herhaling hfd. 3 ecologie

Thema 2: Ecologie
1 / 45
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 4

In deze les zitten 45 slides, met tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Thema 2: Ecologie

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 2 - Tekstslide

Eten of gegeten worden


Voedselketen

1. Welke organismen staan altijd aan de basis van een voedselketen? Leg uit.
2. Hoe noemen we deze organismen?

Slide 3 - Tekstslide


Voedselweb


Noteer de langste voedselketen
Let op de richting van de pijlen!

Slide 4 - Tekstslide

Producenten
Alle planten en andere organismen die bladgroenkorrels hebben

Zij maken hun eigen organische stoffen
Ze zijn altijd de eerste schakel in een voedselketen
Welke organismen zijn in deze afbeelding de producenten?

Slide 5 - Tekstslide

Consumenten
Alle organismen die moeten eten om aan organische stoffen te komen
Vormen de tweede en alle volgende schakels
2e schakel: Planteneter/alleseter
3e schakel enz.: Vleeseter/alleseter
Welke consumenten zie je in de afbeelding?
Koraal: dier of plant?

Slide 6 - Tekstslide

Reducenten
Alle organismen die dode resten opruimen en afbreken

Zij maken van organische stoffen weer anorganische stoffen

Slide 7 - Tekstslide

Kringloop

Slide 8 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt een voedselketen en voedselweb maken

Je weet wat producenten, consumenten en reducenten zijn

Je kunt uitleggen waar deze organismen zich bevinden in een voedselketen of voedselweb

Slide 9 - Tekstslide

Piramiden

Slide 10 - Tekstslide

Piramiden van aantallen
biomassa: alle organische stof (dus het gewicht van alle organismen zonder water)
biomassa bevat energie
bij elke stap in de piramide gaat energie verloren
(afval, verbranding)

Slide 11 - Tekstslide

Piramiden van biomassa en aantallen

Slide 12 - Tekstslide

Energie in de voedselketen

Slide 13 - Tekstslide

Basisstof 3: Kringlopen

Slide 14 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 15 - Tekstslide

Kringloop

Slide 16 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 17 - Tekstslide

Stikstofkringloop

Slide 18 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat een kringloop is

Je kunt de koolstofkringloop beschrijven

Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 19 - Tekstslide

Basisstof 4: Populaties

Slide 20 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 21 - Tekstslide

Biotisch en abiotisch

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Individu
Populatie
Levensgemeenschap
Biotoop
Ecosysteem

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Biologisch evenwicht

Slide 26 - Tekstslide

Optimum
kromme


Billy guppie

Slide 27 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen wat abiotische en biotische factoren zijn
Je kunt vertellen wat individu, populatie, levensgemeenschap, biotoop en ecosysteem zijn
Je kunt uitleggen hoe het biologisch evenwicht werkt
Je kunt uitleggen wat een optimumkromme is

Slide 28 - Tekstslide

Basisstof 5: Aanpassingen bij dieren

Slide 29 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 30 - Tekstslide

Aangepast aan water

Slide 31 - Tekstslide

Aangepast aan land

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Video

Vogels

Slide 34 - Tekstslide

Vogels

Slide 35 - Tekstslide

Leerdoelen
Je kunt uitleggen welke aanpassingen waterdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen landzoogdieren hebben

Je kunt uitleggen welke aanpassingen vogels hebben

Slide 36 - Tekstslide

Basisstof 6: Aanpassingen bij planten

Slide 37 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 38 - Tekstslide

Droge omgeving

Slide 39 - Tekstslide

Cactus

Slide 40 - Tekstslide

Vochtige omgeving

Slide 41 - Tekstslide

Licht

Slide 42 - Tekstslide

Klimplanten

Slide 43 - Tekstslide

Rozetvormende planten 

Slide 44 - Tekstslide

Leerdoelen
Je weet wat voor aanpassingen planten hebben voor een droge, vochtige, lichte (of donkere) omgeving

Je weet wat voor aanpassingen planten hebben aan bepaalde temperaturen

Slide 45 - Tekstslide