Week 5 (H3a)

Welkom 
Welkom
Ga gelijk op de juiste plekstartklaar zitten
timer
5:00
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Welkom 
Welkom
Ga gelijk op de juiste plekstartklaar zitten
timer
5:00

Slide 1 - Tekstslide

Welkom 
1. Uitleg: de grondwet
2. De grondwet poll
3. Uitleg: wat is bijzonder aan de grondwet
4. Onderzoek: grondwet veranderen
5. Uitleg: artikel 1
6. Opdracht: Artikel 1
Programma

Slide 2 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Lesdoelen
Aan het einde van deze les:
 • Weet je wat de grondwet is
 • Ken je artikel 1 van de grondwet
 • Kun je ongelijkheid in het nieuws herkennen en benoemen

Slide 3 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Uitleg: De grondwet
 • Belangrijkste wetten die we in Nederland hebben
 • 136 verschillende regels die we 'artikelen' noemen
 • Regels over hoe we met elkaar omgaan en hoe we Nederland organiseren
 • Parlement toets deze
 • Extra moeilijk om deze te wijzigen

Slide 4 - Tekstslide

Islamitische scholen mogen er voor kiezen om alleen Moslim-leerlingen toe te laten
Eens
oneens

Slide 5 - Poll

Week 3 (H1A)
Islamitische scholen mogen er voor kiezen om alleen Moslim-leerlingen toe te laten
Artikel 23:
"Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht van de overheid en, voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft, het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven, een en ander bij de wet te regelen."

Slide 6 - Tekstslide

Scholen mogen er voor kiezen om alleen mannelijke docenten aan te nemen
Eens
oneens

Slide 7 - Poll

Week 3 (H1A)
Scholen mogen er voor kiezen om alleen mannelijke docenten aan te nemen
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Slide 8 - Tekstslide

De overheid zou moeten verbieden dat mensen tegen de Islam protesteren
Eens
oneens

Slide 9 - Poll

Week 3 (H1A)
De overheid zou moeten verbieden dat mensen tegen de Islam protesteren
Artikel 9:
"Het recht tot vergadering en betoging wordt erkend, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."


Slide 10 - Tekstslide

De politie mag niet zo maar een huis binnen komen
Eens
oneens

Slide 11 - Poll

Week 3 (H1A)
De politie mag niet zo maar een huis binnen komen
Artikel 10:
"Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer."

Slide 12 - Tekstslide

Een supermarkt mag er voor kiezen om alleen 14-jarigen aan te nemen
Eens
oneens

Slide 13 - Poll

Week 3 (H1A)
Een supermarkt mag er voor kiezen om alleen 14-jarigen aan te nemen
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Video

Geert Wilders moet bestraft worden voor wat hij in dit filmpje zegt
Eens
oneens

Slide 16 - Poll

Week 3 (H1A)
Geert Wilders moet bestraft worden voor wat hij in dit filmpje zegt
Artikel 1:
"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Artikel 7:
"Vrijheid van meningsuiting
timer
1:00

Slide 17 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Wat is bijzonder aan de grondwet?
 1. De artikelen kunnen met elkaar 'botsen'
 2. De grondwet is er vooral om burgers te beschermen
 3. Grondwetten kunnen moeilijk gewijzigd worden.

Slide 18 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
 • Discriminatie betekent iemand oneerlijk behandelen vanwege persoonlijke eigenschappen
 • Het kan lastig zijn om te bewijzen dat iemand echt gediscrimineerd wordt.

Slide 19 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Slide 20 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Artikel 1: "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
 • Artikel 1 zorgt er voor dat mensen vrij kunnen zijn om zichzelf te zijn
 • Artikel 1 beschermt vooral tegen discriminatie vanwege onze identiteit en achtergrond

Slide 21 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Aan de slag
 • Wat heb je nodig: laptop, pen en werkblad
 • Stoplicht op groen betekent dat je mag overleggen, stoplicht op rood betekent stil werken
 • Vul alle vragen op het werkblad voor jezelf in

Slide 22 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Extra opdracht

Slide 23 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Docu

Slide 24 - Tekstslide

Week 3 (H1A)
Tot na de vakantie
Huiswerk:
"Democratie is meer dan het recht om nee te zeggen" lezen.

Slide 25 - Tekstslide