cross

H3 Samenvatting Toets VWO

H3.1 deeltjesmodel
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundevwoLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H3.1 deeltjesmodel

Slide 1 - Tekstslide

H3.2
Figuur 3.9: Naam <-> Symbool
Groep 1: Alkalimetalen (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)
                  N.B. H is geen metaal, hoort hier dus niet bij!!!
Groep 2: Aardalkalimetalen (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
Groep 17: Halogenen (F, Cl, Br, I, At, Uus)
Groep 18: Edelgassen (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Uuo)

Slide 2 - Tekstslide

H3.2 vervolg
Edelheid van metalen: op basis van reactie met zuurstof en water.
Edel: Reageren niet met zuurstof aan de lucht  (Au, Ag en Pt)
Halfedel: Reageren moeizaam met zuurstof aan de lucht (Cu, Hg)
Onedel: Reageren goed met zuurstof uit de lucht (Fe, Al, Zn)
Zeer onedel: Reageren snel en heftig met zuurstof en water aan de lucht (Na, K, Mg, Ca)
Aantasten van het metaal door zuurstof noemt men corrosie, behalve bij IJzer => ROESTEN      

Slide 3 - Tekstslide

Legeringen
Een legering is een afgekoeld mengsel van samengesmolten metalen

Een legering heeft andere stofeigenschappen dan de afzonderlijke metalen

Slide 4 - Tekstslide

H3.3 Formuletaal: Coëfficiënt en Index
Index staat in de structuurformule
Coëfficiënt staat vóór de structuurformule

Slide 5 - Tekstslide

H3.3 Vervolg
Figuur 3.23 kennen
Figuur 3.25 kennen
Figuur 3.26 kennen

Massa-% kunnen uitrekenen.

Slide 6 - Tekstslide

Massa-%
massapercentage = massa deel / massa geheel x 100%
volume percentage = volume deel / volume geheel x 100%

Wat is het massa-% H in H2O?

Massa H in H2O= 2 x 1,008 u = 2,016 u
Massa O = 1 x 16,00 u
Massa H2O = 18,016 u

Massa-% H in H2O is dan: (2,016/18,016)*100% = 11,1%

Slide 7 - Tekstslide

Rutherford
Atoommodel Rutherford (1911): 

Een atoom bestaat uit:
Protonen (kern => +)
Neutronen (kern => neutraal) 
Elektronen (wolk => -)


Slide 8 - Tekstslide

Bohr (1913)
Elektronen bevinden zich in specifieke banen rond de atoomkern. 

Slide 9 - Tekstslide

Isotopen

Slide 10 - Tekstslide