Nederlands Film Festival: Uilenbal

Uilenbal
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurFilmeducatie+1BasisschoolGroep 3,4

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

Deze filmles is speciaal voor leerlingen uit groep 3 en 4 van de basisschool, ter voorbereiding op de film ‘Uilenbal’ tijdens het Nederlands Film Festival. In deze les maken de leerlingen kennis met alle manieren waarop films verhalen vertellen, en komen zij hiermee goed voorbereid naar het festival. De film ‘Uilenbal’ gaat over thema’s zoals nieuwe vriendschappen maken met mensen én dieren, verhuizen naar een nieuwe omgeving, en over natuur. In de les duiken we dieper in deze onderwerpen en hoe deze zichtbaar zijn in de film. Door samen te fantaseren, te praten én actief bezig te zijn komen de leerlingen via de opdrachten meer te weten over de thema’s uit de films. Op een speelse manier leren zij zo alles wat zij zien open in de groep te bespreken. Dit helpt de leerlingen om zich goed te verbinden met wat ze hebben ervaren tijdens het kijken naar de fragmenten uit de films.

Instructies

Deze les bestaat uit 3 verschillende werkvormen die je los van elkaar kunt uitvoeren. Op deze manier kun je de les opdelen en eenvoudig op verschillende momenten opdrachten maken, bijvoorbeeld verspreid over een aantal dagen. 

 • Wil je de leerlingen introduceren met het thema van de film en het maken van een actieve opdracht – doe dan werkvorm 1
 • Wil je dat leerlingen zelf aan de slag met een actieve opdracht waarbij de leerlingen gaan zingen en schrijven - doe dan werkvorm 2
 • Wil je met de leerlingen dieper in het thema duiken en dat de leerlingen aan de slag gaan met een tekenopdracht - doe dan werkvorm 3

Opbouw van de les:
De les bestaat uit docenten notities, hierin staan alle vragen, opdrachten en aanvullende informatie, deze vind je in de gele notities bij de slides. Daarnaast vind je in de bijlage een PDF waarin de docentennotities gebundeld zijn. Je kan de PDF erbij houden wanneer je de les geeft. 

In de slides staan knoppen, achter deze knoppen staan vragen en extra informatie voor de leerlingen, deze kan je open klikken. Onderdelen in deze les

Uilenbal

Slide 1 - Tekstslide

Lesinhoud 

Met deze interactieve filmles bereiden jullie jezelf voor op het bekijken van de film Uilenbal tijdens het Nederlands Film Festival.

Deze film gaat over Meral die net verhuisd is, en zich best alleen voelt op haar nieuwe school. Wanneer het schoolkamp zich aandient, neemt Meral haar beste vriendje, een muisje genaamd Piepiep mee. Het blijkt een gouden greep: dankzij Piepiep sluit ze onverwacht nieuwe vriendschappen. Als Piepiep wordt gegrepen door een uil schieten Merals klasgenoten te hulp. Lukt ‘t hen om Piepiep veilig terug te brengen?

Door fragmenten te bekijken uit de film en de bijbehorende opdrachten te maken, duiken jullie dieper in de thema’s uit de film, zoals ‘vriendschappen’ en ‘natuur’.

Vraag of opdracht
Extra informatie
Tip

Slide 2 - Tekstslide

Legenda

In de les staan knoppen die je open kunt klikken. Hierin staan vragen of extra informatie voor de leerlingen. Lees dit aan hen voor.

In de gele notities vind je uitgebreide uitleg over de werkvormen en extra docenteninformatie.

Een nieuwe buurt
De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan kijken gaat over het verhuizen naar een nieuwe buurt en alles wat daarbij komt kijken.
 •  Wie is er al eens verhuisd? Hoe vond je dat?
Verhuizen
 • Wat zou je leuk vinden aan het wonen in een nieuwe omgeving?
 • Wat zou je minder leuk vinden als je zou verhuizen?

Slide 3 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie Uilenbal 

De volgende vragen en opdracht dienen ter introductie op het thema van de film, voordat de leerlingen naar fragmenten uit de film gaan kijken. Bespreek de vragen klassikaal en voer daarna de opdracht uit.

De film die jullie op het Nederlands Film Festival gaan zien gaat onder meer over het verhuizen naar een nieuwe buurt en alles wat daarbij komt kijken:
 • Wie is er al eens verhuisd? Hoe vond je dat?
 • Wat zou je leuk vinden aan het wonen in een nieuwe omgeving?
 • Wat zou je minder leuk vinden als je zou verhuizen?

Doe-opdracht: jouw droomhuis
Stel je eens voor, je mag verhuizen naar de plek en het huis van je dromen, hoe ziet dit huis er dan uit? Waar staat het huis? En wie woont er allemaal? 

Maak een tekening van jouw droomhuis en de omgeving waarin het staat. 

Slide 4 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie Uilenbal

Benodigdheden:
 • A4-papier
 • Kleurpotloden

Doe-opdracht: jouw droomhuis
Nu jullie hebben bedacht hoe het zou kunnen zijn om te verhuizen naar een nieuwe plek, gaan jullie aan de slag met een opdracht over je ‘droomhuis’.

Maak een tekening van jouw droomhuis en de omgeving waarin het staat.

Want stel je voor: je mag verhuizen naar de plek en het huis van je dromen...
 • Hoe ziet dit huis er dan uit? 
 • Waar staat het huis? 
 • En wie woont daar samen met jou?
 • Welke kleuren heeft het huis?
 • Heb je ook huisdieren?

Afsluiting: Bespreek de gemaakte tekeningen met de leerlingen. Hoe verschillen de huizen van elkaar?

Filmposter
Filmposters geven kijkers een glimp van wat komen gaat zonder het hele verhaal weg te geven. Door middel van kleuren, tekst en beelden en personages introduceren zij het thema of onderwerp van de film.
Poster-speurtocht
Kun je zien aan een poster zien waar de film over gaat?

Kijk voor 15 seconden naar de poster, noem op wat je hebt gezien en wat je opvalt. Klik op de knop 'filmposter' om de poster te bekijken. 

Kijk vervolgens een tweede keer: staan er dingen op die jullie over het hoofd gezien hebben? 
Inspiratievragen
 Omschrijf de personages die je ziet.
 • Hoe oud zijn ze ongeveer?
 • Hoe zien ze eruit?
 • Wat hebben ze aan?
 Omschrijf de dieren die je ziet.
 • Wat voor dieren zijn het?
Welke voorwerpen zie je?

Slide 5 - Tekstslide

Werkvorm 1: Introductie Uilenbal

Poster-speurtocht
Nu jullie samen hebben nagedacht over hoe het is om te verhuizen, gaan we verder met de volgende opdracht.

Stap 1: Kijk samen met de leerlingen 15 seconden naar deze filmposter. Je kunt de poster naar voren halen als je op de knop "filmposter" klikt. Wanneer je er nogmaals op klikt verdwijnt de poster.

Stap 2: Vraag aan de leerlingen om zoveel mogelijk elementen op te noemen die zij op de poster hebben gezien.

Stap 3: Bestudeer vervolgens nog een keer de poster, samen met de leerlingen. Zijn er dingen die jullie over het hoofd gezien hebben?

Tip! Wanneer de leerlingen het lastig vinden om elementen uit de poster aan te wijzen druk dan op de knop ‘inspiratievragen ’ om hen op weg te helpen.

Stap 5: Bespreek de verwachtingen van de leerlingen. Waar denken zij dat de film over gaat?

Slide 6 - Video

Werkvorm 2: Vriendschappen 

Jullie gaan nu het eerste fragment uit de film Uilenbal bekijken. Hierna gaan jullie aan de slag met een opdracht over vriendschappen.

Stap 1: Bekijk samen met de leerlingen het fragment.

Stap 2: Ga aan de slag met de vragen en de opdracht over het fragment op de volgende slide.

