2v - H1 - Nakijken dossier météo + uitleg grammatica

Il a fait beau?
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
FransMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Il a fait beau?

Slide 1 - Tekstslide

Qu'est-ce qu'on va faire?
 1. Répéter
 2. Les mots
 3. Corriger le dossier
 4. grammaire
 5. Faire les exercices 
But: Je kan vertellen in het Frans wat voor type vakantie ganger jij bent

Slide 2 - Tekstslide

Le temps 
Il fait beau 
il fait mauvais
il fait froid
il fait chaud

Slide 3 - Tekstslide

La météo
 1. Il fait chaud
 2. Il fait mauvais
 3. Il fait froid
 4. Il fait beau
 5. Il pleut
 6. Il neige
 7. Il y a du brouillard 

Slide 4 - Tekstslide

Blokje B NL-FR
 1. ik geloof
 2. de reis
 3. in het begin 
 4. ver
 5. aankomen
 6. het land
 7. ik ben bang 

Slide 5 - Tekstslide

Quizlet live

Slide 6 - Tekstslide

Blokje E 
 1. au printemps
 2. la ville
 3. espagnol
 4. à l'étranger
 5. enfin
 6. voyager
 7. en hiver

Slide 7 - Tekstslide

Passé composé
Passé composé = verledentijd en eindigt op é 
Ik heb gepraat
Wij hebben gezwommen

Slide 8 - Tekstslide

Voltooid deelwoord
eindigt altijd é

Dus:  parler --> parlé

Trouver
habiter
travailler

Slide 9 - Tekstslide

De passé composé 
J'                           ai                             parlé 
Tu                         as                            parlé
Il/elle/ on           a                              parlé 
Nous                   avons                    parlé 
Vous                    avez                       parlé 
Ils/elles              ont                          parlé 

Slide 10 - Tekstslide

Ils - envoyer
Passé Composé
A
ont envoyé
B
a envoyé
C
avez envoyé
D
ai envoyé

Slide 11 - Quizvraag

On - passer
Passé Composé
A
a passer
B
as passé
C
ont passer
D
a passé

Slide 12 - Quizvraag

Elle - parler
Passé Composé
A
as parlé
B
a parlé
C
ai parlé
D
avons parlé

Slide 13 - Quizvraag

tu - parler
Passé Composé
A
tu as parlé
B
tu es parlé

Slide 14 - Quizvraag

ils - travailler
Passé Composé
A
ils a travaillé
B
ils avons travaillé
C
ils ont travaillé
D
ils ai travaillé

Slide 15 - Quizvraag

Nous - chercher
Passé Composé
A
avez cherché
B
a cherché
C
ont cherché
D
avons cherhcé

Slide 16 - Quizvraag

elle - trouver
Passé Composé
A
est trouvé
B
a trouver
C
est trouver
D
a trouvé

Slide 17 - Quizvraag

Let op ! 
3 uitzonderingen!

avoir             Tu as eu 
être               Tu as été 
faire              Tu as fait 

Slide 18 - Tekstslide

nous - avoir
Passé Composé
A
nous avons avoiré
B
nous avons eu
C
nous a eu
D
nous ont avoiré

Slide 19 - Quizvraag

tu - être
Passé Composé
A
a été
B
ont êtré
C
as été
D
est été

Slide 20 - Quizvraag

vous - faire
Passé Composé
A
avez fairé
B
avez fait

Slide 21 - Quizvraag

Zet het werkwoord in de Passé composé
1. Nous (travailler) ........................  ........................
2. Tu (danser) .....................  .......................
3. elle (trouver) ..................  ..........................
4. Vous (regarder) ..........................  .......................
5. Elles (bavarder) ..................................   ..........................
6. J' (habiter) .........................      .............................
7. On (jouer) ...................   ...............................
timer
3:30

Slide 22 - Tekstslide

Zet het werkwoord in de passé composé. (let op uitzondering)

1. nous (avoir) ...................    ....................
2. tu (faire) ................   ....................
3. Je/j'(être) ...............   .....................
4. vous (être) ..................   ...................
5. elles (faire) ...............   .......................
timer
3:00

Slide 23 - Tekstslide

Schrijf de volgende activiteiten in de 'ik-vorm' en in de P.C.
être en vacances
être à l'hôtel
avoir faim
adorer l'hôtel
faire chaud
manger une pizza

Slide 24 - Tekstslide

Au travail! 
Blz. 32
Maken opdracht 16A+ 16C+16D+ 16E+17A+17C+ 18 + 19A+19B

Leren blokje E helemaal!
timer
20:00

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide