20.2 Opname en transport van water

20.2 Opname en transport 
van water
1 / 21
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

20.2 Opname en transport 
van water

Slide 1 - Slide

Bouw
 • Dekweefsel: beschermt tegen waterverlies en infecties
 • Vaatweefsel: bestaat uit hout- en bastvaten. Houtvaten in jaarringen houtachtige planten. Transportvaten in vaatbundels kruidachtige planten.
 • Vulweefsel: fotosynthese, opslag en stevigheid

Slide 2 - Slide

Groei
 • Delingen in meristeem: toppen van stengels en wortels (groeipunten) zorgen voor lengtegroei
 • Diktegroei: cambium

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Cambium
 • Ringvormig meristeem
 • Houtcellen naar binnen, bastcellen naar buiten
 • Kunnen vaten vormen
 • Meer houtcellen dan bastcellen

Slide 5 - Slide

Houtvaten en bastvaten
 • Houtcellen maken secundaire celwanden van cellulose en lignine, dwarswanden verdwijnen
 • Bastvaten krijgen openingen tussen cellen, celkernen verdwijnen

Slide 6 - Slide

Jaarringen
 • Voorjaar wijde houtvaten met dunne wanden, vervoeren veel water en opgeloste stoffen
 • Zomer nauwe houtvaten met dikke wanden

Slide 7 - Slide

Plastiden
 • Ontstaan in meristeem
 • Etioplasten in donker gevormd, in licht ontstaan chloro- en chromoplasten
 • Leukoplasten slaan zetmeel (amylo), olie (elaio) of eiwitten (proteïno) op
 • Plastiden kunnen in elkaar overgaan

Slide 8 - Slide

Is de foto gemaakt van een dwarsdoorsnede van een worteltop van de plant ter hoogte van P, Q, R of S?
A
P
B
Q
C
R
D
S

Slide 9 - Quiz

Welke plastiden kunnen zetmeel opslaan?
A
Chloroplasten
B
Chromoplasten
C
Amyloplasten

Slide 10 - Quiz

Sapstromen
Anorganisch: 
 • Water en zouten
 • Houtvaten (xyleem)

Organisch: 
 • Glucose en andere organische stoffen
 • Bastvaten (floeem)

Slide 11 - Slide

Wortelharen
Epidermiscellen groeien uit tot wortelharen
--> groter oppervlak
--> sneller opname water en mineralen

Slide 12 - Slide

Water en mineralen opname
Hout- en bastvaten bevinden zich in de wortel in de centrale cilinder

Daaromheen ligt een laag endodermis
 • Deze cellen bevatten een kurkbandje: bandje van Caspary
--> selectieve opname van stoffen

Slide 13 - Slide

Watertransport wortelcellen
 • Bij kurkbandjes actief transport via celmembraan
 • Hoge osmotische waarde in centrale cilinder
 • Osmose naar centrale cilinder
 • Kurkbandjes verhinderen terugstromen water
 • Water in houtvat stijgt --> worteldruk

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Waterpotentiaal
= druk nodig om water te verplaatsen
Afhankelijk van:
 • Osmotische waarde van een cel: meer opgeloste stoffen --> negatieve osmotisch potentiaal 
 • Drukpotentiaal (turgordruk): meer vocht in een cel --> positieve drukpotentiaal
 • Water beweegt van hoog naar laag waterpotentiaal

Slide 16 - Slide

Capillaire werking
Samen met trekkrachten 
door verdamping en 
worteldruk zijn deze 
krachten sterker dan
de zwaartekracht.

Slide 17 - Slide

Huidmondjes
 • Regelen verdamping
 • Afname turgor sluitcellen door watertekort zorgt voor vormverandering waardoor huidmondje dicht gaat
 • Kan ook onder invloed van licht en CO2

Slide 18 - Slide

Houtvaten
 • Watertransport door verdamping, capillaire werking en trekkrachten door verdamping
 • Sapstroom van beneden naar boven
 • In zomer vooral verdamping, in lente vooral worteldruk

Slide 19 - Slide

Bastvaten
 • Bevat vooral suiker
 • Variabele richting sapstroom, van suikerbron naar plek waar suiker nodig is of opgeslagen wordt

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video