18/1 Hv1, ww-spelling pv vt sterke ww H3

Werkwoordspelling

PV verleden tijd sterke werkwoorden
(vt)
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Werkwoordspelling

PV verleden tijd sterke werkwoorden
(vt)

Slide 1 - Tekstslide

Lesplanning
 • Korte activiteit
 • Wat weet je nog?
 • Wat weet je al?
 • Instructie/quiz
 • Werken
 • Afsluiten 

Slide 2 - Tekstslide

Schrijf zoveel mogelijk woorden op
die met een 'toetsen' en/of 'leren' te maken hebben.

Slide 3 - Woordweb

Schrijf drie dingen op die je
van de vorige les onthouden hebt.

Slide 4 - Woordweb

Lesdoel:
Aan het einde van deze les:
 • heb je geoefend met de spelling van sterke en zwakke werkwoorden in de verleden tijd
 • weet ik wanneer een sterk werkwoord in de enkelvoud in de verleden tijd een d of t eindigt 

Slide 5 - Tekstslide

Werkwoordstijden
 • OTT: onvoltooid tegenwoordige tijd - ik werk, ik lees 
 • OVT: onvoltooid verleden tijd - ik werkte, ik las 
 • VTT:voltooid tegenwoordige tijd - ik heb gewerkt, ik heb gelezen 
 • VVT: voltooid verleden tijd - ik had gewerkt, ik had gelezen (www = vt)

  Slide 6 - Tekstslide

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd kan je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 7 - Quizvraag

  Voor het spellen van het voltooid deelwoord kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 8 - Quizvraag

  Voor het spellen van de persoonsvorm in de verleden tijd kun je 't x-kofschip gebruiken.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 9 - Quizvraag

  Welke drie denkvragen stel je jezelf
  bij het spellen van een werkwoord
  in de tegenwoordige tijd?

  Slide 10 - Woordweb

  Welke drie keuzes heb je bij die drie vragen?
  (er zijn maar drie manieren van spellen in de tegenwoordige tijd)

  Slide 11 - Woordweb

  Is het tegenwoordige tijd (tt)?
  1. Is het meervoud  (wij, jullie, zij)?   Ja -->  Infinitief = hele werkwoord  Wij lopen naar huis. - Lopen zij naar huis?

  Nee, dan is het enkelvoud --> keuzes:  ik-vorm of ik-vorm+t

  2. Staat  er ik? Ja --> ik-vorm  Ik loop naar huis
    Of  staat er Je/jij DIRECT ACHTER de persoonsvorm en JE KAN JE/JIJ NIET VERVANGEN VOOR JOU
  Ja --> ik-vorm  Loop je naar huis. - Loop jij naar huis?

  Nee, dan blijft ik-vorm+t over:
  3. Jij/hij/zij/je/het/u VOOR het werkwoord staat  OFJE KAN JE/JIJ achter de pv VERVANGEN VOOR JOUik-vorm+t: Jij loopt naar huis.


  Slide 12 - Tekstslide

  Slide 13 - Video

  Wanneer is een werkwoord een zwak werkwoord?

  Slide 14 - Woordweb

  Verleden tijd: zwak of sterk?
  Zwak/regelmatig:
  klank blijft gelijk
  Sterk/onregelmatig:
   klank verandert

  Slide 15 - Tekstslide

  Welke drie denkvragen stel je jezelf
  bij het spellen van een zwak werkwoord
  in de verleden tijd?

  Slide 16 - Woordweb

  Welke keuzes heb je bij die drie vragen?


  Slide 17 - Woordweb

  Is het verleden tijd?
  Is het een zwak (regelmatig) werkwoord?
  Regel: Ik vorm + de(n) of te(n) --> de n is voor meervoud
  Eindigt de stam op een t of een d? Dan staat er dus dubbel t of dubbel d.

  Staat de laatste letter van de stam (hele werkwoord -en) in 'T KoFSCHiP?
  (infinitief = wachten - stam = wacht) 
  Ja -->  ik-vorm +te     De hond blaft - De hond blafte     Zij wacht --> Zij wachtte
  Nee:
  Staat de laatste letter van de stam niet in 't kofschip?
  (infinitief = blozen -stam = bloz) 
  Ja --> ik-vorm +de       U bloost --> u bloosde         Hij brandt de kaars - Hij brandde de kaars

  Is het meervoud?
  Ja --> +n
   Blaffen - blaften     Wachten - wachtten      Blozen - bloosden      Branden  -  brandden

  Slide 18 - Tekstslide

  Slide 19 - Video

  Hoe zit dat nou met een sterk werkwoord?

  Slide 20 - Tekstslide

  Is het verleden tijd?
  Is het een sterk (onregelmatig) werkwoord?
  Bij sterke (onregelmatige) werkwoorden verandert de ik-vorm van klank als je het werkwoord in de verleden tijd zet. 

  • De verleden tijd van een sterk werkwoord moet je weten. Daar komt een stukje taalgevoel bij kijken.
  • Je schrijft de persoonsvorm van een sterk werkwoord in de verleden tijd zo kort mogelijk.

  Eindigt het op een d of een t?
  Je kunt erachter komen of de persoonsvorm op een d of een t eindigt door de verlengproef te doen. 
  Pv tt  MV omzetten naar pv vt -MV -> 'en' eraf: staat er een t of een d?
  Bijten = beten -->  dus: beet
  Vinden = vonden --> dus: vond

  De verleden tijd enkelvoud (jij/je/hij/zij/het) kan NOOIT op DT eindigen!!!

  Slide 21 - Tekstslide

  Werk voor deze les:


  Spelling, h3, blz. 96/97, startopdracht en opdracht 1, 2 en 3
  Wat niet af is = huiswerk!
  timer
  15:00

  Slide 22 - Tekstslide

  Ik weet wanneer een sterk werkwoord in de enkelvoud in de verleden tijd een d of t eindigt .
  ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

  Slide 23 - Poll

  Lesdoel:
  Aan het einde van deze les:
  • heb je geoefend met de spelling van sterke en zwakke werkwoorden in de verleden tijd

  • weet ik wanneer een sterk werkwoord in de enkelvoud in de verleden tijd een d of t eindigt 

  Slide 24 - Tekstslide

  Reflectie:
  Wat ging bij jou goed tijdens deze les?
  Wat kan nog iets beter?

  Slide 25 - Open vraag

  Feedback:
  Wat vond je fijn/goed aan deze les?
  Wat zou je liever anders willen zien?

  Slide 26 - Open vraag

  Slide 27 - Video

  Slide 28 - Video

  Slide 29 - Video