Hoofdstuk 6 + herhaling

Hoofdstuk 6: Organisatie en kwaliteitsbeleid
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
LogistiekMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 6: Organisatie en kwaliteitsbeleid

Slide 1 - Tekstslide

Organisatieschema
- Welke afdelingen zijn er
- Wie meer verantwoordelijkheid heeft dan de ander
- Waar iemand in de organisatie staat

Slide 2 - Tekstslide

Lijn-staf organisatie

Slide 3 - Tekstslide

Organisatieschema

Slide 4 - Tekstslide

Maken opdracht 3 hoofdstuk 6

Slide 5 - Tekstslide

Wetten en regels

Slide 6 - Tekstslide

Arbeidstijdenwet

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Link

Maken opdracht 4 + 5 hoofdstuk 6

Slide 9 - Tekstslide

Kwaliteitssystemen

Slide 10 - Tekstslide

Kwaliteitsysteem
- ISO
- NEN
- HACCP
- CBL Hygiënecode
- Lean
- 5S-methode

Slide 11 - Tekstslide

ISO
- Wanneer een organisatie ISO gecertificeerd is, wil dat zeggen dat er voor 100% voldaan wordt aan alle eisen van de betreffende internationale norm.  

Slide 12 - Tekstslide

NEN

Dezelfde normen als de ISO alleen dan voor Nederland en niet internationaal.

Slide 13 - Tekstslide

HACCP

Een hygiënerichtlijn voor bedrijven die met voedsel werken.

Slide 14 - Tekstslide

CBL-hygiënecode
Winkels waar levensmiddelen verkocht worden, werken met deze code. 

Dit is een uitwerking van de HACCP.

Slide 15 - Tekstslide

Lean

- Verspillingen tegengaan
- Bepaalde activiteiten stoppen
- Alleen de focus op wat belangrijk is

Slide 16 - Tekstslide

5S-methode
Opgeruimde werkplek:
  1. Scheiden
  2. Sorteren
  3. Schoonmaken
  4. Systematiseren
  5. Standhouden 

Slide 17 - Tekstslide

Maken opdracht 10 hoofdstuk 6

Slide 18 - Tekstslide

Herhaling

Slide 19 - Tekstslide

Welk soort afval kan je recyclen?

Slide 20 - Woordweb

Papier en karton
Bij voorkeur op de plaats waar het ontstaat (bij de papierfabriek).
In papiercontainers. 
In papierpers.

Slide 21 - Tekstslide

Gft
Alleen bij grote hoeveelheden in aparte container.

Slide 22 - Tekstslide

Kunststof
Apart inzamelen.

Slide 23 - Tekstslide

Glas
Glazen ruiten apart inzamelen.
Emballage (statiegeldfles) inleveren.
Overig glas in de glascontainer.

Slide 24 - Tekstslide

Kga
Apart inzamelen.

Slide 25 - Tekstslide

Overig afval
Grote hoeveelheden per soort inzamelen.
Restafval in de restcontainer.

Slide 26 - Tekstslide

Mag ik gevaarlijke stoffen opslaan ik elke opslagplaats?
A
Ja
B
Nee

Slide 27 - Quizvraag

Verpakkingsmaterialen

Slide 28 - Woordweb

Consumentenverpakking
Distributieverpakking

Slide 29 - Tekstslide

Wat komt er op een order te staan?

Slide 30 - Woordweb

Welke 4 softwaresystemen zijn er binnen een magazijn?
A
EDI, WMS, TMS, ERP
B
EDI, WMS, TRP, EMS
C
EDS, WMS, TRP, ERP
D
EDS, WMS, TMS, EMS

Slide 31 - Quizvraag

Hoe noemen we een order die word neergezet in een afhaalruimte op speciale plek?
A
Homogene order
B
Heterogene order
C
Termijnorder
D
Afhaalorder

Slide 32 - Quizvraag

Hoe noemen we een order die pas later geleverd wordt?
A
Homogene order
B
Heterogene order
C
Termijnorder
D
Afhaalorder

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video

Welke functies hebben verpakkingen?

Slide 36 - Open vraag

Transportmiddelen

Slide 37 - Woordweb

Wat is een transportmodaliteit?
Je mag een voorbeeld noemen...

Slide 38 - Open vraag

Voorzieningen bij het laden

Slide 39 - Tekstslide

Wat is kwaliteitszorg?

Slide 40 - Open vraag

Wat zijn certificaten voor kwaliteit?
A
ISO en NEN
B
ISO, NEN en HACCP
C
ISO en HACCP
D
NEN en HACCP

Slide 41 - Quizvraag

Waarom is hygiëne belangrijk?

Slide 42 - Tekstslide

Wat is de HACCP?
A
Dit zijn richtlijnen voor voedselveiligheid te waarborgen.
B
Dit zijn verschillende wetten die samen gaan over voedselveiligheid.
C
Wetten die opgesteld zijn voor bedrijven in de horeca.
D
Richtlijnen voor de hoeveelheid voedsel dat een bedrijf mag produceren.

Slide 43 - Quizvraag