Kennisdelen met professionals

Kennisdelen met professionals
Hoe kunnen wij onze rol als i-coach vormgeven, zodat hij aansluit bij de verwachtingen van de docent?
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOHBOStudiejaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Kennisdelen met professionals
Hoe kunnen wij onze rol als i-coach vormgeven, zodat hij aansluit bij de verwachtingen van de docent?

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen

*Voorkennis/leerdoelen ophalen
*Actuele kennisdeling
*Koppeling praktijk en naar de theorie
*Dialoog over het ontwikkelde beroepsproduct
*Evalueren

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen

*Voorkennis/leerdoelen ophalen
*Actuele kennisdeling
*Koppeling praktijk en naar de theorie
*Dialoog over het ontwikkelde beroepsproduct
*Evalueren

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen

*Voorkennis/leerdoelen ophalen
*Actuele kennisdeling
*Koppeling praktijk en naar de theorie
*Dialoog over het ontwikkelde beroepsproduct
*Evalueren

Slide 4 - Tekstslide

Wat verwachten jullie van deze kennisdeling?
timer
1:30

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Video

Actualiteit

Slide 7 - Tekstslide

Literatuurstudie

Slide 8 - Tekstslide

Bruggen bouwen 

Slide 9 - Tekstslide

Deelvragen
1. Wat is de bereidheid van de docenten binnen team Zorg om aan de slag te gaan met digitaal onderwijs?

  2. Wat hebben collega’s nodig om aan de slag te gaan met het digitale onderwijs?


3. Wat heeft blended learning nodig om succesvol te zijn in ons team?


4. Welke verwachtingen hebben mijn collega’s van ons als i-coach en op welke wijze wensen zij ondersteuning?

Slide 10 - Tekstslide

Onderzoekstechnieken

Slide 11 - Tekstslide

Wat is de bereidheid van de docenten binnen team Zorg om aan de slag te gaan met digitaal onderwijs?

*De bereidheid bij docenten in team Zorg om met digitale vaardigheden aan de slag te gaan is hoog, namelijk 70%. 

*Ook de motivatie om dit te doen is bij vele docenten intrinsiek: de meeste docenten geven aan didactiek te gebruiken omdat ze het zelf effectief vinden en het belangrijk vinden om bij de tijd te blijven. 

Slide 12 - Tekstslide

 Wat hebben collega’s nodig om aan de slag te gaan met het digitale onderwijs?

*Er moet meer tijd beschikbaar worden gesteld zodat docenten de ruimte krijgen digitale vaardigheden te ontwikkelen. 

*Hierbij kan de i-coach de persoonlijke begeleiding bieden die de docent aangeeft nodig te hebben door samen fysiek te oefenen met digitale tools.

Slide 13 - Tekstslide

Wat heeft blended learning nodig om succesvol te zijn in ons team?


*Een aantal collega’s zien blended learning als een mix van verschillende (digitale) werkvormen die zowel offline als online te gebruiken zijn. 

*Een collega noemt specifiek dat er een koppeling zou moeten zijn tussen de lessen op school en de online lessen om de rode draad van de leerstof voor de student helder te krijgen. 

*Duidelijke visie blended leren

Slide 14 - Tekstslide

Welke verwachtingen hebben mijn collega’s van ons als i-coach en op welke wijze wensen zij ondersteuning?


*Er is meer ondersteuning nodig bij het aanleren van nieuwe digitale vaardigheden. 

*Rekening houden met de verschillende niveaus van de docenten. 
*Behoefte aan (fysieke) scholing

*De verwachting is dat de i-coaches op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en weten hoe ze effectief toegepast kunnen worden. 

Slide 15 - Tekstslide

Stelling 1

Laat elke collega doen waar hij/zij goed in is. Als een collega geen digitale didactiek wil gebruiken hoeft dit ook niet. Maatwerk ook voor docenten.

Slide 16 - Tekstslide

Stelling 2


Blended learning is een nieuwe onderwijshype 

Slide 17 - Tekstslide

Aanvullen.....


Een I-coach beschikt over de volgende eigenschappen....

Slide 18 - Tekstslide

Hoofdvraag: Hoe kunnen wij onze rol als i-coach vormgeven en een bijdrage leveren aan het team?
*Inventariseren waar de docenten tegen aanlopen bij blended learning, daarna kunnen wij als i-coaches gerichte acties uitzetten zowel voor een individu als voor het team. 

*Door dit te doen in samenspraak met het team creëren we een draagvlak en kunnen we differentiëren. 

*De aanbevolen rolbeschrijving stelt duidelijke taken, echter specifieke onderwerpen en werkzaamheden zullen aan de hand van de geïnventariseerde aandachtpunten geformuleerd worden. Dit is dus afhankelijk van de hulpvraag, en kan dus telkens verschillen.


Slide 19 - Tekstslide

Beroepsproduct: Advies rolbeschrijving i-coach
*Achtergrond
*Functie document
*Context
*Niveau rol
*Taken
*Kennis
*Vaardigheden
*Competenties
*Onderbouwing en aanbevelingen

Slide 20 - Tekstslide

Aanbevelingen

• Train en coach de docenten structureel in didactiek en formatieve toetsing
  
• Koppel het i-coach programma aan centrale onderwijsdoelen of van de afdeling. 
De rol- en taakomschrijving van de i-coach dient voor aanvang van de taak helder te zijn en gecommuniceerd te worden.

• Bij de te ontwikkelen visie op blended learning en de praktische uitvoering hiervan dienen de voorwaarden voor motivatie in het oog gehouden te worden. Deze zijn relatie, competentie en autonomie (Ryan & Deci, 2000).


Slide 21 - Tekstslide

Vervolg.....

• De behoefte aan het ontwikkelen van vaardigheden op digitaal (didactisch) terrein is groot. Het advies is om te bepalen wat precies van de individuele docent wordt verwacht ten aanzien van blended learning, bij voorkeur in samenspraak met het team om draagvlak te creëren en te kunnen differentiëren.

• De docenten die openstaan voor het aanleren van nieuwe vaardigheden wordt één op één gecoacht door de i-coach in het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Slide 22 - Tekstslide

Evalueren

Slide 23 - Tekstslide


*Ga op zoek naar een afbeelding die weergeeft hoe jullie de kennisdeling hebben ervaren. Deze mag je versturen in de Teams chat.
*Wat is de meerwaarde van het beroepsproduct?
*Opgedane inzichten voor de praktijk.


Slide 24 - Tekstslide

Bronnen
*Hattie, J. (2013). 
*Engelbert, J. & Crezee, A. (2020)
*Kappert, J., Schouwenburg, F., Bakker, L., Karssenberg, W., & Bijleveld, M. (2018). Bruggen bouwen
*Malmberg. (2020). Blended teaching, hoe combineer je online en offline leermiddelen?  
*Oliver, M., & Trigwell, K. (2005)
*Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). 

Slide 25 - Tekstslide