Lezen en leren van een tekst - jan 2018

Lezen en leren van een tekst
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Werkbladen

Onderdelen in deze les

Lezen en leren van een tekst

Slide 1 - Tekstslide

Vooraf
Je krijgt van je docent een tekst uitgedeeld.
 Lees deze tekst goed door.

Slide 2 - Tekstslide

Ben je erin gestonken?

Jullie kregen de instinkleesopdracht....

Bij punt 2 stond: Lees alle opdrachten door voordat je iets gaat doen.

Bij punt 20 stond: Als je alle opdrachten gelezen hebt moet je alleen opdracht drie uitvoeren.


In het vervolg: GOED LEZEN DUS!
Slide 3 - Tekstslide

Een tekst lezen, hoe doe jij dat,
waar let je op?

Slide 4 - Woordweb

Als je weet dat je een tekst moet leren, wat doe je dan?

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Maak een startschema
1. Titel:                 Schrijf de titel op een leeg blaadje.
2. Voorkennis: Zet boven de titel wat je er al van weet: je voorkennis.
3. Kopjes:           Lees alle kopjes en zet die er in een boomschema onder.
                                Schrijf van de kopjes ook je voorkennis op.
4. Plaatjes:         Vul de voorkennis van de kopjes aan met wat je daarbij 
                                in de plaatjes ziet

Je krijgt een tekst uitgedeeld van de docent!

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Op welke manieren zou je de tekst kunnen lezen?

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Lees de tekst globaal


Je leest de tekst snel om te weten waar het over gaat.


Gebruik hiervoor de tekst die je van je docent hebt gekregen.

Slide 11 - Tekstslide

Vraag over de globaal gelezen
tekst:

Slide 12 - Open vraag

Scan de tekst


Je zoekt bepaalde informatie, je leest niet alles.


Gebruik hiervoor de tekst die je van je docent hebt gekregen.

Slide 13 - Tekstslide

Vraag over de gescand gelezen
tekst:

Slide 14 - Open vraag

Grondig lezen


Je leest de tekst zin voor zin. 

Na elke alinea stop je even, denk na:

 waarover ging deze alinea? 


Gebruik hiervoor de tekst die je van je docent hebt gekregen.

Slide 15 - Tekstslide

Vraag over de grondig gelezen
tekst:

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Tekstslide

Moeilijke woorden - Signaalwoorden en structuren 
kernwoorden en kernzinnen


Zoek op in de tekst die je van de docent hebt gekregen:

- Moeilijke woorden

- Signaalwoorden en structuren

- Kernwoorden en kernzinnen

Slide 18 - Tekstslide

Maak een tekstschema van de vorige tekst
Slide 19 - Tekstslide

Maak een samenvatting van de vorige tekst
Slide 20 - Tekstslide

Op welke manier ga jij een tekst leren?

Slide 21 - Open vraag

Wat vind jij lastig bij het leren van een tekst? Hoe ga je het aanpakken?

Slide 22 - Woordweb