10.5. Om - In geschrevencirkel

10.1 Middelloodlijn - 10.2 Hoogtelijn - 10.3 Deellijn - 10.4 Zwaartelijn
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

10.1 Middelloodlijn - 10.2 Hoogtelijn - 10.3 Deellijn - 10.4 Zwaartelijn

Slide 1 - Tekstslide

Hoe teken je een hoogtelijn?

Slide 2 - Open vraag

Voorbereiding toets: opgave 13 /14 

Slide 3 - Tekstslide

Sleep de driehoeken waarvan de blauwe lijn de hoogtelijn is naar de rode blok.

Slide 4 - Sleepvraag

Hoe teken je een middelloodlijn?
A
Een lijn loodrecht door een andere lijn.
B
Een loodrechte lijn door het midden van een andere lijn.
C
Een lijn door het midden van een andere lijn.

Slide 5 - Quizvraag

Alle punten op een middelloodlijn door lijnstuk AB liggen even ver van A als van B.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Wat doet een deellijn?

Slide 7 - Open vraag

Voorbereiding toets opgave 21

Slide 8 - Tekstslide

Hoe teken je een zwaartelijn?

Slide 9 - Open vraag

De omgeschreven cirkel
De omgeschreven cirkel van een driehoek gaat door de drie hoekpunten. 
Het middelpunt van de omgeschreven cirkel is het snijpunt van de drie middelloodlijnen.Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Teken een driehoek ABC
AB = 4 cm 
<A = 70 graden
AC = 5 cm

Teken de omgeschreven cirkel van driehoek ABC
timer
4:00

Slide 12 - Tekstslide

De ingeschreven cirkel
Teken van alle drie de hoeken de deellijn. 
De drie lijnen snijden elkaar. Dit is het middelpunt van de ingeschreven cirkel.

De ingeschreven cirkel ligt BINNEN de cirkel.

Slide 13 - Tekstslide

Weten we het nog?

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Teken driehoek KLM
KL = 6 cm
<K = 80 graden
KM = 7 cm

Teken de ingeschreven cirkel

Slide 16 - Tekstslide

Deze lijn gaat door het midden van lijnstuk AB. De lijn staat ook loodrecht op het lijnstuk AB. Alle punten op deze lijn liggen even ver van A als van punt B.
Deze lijn verdeelt de hoek in twee gelijke hoeken. Alle punten op deze lijn van een hoek liggen even ver van de benen van die hoek.
De loodlijn uit een hoekpunt van een driehoek op de zijde ertegenover noem je de ...lijn uit dat hoekpunt. 
Deze lijn verbindt een hoekpunt met het midden van de zijde ertegenover. 
In iedere driehoek snijden de drie zwaartelijnen elkaar in één punt. Dit snijpunt noem je het ...punt. Het ...punt verdeelt de zwaartelijnen in stukken die zich verhouden als 2 : 1.
In iedere driehoek snijden de drie hoogtelijnen elkaar in één punt. Dit snijpunt noem je het ...punt.

Slide 17 - Sleepvraag

Afsluiting

Maak voor jezelf een samenvatting voor de toets.
Maak de Test jezelf en de Extra oefening.
Ben goed voorbereid, denk aan een potlood, passer, geodriehoek, gum en een werkende pen.
Veel succes! Heb er vertrouwen in, dat heb ik ook!
Slide 18 - Tekstslide

Ik ben klaar voor het proefwerk!
😒🙁😐🙂😃

Slide 19 - Poll