Nieuwe vrienden maken
Hebben jullie net als Meral al eens ergens nieuwe vriendjes gemaakt? Bijvoorbeeld op school, op vakantie, op een sport of tijdens het buitenspelen?
 • Waar was dat?
 • Vond je dat leuk of lastig?
Meral krijgt van Vito een vriendschapsreglement, wat zouden jullie doen als je ergens bent en nieuwe vriendjes gaat maken?

Slide 7 - Tekstslide

Werkvorm 2: Vriendschappen

Benodigdheden:
- A4-papier
- Kleurpotloden.

Na het bekijken van het eerste fragment behandelen we eerst een aantal vragen. Daarna gaan de leerlingen een liedje zingen en gaan ze aan de slag met het maken van hun eigen 'vriendschapsreglement'. We gaan deze vragen klassikaal bespreken, dus het is handig als de leerlingen nog aan hun tafeltje zitten. Daar zullen ze gaan tekenen.

Stel de volgende vragen aan de leerlingen:
 • Hebben jullie net als Meral al eens ergens nieuwe vriendjes gemaakt? Bijvoorbeeld op school, op vakantie, op een sport of tijdens het buitenspelen?
 • Waar was dat?
 • Vond je dat leuk of lastig?
 • Meral krijgt van Vito een 'vriendschapsreglement'. Wat zouden jullie doen als je ergens bent en nieuwe vriendjes gaat maken?

In de volgende slide gaat de opdracht verder.

Slide 8 - Video

Werkvorm 2: Vriendschappen

Opdracht: dat klinkt als filmmuziek
Jullie hebben net besproken wat vriendschap inhoudt en hoe het is om vriendjes met elkaar te zijn. Nu gaan we opnieuw kijken en luisteren naar het liedje ‘Als je mijn vriend bent’, uit het eerste fragment. Bespreek de volgende vragen klassikaal. Voor deze opdracht is het handig als de leerlingen in een kring zitten. Het is de bedoeling dat er ruimte is voor een gesprek.

Stap 1: Bekijk samen met de leerlingen het fragment met het liedje ‘Als je mijn vriend bent’. Als de leerlingen het liedje al kennen mogen zij natuurlijk meezingen.

Stap 2: Vraag de leerlingen te omschrijven waar het liedje over gaat.

Stap 3: Vraag aan de leerlingen welke gevoelens zij krijgen als ze naar dit liedje luisteren. Worden ze er blij van, of vinden ze het liedje juist spannend?

Doe - opdracht: een eigen vriendschapsreglement
Stel je voor, je maakt net zoals Vito je eigen vriendschapsreglement, wat moet er dan allemaal instaan? 

Jullie gaan je eigen vriendschapsreglement maken: schrijf 4 regels op die je belangrijk vindt bij een vriendschap. 

Vriendschapsreglement
 • Regel 1 Als je mijn vriend bent, ben je mijn enige echte vriend.
 • Regel 2 Als je mijn vriend bent, weet ik alles, echt alles van jou. Ook je geheimen.
 • Regel 3 Als je mijn vriend bent, blijf je altijd dicht bij mij.
 • Regel 4 Als je mijn vriend bent, mag je niet verder dan 5 meter van me af.
 • Regel 5 Als je mijn vriend bent en je moet plassen of naar huis, doe je de box.
 • Regel 6 Als je mijn vriend bent, moet je het contract altijd bij je hebben.

Slide 9 - Tekstslide

Werkvorm 2: Vriendschappen

Bekijk en bespreek samen met de leerlingen de regels uit het vriendschapsreglement van Vito.

Stel de volgende vragen aan
de leerlingen:
 • Wat vinden jullie van de regels uit dit vriendschapsreglement?
 • Is het goed om zo’n contract op te stellen met je vrienden?

Doe-opdracht: je eigen vriendschapscontract
Wat zou er in in ieder geval jouw eigen vriendschapsreglement moeten staan?

Stap 1: Jullie gaan je eigen vriendschapsreglement maken: schrijf 4 regels op die je belangrijk vindt bij een vriendschap.

