


A
4.6
B
4.4
C
44
D
4.5

Slide 5 - Quizvraag

Controleer of de leerlingen nog weten dat dit een steeldiagram is.
Stapeldiagram:
Staafdiagram:                                              Stapeldiagram (soms in %)
                                                                                          

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de modus in
dit staafdiagram?

A
modus = 10 leerlingen
B
modus = 10 fouten
C
modus = 3 fouten
D
modus bestaat niet

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar zie je een stapeldiagram?
A
B
C
D

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Cirkeldiagram
Hiernaast zie je een cirkeldiagram. 
Een cirkeldiagram bestaat uit verschillende
sectoren. Deze cirkeldiagram 
bestaat uit 4 sectoren.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoeveel sectoren heeft dit cirkeldiagram?
A
106379 samen
B
4 sectoren
C
7 sectoren
D
Ik weet niet wat een sector is

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Een cirkeldiagram is altijd in totaal
A
100%
B
10%
C
in gelijke stukken verdeeld
D
vierkant

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Gemiddelde
(....+....+....+....+....+....)/aantal cijfers
= gemiddelde

dus  het gemiddelde van 2, 4 , 6 en 8 is:

(2+4+6+8)/aantal cijfers = gemiddelde
20/4 = 5
Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bereken het
gemiddelde cijfer

(gewogen gemiddelde)
A
6.0
B
5,6
C
5,7
D
5,3

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Modus
De modus is het getal dat het meeste voor komt. Dit mag maar 1 getal zijn, anders is er geen modus.

Je gaat dus voor een rij getallen op zoek naar het getal dat het meeste voorkomt.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de modus?
A
3
B
4
C
5

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Frequentie
  • Frequentie is hoe vaak iets voor komt
Frequentietabel

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kwartielen
Wij hebben het over het eerste en derde kwartiel, want het 'tweede kwartiel' is gewoon de mediaan.

  1. eerst de mediaan berekenen
  2. dan het eerste kwartiel
  3. dan het derde kwartiel

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediaana. Bepaal de mediaan
b. Bepaal 1e en 3e kwartiel

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1 2 3 3 4 5 5 5 6
Wat is de mediaan?
A
3
B
4
C
5

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

LESDOEL...
- Ik kan met diagrammen en tabellen werken
- Ik kan diagrammen en tabellen combineren
- Ik weet wanneer een diagram misleidend is.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cirkeldiagram
Zie het voorbeeld hiernaast.
Bij SRA werken 143 mensen.
Hoeveel mensen werken meer dan 80% vanuit thuis?10032,114346mensen
32,1%

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel mensen werken minder dan 20% vanuit thuis?
totaal 143 medewerkers

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel ziekenhuis-
opnamen waren er
ongeveer op 31 maart?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Lijndiagram
Er staat een fout in dit diagram. waar?


Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat klopt er niet aan dit diagram?

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

ZELFSTANDIG WERKEN
Huiswerk:
- Voorkennis, blz. 70
- § 3.1 vanaf blz. 72Huiswerk afspraken: Maken, nakijken. Deze vragen MOET je kunnen doen.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd?

Slide 30 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies