2.4 Dichtheid

DICHTHEID
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

DICHTHEID

Slide 1 - Tekstslide

BK:
2.3 
1 t/m 23
+
2.4 
1 t/m 16

Hier hebben jullie de hele les de tijd voor. 
Programma
Lesdoelen
Zware en lichte stoffen
Dichtheid
Eenheden dichtheid
Drijven/zinken/zweven

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen
Je legt uit wat dichtheid is. 

Je berekent de dichtheid van een voorwerp. 

Je voorspelt of een voorwerp drijft, zinkt of zweeft als je het in een glas water doet.

Slide 3 - Tekstslide

Drijven/zinken/zweven
Dichtheid van water is 998,2 kg/m³

Dichtheid van blokje > 998,2 kg/m³ --> Zinken
Dichtheid < 998,2 kg/m³ --> Drijven
Dichtheid = 998,2 kg/m³ --> Zweven

Slide 4 - Tekstslide

Lichte en zware stoffen
1 liter van elke stof, maar toch is niet elke stof even zwaar?

Onderzoeksvraag:
Welk van de volgende stoffen zal blijven
drijven als je ze in een bak water doet?

Slide 5 - Tekstslide

timer
1:00
Stofeigenschappen

Slide 6 - Woordweb

Dichtheid
Stofeigenschap!

Formule --> Dichtheid = massa/Volumeρ=Vm

Slide 7 - Tekstslide

Eenheden dichtheid
Als massa in g
Volume in cm³ 
Dan dichtheid in g/cm³

Als massa in kg
Volume in m³
Dan dichtheid in kg/m³
ρ=Vm

Slide 8 - Tekstslide

Bereken stappen
1. Gegevens: Wat heb ik al?
2. Gevraagd: Wat ga ik uitrekenen?
3. Formule: Welke formule ga ik gebruiken om dit uit te rekenen?
                         Moet ik hem ook nog ombouwen?
4. Uitrekenen: Pak je rekenmachine en reken het uit. 
5. Antwoord + eenheid: Schrijf het antwoord met goede eenheid erbij. 

Slide 9 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/cm³ van een blokje van 10 cm³ met een massa van 5 gram
timer
1:00

Slide 10 - Open vraag

Antwoord
Dichtheid = massa/volume
massa = 5 gram
volume = 10 cm³
5/10 = 0,5 g/cm³

Slide 11 - Tekstslide

Bereken de dichtheid in g/cm³ van een blokje van 7,6x5,4x3,8 cm met een massa van 5 gram
timer
0:45

Slide 12 - Open vraag

Antwoord
Volume = 7,6 x 5,4 x 3,8 = 155,95 cm³
Dichtheid is massa/volume
Massa = 5 gram
Dus 5/155,95 = 0,032 g/cm³

Slide 13 - Tekstslide

Bereken de massa van een blok met een volume van 0,5 m³ en een dichtheid van 2,7 kg/m³

Slide 14 - Open vraag

Antwoord
Dichtheid = massa/volume
massa = dichtheid x volume
Dichtheid = 2,7 kg/m³
Volume = 0,5 m³

2,7 x 0,5 = 1,4 kg

Slide 15 - Tekstslide

Van welk materiaal is een blokje met een dichtheid van 2,7 g/cm^3
TIP: Tabel 1 paragraaf 4
A
Benzine
B
Zink
C
Aluminium
D
Glas

Slide 16 - Quizvraag

Wat is de dichtheid van een blokje staal?
A
7,9 g/cm^3
B
7,8 g/cm^3
C
8,5 g/cm^3
D
7,2 g/cm^3

Slide 17 - Quizvraag

Zelfstandig werken
Wat?  Lees blz. 57 t/m 59 en maak opgave 1 tot en met 15
Hoe?  Je mag fluisterend overleggen met je buur
Hulp? Boek, buur bureau
Tijd? 15 minuten. 
Uitkomst? Je legt uit wat dichtheid is.
                       Je berekent de dichtheid van een voorwerp. 
                       Je voorspelt of een voorwerp drijft, zinkt of zweeft als je het in                                  een glas water doet.
 Klaar? Vraag om een nakijkblad
timer
5:00

Slide 18 - Tekstslide