Stap 2: Bespreek de resultaten van de gemaakte vriendschapsreglementen. Laat de leerlingen reageren op elkaars regels

Slide 10 - Video

Werkvorm 3: Een dierenvriend 

Jullie gaan nu het derde fragment uit Uilenbal bekijken. 

Bespreek na het kijken de volgende vragen:
 • Wat gebeurde er in het fragment?
 • Hoe is de band tussen Meral en Piepiep?
In het fragment zagen we dat Meral het moeilijk vond om vriendjes te maken op haar nieuwe school. Gelukkig vond ze troost bij Piepiep de muis, die meteen haar beste vriend werd.
 • Vinden jullie dat je vriendschap kan sluiten met een dier? Waarom?
 • Hebben jullie ooit ervaren hoe het is om een speciale band te hebben met een huisdier?

Jouw huisdier of lievelingsdier in Uilenbal
 • Stel je voor, jouw huisdier of lievelingsdier mag in Uilenbal spelen, hoe zou jouw huisdier of lievelingsdier heten in het verhaal?
 • Waar woont jouw huisdier in de film?
 • Wat maakt jouw huisdier speciaal of uniek, heeft het bijvoorbeeld superkrachten?
 • Wat voor avonturen beleeft jouw huisdier in het verhaal? Vertel over een specifiek avontuur dat ze meemaken.
Doe-opdracht: jouw lievelingsdier in de film
Maak een tekening van jouw huisdier of lievelingsdier die ook in de film mag spelen. Tover het dier om tot een echte filmster, denk hierbij aan: 

 • Kostuums: draagt het dier kleding?
 • Het formaat van het dier: is het groter of kleiner dan in het echt?
 • De kleuren: moeten het realistische kleuren zijn, of fantasiekleuren?
 • Superkrachten: heeft het dier speciale krachten? Teken deze dan ook.

Slide 11 - Tekstslide

Werkvorm 3: Een dierenvriend 

Benodigdheden:
- A4-papier 
- Kleurpotloden


Doe-opdracht: jouw huis- of lievelingsdier in Uilenbal
Jullie hebben net het derde fragment uit de film gekeken, over de vriendschap tussen Meral en Piepiep de muis. In deze opdracht gaan we in op deze bijzondere vriendschap tussen mens en dier: de leerlingen gaan hun eigen huis- of lievelingsdier omtoveren tot echte filmsterren. 

Bespreek de vragen en voer daarna de opdracht uit.

 • Stel je eens voor dat jouw eigen huisdier of lievelingsdier in Uilenbal zou mogen spelen. Hoe zou jouw huis- of lievelingsdier heten in het verhaal?
 • Waar woont jouw huisdier in de film?
 • Wat maakt jouw huisdier speciaal of uniek? Heeft het bijvoorbeeld superkrachten?
 • Wat voor avonturen beleeft jouw huisdier in het verhaal? Vertel over een specifiek avontuur dat ze meemaken.

Maak een tekening van jouw huisdier of lievelingsdier als ster in een echte film. 

Denk hierbij aan:
 • Kostuums: draagt het dier kleding?
 • Het formaat van het dier: is het groter of kleiner dan in het echt?
 • De kleuren: moeten het realistische kleuren zijn, of fantasiekleuren?
 • Superkrachten: heeft het dier speciale krachten? Teken deze dan ook.

Afsluiting: De leerlingen gaan hun tekeningen aan elkaar presenteren. Vraag aan de leerlingen waarom het dier op hun tekening past bij de film en bij de avonturen die hun dier zou beleven.

Slide 12 - Tekstslide

Leer meer met NFF

Nu jullie kennis hebben gemaakt met Meral, Piepiep en de andere kinderen uit Uilenbal, zijn jullie goed voorbereid voor jullie bezoek aan de film. 


Wil je nog meer doen met filmeducatie in de klas?
Neem dan eens een kijkje in het lesmateriaal van het NFF, voor meer filmlessen in de klas. 

Of schrijf je in voor de onderwijsnieuwsbrief, om op de hoogte gehouden te worden over ons educatieprogramma en voor tips en tricks voor filmeducatie in je klas!

Veel plezier op het Nederlands Film Festival!