Introduction lesson 4B (4T) #1

1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's goals
- I know the rules of the English class

- I know what is in the year planner

- I can use the words, grammar, and sentences that I have learnt during my first three years.
At the end of class:

Slide 2 - Slide

Agenda
- Lesson goals (2 mins)
- Welcome to English
- Classroom rules
- Year planner
- Getting started


Slide 3 - Slide

Welcome to English
Mrs. van Duffelen-Lahoud
Magister e-mail - jede@zaam.nl
Lokaal BNC02
Aanwezig ma t/m do
Steunles Engels donderdag 14.30 - 15.15 in BNC02

Slide 4 - Slide

Regels van de Engels klas
Alle schoolregels gelden in deze klas

We hebben respect voor elkaar en ons docent
We zijn stil als ons docent / een mede leerling aan het woord is
Huiswerk is aangegeven in Magister
We gaan netjes om met onze spullen
We houden de klas netjes
Heb je een vraag - steek je hand in de lucht
Neem een altijd een leesboek mee naar de lestimer
3:00

Slide 5 - Slide

Regels van de Engels klas
Let op de tijd en de kleur  
Rood = STIL
Oranje = Je mag stilletjes praten alleen als je docent niet aan het woord is
Groen = Je mag rustig en zachtjes praten met je klasgenoot en samenwerken aan een opdracht


timer
3:00

Slide 6 - Slide

Year planner (jaarplanning)
  1. Hoofdstuk 1 t/m 5 van Stepping Stones
  2. Oud eindexamen x 3 (1 per periode)
  3. Tentamen mondeling
  4. Tentamen schrijven
  5. Tentamen kijk/luistertoets
  6. Leesboek met een open boek toets aansluitend (Part-time Indian)
  7. Londen interview
  8. Eindexamen training
  9. Eindexamen (lezen)

Tijdvak #1 CSE is van 11 t/m 30 mei 2023. Tijdvak #2 CSE is van 19 t/m 22 juni  2023

Slide 7 - Slide

Werkboek - wordt zo uitgedeeld
Bewaar deze boeken goed.
Na de les, zet meteen deel B in je kluis.
De werkboek neem je altijd mee naar de les.
Schrijf je naam en klas op je boek.

Slide 8 - Slide

In class work
Complete exercises 1,2,3 & 4 on page 28-29
(maak oefeningen 1,2,3 & 4 op bladzijde 28-29)

Finished? Complete ex. 4 & 5 on p. 16-17
(Ben je klaar? Maak ook oef. 4 & 5 on p. 16-17)Slide 9 - Slide

Goals achieved?
- I know the rules of the English class

- I know what is in the year planner

- I can use the words, grammar, and sentences that I have learnt during my first three years.
At the end of class:

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide