4H thema 7 BS6 Kringlopen

1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Je kunt de koolstofkringloop beschrijven
Je kunt de stikstofkringloop beschrijven

Slide 2 - Tekstslide

Voedselkringloop
Koolstofkringloop

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

koolstofkringloop
 • Koolstof = C
 • In de lucht zit het vast in CO2
 • Autotrofe organismen maken van CO2 (uit de lucht) en H2O (uit de bodem) glucose (C6H12O6)
 • Bij dissimilatie komt CO2 weer vrij in de lucht 
 • Consumenten eten de producenten en gebruiken de organische stoffen om andere organische stoffen te maken (voortgezette assimilatie). De koolstof komt van het ene organisme terecht in het andere organisme
 • Alle dode resten en andere afvalproducten van organismen wordt samen detritus genoemd 
 • De organische stoffen in de detritus wordt door reducenten gebruikt voor dissimilatie

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

In de koolstofkringloop wordt door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop doen aan verbranding? Meerdere antwoorden mogelijk.

A
Producenten
B
Reducenten
C
Consumenten
D
Afvaleters

Slide 9 - Quizvraag

In welke vorm kan koolstof in de koolstofkringloop NIET voorkomen?
A
CO2
B
C6H12O6
C
N2
D
CH4

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Stikstof kringloop

Slide 12 - Tekstslide

Stikstofkringloop
 • Stikstof = N
 • Organisch gebonden stikstof komt vooral voor in eiwit, nucleotiden en nucleïnezuren.
 • Stikstof komt ook voor in afvalproducten als ureum (basisstof van urine).
 • Producenten nemen stikstof op via NO3- of NH4+
 • Stikstoffixerende bacteriën kunnen N2 uit de lucht omzetten in bruikbare stikstof voor planten. Dit kan alleen anaeroob. Vandaar dat deze bacteriën in symbiose leven met planten. 

Slide 13 - Tekstslide

Gebruikelijke route
(vergelijk met BINAS 93G)
1: Planten nemen nitraat (NO3-) op.
2: Er vindt stikstofassimilatie plaats
     vorming aminozuren
(vorming eiwitten is voortgezette assimilatie)
3: Dier eet plant, verteert en assimileert eigen        organische stoffen.
4: Bij dissimilatie komt ureum vrij. 
5: Rottingsbacterien breken ureum af tot NH3
6: NH3 lost in (grond)water op tot NH4+
7: Nitrietbacterien zetten NH4+ om in NO2-
8: Nitraatbacterien zetten NO2- om in NO3-


Slide 14 - Tekstslide

Andere routes
'Verstorende' routes:
- NO3-  > NH4+    ammonificatie
- NO3- > N2 (g)    denitrificatie

Er kan stikstof (tijdelijk) verloren gaan via:
- uitspoeling in de bodem (NH4- en NO3-)  
- vervluchtiging (NH3)

Slide 15 - Tekstslide

Bijzondere route
Sommige bacteriën kunnen ammoniak (NH3) omzetten in N2(g). 
Gevolg: bodem minder voedselrijk voor planten.

Weer andere bacteriën kunnen N2 (g) omzetten in NH3 (zie afb. 29).
Gevolg: bodem voedselrijker.
!! Groenbemesten

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Bestudeer Binas 93G
Maak opdracht 47, 49, 51 en 53
timer
10:00

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Denitrificerende bacteriën maken...
A
N2
B
NO3-

Slide 21 - Quizvraag

Stikstofbindende bacteriën gebruiken...
A
N2
B
NO3-

Slide 22 - Quizvraag

(Binas 93G) De omzetting van nitriet naar nitraat noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 23 - Quizvraag

(Binas 93G) De omzetting van eiwit naar ammoniak noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 24 - Quizvraag

(Binas 93G of bron 7) De omzetting van nitraat naar stikstofgas noemen we
A
ammonificatie
B
denitrificatie
C
nitrificatie
D
stifstoffixatie

Slide 25 - Quizvraag

Hoe kan NH3 uit de kringloop verdwijnen?
A
omzetten naar NH4+
B
ammonificatie
C
vervluchtiging
D
uitspoeling

Slide 26 - Quizvraag

PO Ecologie
Zie opdracht ELO
Deadline vrijdag 8 oktober
inleveren op Magister

Slide 27 - Tekstslide

Huiswerk
Bekijk de Binas video over de stikstofkringloop
Maak opdracht 47, 49

Voorbereiden Proefwerk:
Opdrachten, Test jezelf, Biologiepagina oefenen


Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Video

Kijkvragen
Welke populaties leven in de Oostvaardersplassen?
Is dit ecosysteem in balans?
Welke problemen zijn ontstaan door natuurbeheer?
Wat zou een oplossing kunnen zijn?

Slide 30 - Tekstslide