scheikunde 4.1 stoffen veranderen

H4 nieuwe stoffen maken
4.1 stoffen veranderen
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

H4 nieuwe stoffen maken
4.1 stoffen veranderen

Slide 1 - Tekstslide

wat gaan we doen?
-Uitleg 4.1
-Opgaven 4.1 maken

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen 4.1

 1. Je kunt beschrijven hoe stoffen kunnen veranderen als je ze verhit.
 2. Je kunt een ontledingsreactie en verbrandingsreactie beschrijven als een proces waarbij beginstoffen verdwijnen en reactieproducten ontstaan.
 3. Je kunt een reactieschema opstellen van ontledingsreacties en verbrandingsreacties.
 4. Je kunt de toestandsaanduiding toewijzen aan de beginstoffen en de reactieproducten.

Slide 3 - Tekstslide

uitleg 4.1
stoffen verhitten
wanneer je stoffen verhit kunnen er verschillende veranderingen optreden aan een stof zoals:
- de fase veranderd
- de stof verbrand
- de stof ontleed 
als je een lucifer bij een kaars houd gaat deze branden
zet je er een glas overheen zal de kaars uit gaan
voor verbranding is zuurstof nodig
ontleden is verhitten zonder zuurstof --> er ontstaan wel nieuwe stoffen

Slide 4 - Tekstslide

Chemische reactie
 • Bij een chemische reactie verdwijnen de beginstoffen en ontstaan er nieuwe reactieproducten.
 • Verbranding en ontledingsreacties zijn chemische reacties.
 • Bij chemische reacties horen reactieverschijnselen zoals rook- en/of gasvorming, kleur-, geur- en/of smaakverandering.

Slide 5 - Tekstslide

welke verandering van een stof is geen chemische reactie?
A
van fase veranderen
B
verbranden
C
ontleden

Slide 6 - Quizvraag

4.1 Reactieschema's
 • in een reactieschema wordt een reactie weergegeven
 • de stoffen die met elkaar gaan reageren zijn de beginstoffen en staan voor de pijl
 • de stoffen die ontstaan zijn de reactie producten en staan na de pijl
 • algemeen geldt:                                                                                               beginstoffen -> reactieproducten

bij ontleding heb je altijd maar één beginstof

Slide 7 - Tekstslide

4.1 Reactieschema's
 • bij verbranding staat er naast de brandstof ook altijd zuurstof voor de pijl
 • bij een verbranding heb je dus altijd minstens 2 beginstoffen waarvan 1 altijd zuurstof is
 • bij het verbranden van aardgas (het brandbare gedeelte van aardgas is methaan) ontstaat er waterdamp en koolstofdioxide

het reactie schema ziet er dan als volgt uit:
methaan (g) + zuurstof(g) --> water(g) + koolstofdioxide (g)


Slide 8 - Tekstslide

Welke van de
volgende reacties is
een ontledingsreactie?
A
A
B
B
C
C

Slide 9 - Quizvraag

Welke van de
volgende reacties
is een verbrandingsreactie?
A
A
B
B
C
C

Slide 10 - Quizvraag

4.1 Reactieverschijnselen
veel stoffen zijn organische stoffen 
bij organische stoffen ontstaat koolstof als je deze ontleed
daarnaast ontstaat ook water en witte rook

papier is ook een organische stof
het reactieschema van de ontleding van papier ziet er als volgt uit:
papier(s) --> koolstof(s) + water(l) + witte rook (g)

Slide 11 - Tekstslide

wel stof ontstaat niet bij de ontleding van organische stoffen
A
koolstof
B
water
C
waterdamp
D
witte rook

Slide 12 - Quizvraag

Brood is een organische stof. Wanneer je brood gaat ontleden zal er koolstof, water en witte rook ontstaan.
Geef het reactieschema van de ontleding van brood.

Slide 13 - Open vraag

Bij de verbranding van benzine ontstaat er koolstofdioxide en waterdamp.
Geef het reactieschema van de verbranding van benzine.

Slide 14 - Open vraag

Hoe kun je een ontledingsreactie herkennen aan het reactieschema?

Slide 15 - Open vraag

Welke stof staat altijd voor de pijl bij een verbranding?

Slide 16 - Open vraag

huiswerk
-Lees de theorie van 4.1  
-maken opdrachten 4.1 Online of in het werkboek ( werkboek B)
dit moet voor de volgende online les af zijn
Slide 17 - Tekstslide