Belastingrecht les 1 2023

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Toelichting opbouw Belasting- en Verzekeringsrecht 
- Benodigheden
- Planning deze week
- Leerdoelen bespreken
- Uitleg 
- Opdrachten maken
1 / 47
volgende
Slide 1: Tekstslide
rechtenMBOStudiejaar 4

In deze les zitten 47 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Toelichting opbouw Belasting- en Verzekeringsrecht 
- Benodigheden
- Planning deze week
- Leerdoelen bespreken
- Uitleg 
- Opdrachten maken

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belasting- en Verzekeringsrecht
- 3 lesuren in de week
- 1 blokuur
- 1 los uur

- P2 => 1 studiepunt
- P3 => 1 studiepunt
- P4 => 3 studiepunten indien het examen met een voldoende wordt afgerond 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Teams omgeving
Planningen en presentaties staan in de teams omgeving. 

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Belasting- en Verzekeringsrecht
- Wij behandelen een aantal
hoofdstukken uit het theorieboek 
- Opdrachten => Boom en verdiepingsopdrachten
- Wettenbundel => Nodig op het examen. 

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benodigdheden
Wat heb je nodig voor dit vak?
 • theorieboek 'Belastingrecht'
 • laptop 
 • markeerstift
 • pen en papier
 • rekenmachine 
 • wettenbundel

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planning deze week:
- Hoofdstuk 1.1 tot en met 1.6 
- Opdrachten maken => zie hiervoor het boek van Boom
- Opdrachten worden aangegeven tijdens de les

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen deze week:
Stukje herhaling:
- Indeling van het recht

Je weet:
- de plaats van het belastingrecht in het recht (denk hierbij aan het verschil tussen privaat- en publiekrecht  bijvoorbeeld)  
Je kunt:
- uitleggen waarom er belastingen zijn
- aangeven welke tariefstelsels er zijn

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 8 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Privaatrecht
Publiekrecht

Slide 9 - Tekstslide

Privaatrecht- personen onderling (waaronder ook rechtspersonen)
Publiekrecht - overheid en personen, waaronder ook decentrale overheden, zoals gemeente
Privaat versus publiekrecht
Privaatrecht:
Gaat om de rechten en plichten tussen (rechts) personen. 

Publiekrecht:
Gaat om rechten en plichten binnen de overheid en tussen de overheid en burgers of bedrijven.

Slide 10 - Tekstslide

Privaatrecht denk aan echtscheiding, huwelijk, huurovereenkomst en verzekeringen.
Neem bijvoorbeeld een zaak met een verdachte van een overval. De – in dit geval strafrecht – zaak gaat hier tussen de burger en de Overheid. Het Openbaar Ministerie vervolgt namelijk een verdachte voor zijn of haar acties. Dit is dus
A
publiekrecht
B
privaatrecht

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Nu als voorbeeld een echtscheiding. In dit geval moet er een bemiddeling komen of bijvoorbeeld een co-ouderschapsregeling. Er zijn hier dus twee partijen en de Overheid trekt hier geen partij. Hier hebben we het dus over...
A
publiekrecht
B
privaatrecht

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Publiekrecht
Privaatrecht
Strafrecht
Vermogensrecht
Personen- en familierecht
Bestuursrecht
Staatsrecht
Ondernemingsrecht

Slide 17 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

1.3 Orientatie Belastingen
Belasting betalen vindt niemand leuk. Dit komt omdat je verplicht bent om een bedrag te betalen, terwijl je er niets concreets voor terug krijgt. Veel belastingen verdwijnen in de kas van de overheid, zonder dat zichtbaar is wat er met het belastinggeld gebeurt.


Zonder belastinginkomsten kan Nederland geen verzorgingsstaat zijn met goede voorzieningen. 

Zie hiervoor de miljoennota van 2024


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitvoeringsorgaan:
Belastingdienst:


Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geef aan waarom het noodzakelijk is om belasting te betalen oftewel waar het belastinggeld dat wordt geïnd voor nodig is?

Slide 21 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag!
- Lezen: Hoofdstuk 1.1 tot en met 1.3 Let op: oortjes in voor het bekijken van de filmpjes. 
Uitgebreide geschiedenis over de belastingen hoeft niet te worden doorgenomen. 

- Maken: Opdracht 1, 2, 4 en 5

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.4 Belastingen: definitie!
Belangrijk! Leer de volgende omschrijving:
Vraag: is de loonbelasting een echte belasting? 

Slide 23 - Tekstslide

1. Wat is een publiekrechtelijke regeling? Het publiekrecht geeft regels ten aanzien van de verhouding tussen de burger en de overheid. Ook omvat dit rechtsgebied de verhouding tussen overheidsinstanties onderling. Dit is tevens het onderscheid met het andere grote rechtsgebied, het privaatrecht

Bestraffend karakter => verkeersboete bijvoorbeeld. 

Wel betalen, geen belasting
Niet elke betaling aan de overheid is een vorm van  belastingbetalen. 
Voorbeelden: bekeuringen, schenkingen aan de staat en retributies. 

Waarom bekeuringen niet? 

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Retributie
 • betalingen aan de overheid  
 • waar wél een individueel aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat

Voorbeelden? 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Retributie
 • betalingen aan de overheid  
 • waar wél een individueel aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat

Voorbeelden? Rijbewijs, paspoort etc. 

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Is het betalen van een boete aan het CJIB een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 27 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Is de parkeerbelasting in Zwolle een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 28 - Poll

Belastingregels zijn van toepassing. Formeel is het een heffing. 
Is betalen voor een rijbewijs een belasting volgens de definitie?
Ja
Nee

Slide 29 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag:
Lezen: 1.4

Maken: opdrachten 7, 8 9 en 10

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heb je de definitie van belastingen nu scherp na de theorie en het oefenen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 31 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

1.5 Belastingmoraal en belastingpolitiek
Belastingmoraal => bereid om verschuldigde belasting te betalen. Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke reacties mogelijk op belasting?
Reacties: 
 • Betalen: soms na aanmaning of dwanginvordering
 • Ontgaan: gunstigste weg, bijv. aftrekposten of eenmanszaak omzetten in BV bij hoge winst, is legaal
 • Ontduiken: is illegaal, fraude, bijv. opvoeren onechte aftrekposten, valse facturen of niet opgeven inkomsten
 • Ontwijken: niet meer roken of drinken (geen accijns) of in België gaan wonen
 • Harder werken: om (tegenvallende) belastingaanslagen te kunnen betalen
 • Minder werken: zodat minder hoge belastingaanslagen worden opgelegd

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Guus Hiddink, ex-bondscoach van Nederland, stond een tijd ingeschreven in België waar het belastingtechnisch goedkoper was, maar woonde daar feitelijk amper. Waar was hier sprake van?
A
belasting ontduiken
B
belasting ontwijken
C
belasting ontgaan

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ajla heeft een eenmanszaak en maakt daarmee flinke winst. Om de belasting te drukken zet ze haar eenmanszaak om in een B.V. Waar is hier sprake van?
A
belastingontduiking
B
belastingontwijking
C
belasting ontgaan

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 36 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Wat vind je dat Max op Zandvoort wel direct met de Nederlandse vlag rond loopt, maar als niet inwoner geen directe bijdrage (meer) levert aan het social contract
Prima toch
Niet eerlijk

Slide 37 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag
Lezen 1.5 en maken opdrachten 11 en 12 


Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1.6 Tariefstelsels
Er zijn in principe twee tariefstelsels mogelijk om belasting te heffen: een proportioneel tarief en een progressief tarief. 

Het verschil zit in het percentage belasting dat geheven wordt over een bepaald belastbaar bedrag.

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ad progressief

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Politieke visie versus jouw visie:
Ben je het eens dat mensen die meer verdienen ook meer belasting betalen?

Eens
Niet eens

Slide 43 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

In 1980 was er nog een toptarief van 72% in de inkomstenbelasting. Dit jaar is het toptarief 49,5% in de inkomstenbelasting. Vind je dit te hoog of te laag?
49,5% is te laag
49,5% is te hoog

Slide 44 - Poll

Deze slide heeft geen instructies

Een progressief belastingstelsel betekent dat iedereen hetzelfde percentage belasting betaalt.
A
Waar
B
Niet waar
C
Soms waar
D
Klein beetje waar

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zelf aan de slag
Lezen 1.6 en maken 11, 12 13, 14 15 en 16

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Video

Niet voor in de les. Mogen studenten zelf bekijken