Paragraaf 1.3 Part 2

Welcome
1B1
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 1

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welcome
1B1

Slide 1 - Tekstslide

What have you learned last lesson?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

n
I have a friend                       -                   He is my friend    = Hij is mijn vriend
You have a friend                -                    He is your friend   = Hij is jouw vriend
He has a friend                    -                     He is his friend   =  Hij is zijn vriend
She has a friend                  -                     He is her friend   =  Hij is haar vriend
It has a friend                      -                       He is its friend    = Hij is de vriend van het
We have a friend               -                        He is our friend   = Hij is onze vriend
You have a friend              -                        He is your friend  = Hij is jullie vriend
They have a friend            -                       He is their friend  = Hij is hun vriend
 Bezittelijke voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden

Slide 4 - Tekstslide

Schuif de voorbeelden naar de juiste kolom
Persoonlijk
Bezittelijk
he
my
our
their
we
they
Ours
him

Slide 5 - Sleepvraag

Homework
Maak Online: Paragraaf 1.3 Opdracht 1 t/m 4


Slide 6 - Tekstslide

What are we going to do?
  
  • Herhaling
  • Expressions
  • Introducing yourself in English
  • Zelfstandig werken

Slide 7 - Tekstslide

Introducing yourself and other people

Slide 8 - Tekstslide

Bladzijde 18 Expressions B

Slide 9 - Tekstslide

Bladzijde 18 Expressions B

Slide 10 - Tekstslide

Bladzijde 18 Expressions c

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 6 Bladzijde 19 
My name is Amir. I'm 13 years old. I live with my parents and my brother. My favourite film is The Fast & The Furious. I hate homework. I love to go to the cinema.

Slide 12 - Tekstslide

Hoe zou je Meneer Schins voorstellen? (Gebruik expressions B & C)
22

Slide 13 - Open vraag

Introduce yourself!
  • Nu is het tijd om jezelf voor te gaan stellen.
  • Gebruik het schema van Opracht 6


timer
2:00

Slide 14 - Tekstslide

Speaking
Pair up with a classmate
Student A = speaking card 1A, p. 234
Student B = speaking card 1B, p. 236
timer
5:00

Slide 15 - Tekstslide

Paragraaf 1.3 Opdracht 5 t/m 8

Opdracht 7 en 8 samen

Slide 16 - Tekstslide