Les 1 - introductie scheikunde

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
- Formatief SO Elementen
- Verwachtingen deze periode
- Wat moet je bij hebben?
- Scheikunde en natuurkunde
- Wat zijn stofeigenschappen?
- Rekenen met dichtheid

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verwacht je te leren tijdens de scheikunde lessen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Natuurwetenschappen
Alles om je heen is door onderzoekers bedacht en gemaakt. De onderdelen van de natuurwetenschappen die wij goed kennen zijn: biologie, natuurkunde en scheikunde.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Natuurkunde
De natuurkunde houdt zich bezig met gebeurtenissen die je steeds kunt herhalen. Deze gebeurtenissen noemen we ook wel omkeerbare veranderingen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk zelf zo een omkeerbaar proces

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Scheikunde
Scheikundige of chemicus onderzoeken stoffen en hoe ze die stoffen blijvend kunnen veranderen. Wij gaan ons bezig houden met blijvende verandering van stoffen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk een beroep waar je het vak scheikunde voor nodig hebt.

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Stofeigenschappen

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Fase 

De fase geeft de 'toestand' aan van een stof. Dit kan in vaste vorm zijn, in vloeistof of als een gas.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noemen we de fase overgang van water naar waterdamp?
A
Vervluchtigen
B
Condenseren
C
Verdampen
D
Bevriezen

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Smaak
Het verschil tussen zout en suiker kan je proeven. Al het andere wat we bij scheikunde tegenkomen mag je absoluut NOOIT zomaar proeven. 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geur
Het ruiken van stoffen wordt wel vaker gedaan. Sommige stoffen hebben zo een sterke geur dat je het kan ruiken als je de fles open maakt.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kleur
Een stof is ook te herkennen aan zijn kleur. Hiernaast zijn 3 voorwerpen te zien. 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Van wat voor stof zijn trouwringen gemaakt?
A
Zilver
B
Goud
C
Koper
D
Jood

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Oplosbaarheid (in water)

Sommige stoffen lossen snel en goed op in water. Denk aan zout en suiker. 
Benzine oplossen in water gaat niet! 

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Elektrische geleiding
Elektrische geleidbaarheid gaat over hoe goed een stof stroom geleid. Metalen zijn hier goed in, maar een plastic laat geen stroom door.

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kookpunt & smeltpunt

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grootheden
Met het rekenen met de dichtheid kennen we 3 grootheden. 
Volume, massa en de dichtheid.

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De grootheid massa heeft als eenheid .....
A
meter
B
liter
C
gram
D
vierkante meter

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De eenheden
De eenheid van de dichtheid kan vaak afwijken van het gegeven hier naast. In dat geval kan je het omrekenen naar de gewenste eenheid.

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelf rekenen!
We willen de dichtheid van een stof berekenen in g/cm3. De gegevens die we hebben bestaan uit een massa van 425 gram en een volume van 350 cm3

Slide 23 - Tekstslide

p = m/v

p = 425 / 350

p = 1,21 g/cm3

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
- Stofeigenschappen van stoffen
- Rekenen met de dichtheid
- Gevarensymbolen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies