2223 4H §5.3 en §5.4

Welkom
- Schrift, boek op tafel
- Les §5.3 - Voedsel door 
micro-organismen
- Les §5.4 - Planten leggen 
energie vast
Leerdoelen
9. Je vergelijkt in een reactievergelijking de melkzuurgisting en alcoholische gisting.
10. Je herkent alcoholische gisting en melkzuurgisting in verschillende situaties.
11. Je legt uit hoe fotosynthese de basis vormt voor voortgezette assimilatie en dissimilatie bij planten.
12. Je herkent de voorwaarden voor het fotosyntheseproces.
13. Je vergelijkt bruto- en nettoproductie bij planten en benoemt de samenhang tussen hun assimilatie- en dissimilatieprocessen.
Huiswerk
Lz. en mk. §5.3 en §5.4

Zie ook video's en oefenopdrachten in LessonUp

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Welkom
- Schrift, boek op tafel
- Les §5.3 - Voedsel door 
micro-organismen
- Les §5.4 - Planten leggen 
energie vast
Leerdoelen
9. Je vergelijkt in een reactievergelijking de melkzuurgisting en alcoholische gisting.
10. Je herkent alcoholische gisting en melkzuurgisting in verschillende situaties.
11. Je legt uit hoe fotosynthese de basis vormt voor voortgezette assimilatie en dissimilatie bij planten.
12. Je herkent de voorwaarden voor het fotosyntheseproces.
13. Je vergelijkt bruto- en nettoproductie bij planten en benoemt de samenhang tussen hun assimilatie- en dissimilatieprocessen.
Huiswerk
Lz. en mk. §5.3 en §5.4

Zie ook video's en oefenopdrachten in LessonUp

Slide 1 - Tekstslide

Succescriteria
  • Je kunt de definitie van de gebruikte begrippen uitleggen.
  • Je kunt de inhoud van de leerdoelen aan een ander uitleggen.
  • Je kunt de (examen)vragen over dit onderwerp goed (bijna foutloos) maken.
  • Je weet welke BiNaS-tabellen bij het onderwerp horen en informatie uit deze tabellen halen en gebruiken.

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik §5.2

Slide 3 - Tekstslide

§5.2 Samenvattend
3 energiesystemen
1. ATP-CP systeem (fosfaat-accu) 10-15 seconden
     - Spieren in rust hebben kleine voorraad ATP
    - Spieren bevatten creatinefosfaat (CP) CP+ADP -> C+ATP

Slide 4 - Tekstslide

§5.2 Samenvattend
3 energiesystemen
2.Anaerobe dissimilatie
(Melkzuursysteem) 20-50 sec
     - Afbraak glucose in grondplasma          (glycolyse)
       - Melkzuurgisting
       - Leidt tot verzuring spieren
       - Komt maar 2 ATP per molecuul              glucose vrij

Slide 5 - Tekstslide

§5.2 Samenvattend
3 energiesystemen
3.Aerobe dissimilatie
     - Afbraak glucose in grondplasma          (glycolyse) 2 ATP
       - Citroenzuurcyclus            (mitochondriën) 36 ATP
    

Slide 6 - Tekstslide

§5.2 - samenvattend
Voedingsstoffen leveren energie. Verbranding vindt plaats in cellen.

Glucose - anaeroob (in cytoplasma) en aeroob (in mitochonriën)
Eiwitten - aeroob (in mitochondriën)

 - aeroob (in mitochondriën)

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Keuze
1. Je doet mee met de klassikale les over §5.3 en §5.4

2. Je maakt een informatieve poster over §5.4, waarbij de uitleg van de leerdoelen goed terugkomt in tekst en tekening. (§5.3 werk je zelfstandig door). Eind van de les lever je die in.

Slide 9 - Tekstslide

9. Je vergelijkt in een reactievergelijking de melkzuurgisting en alcoholische gisting.

Schrijf de reactievergelijkingen op. 

Wat valt op?

Klaar? Maak opdr. 37 en 38

Slide 10 - Tekstslide

10. Je herkent alcoholische gisting en melkzuurgisting in verschillende situaties.

Waarvoor gebruik je melkzuurgisting?
Waarvoor gebruik je alcoholische gisting?Slide 11 - Tekstslide

Check
Alcoholische gisting --> er komt CO2 bij vrij.

Melkzuurgisting: yoghurt, zuurkool
Alcoholische gisting: wijn, bier, brood

Tabel 68B

Slide 12 - Tekstslide

11. Je legt uit hoe fotosynthese de basis vormt voor voortgezette assimilatie en dissimilatie bij planten.
Leg uit:
Autotroof? Anorganisch stoffen en organische stoffen?
Wat is assimilatie? Wat is dissimilatie?
Wat is fotosynthese, welke reactievergelijking?
En voortgezette assimilatie? Waarvoor is dat nodig?

Klaar? Maak opdr. 48, 51, 53, 54

Slide 13 - Tekstslide

Check
Autotrofe organismen --> kunnen zelf energie maken uit anorganische stoffen onder invloed van zonlicht.
(Organische stoffen --> gemaakt door organismen (zit altijd 'CH' in, vaak ook 'O', 'N'))

(voortgezette) assimilatie = opbouwen van organische stoffen
Dissimilatie = afbreken

Slide 14 - Tekstslide

12. Je herkent de voorwaarden voor het fotosyntheseproces.
Wat zijn belangrijke voorwaarden die nodig zijn voor fotosynthese?
Zoek op: wat zijn abiotische factoren voor het fotosyntheseproces?

Leg uit wat er gebeurt er als een van de abiotische factoren niet optimaal is voor het fotosyntheseproces.

Klaar? Maak opdr. 54 en 55.

Slide 15 - Tekstslide

Check
Abiotische factoren --> invloeden uit de levenloze natuur.

Voorwaarden fotosynthese --> licht, CO2, temperatuur etc.
Beperkende factor

Slide 16 - Tekstslide

13. Je vergelijkt bruto- en nettoproductie bij planten en benoemt de samenhang tussen hun assimilatie- en dissimilatieprocessen.

Leg uit wat het verschil is tussen de bruto- en nettoproductie glucose die een plant maakt, gebruik bron 15.
Waarom vindt fotosynthese alleen overdag plaats? Wat gebeurt er 's nachts in planten?
Bestudeer bron 16, wat zie je hier gebeuren?

Klaar? Maak opdracht 57,59 en 62
Doel 13 & 14 --> maak 63 a en b, 64 en 65

Slide 17 - Tekstslide