Belbin en leervragen opstellen

Samenwerken en afstemmen
Les 1: Uitleg module + Belbin en leervragen opstellen 

1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Samenwerken en afstemmen
Les 1: Uitleg module + Belbin en leervragen opstellen 

Slide 1 - Slide

Lesinhoud
  • Uitleg module: 'Samenwerken en afstemmen'
  • Planning
  • De rollen van Belbin
  • SMART- doelen formuleren
  • Vooruitblik

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat betekend voor jullie een goeie samenwerking?

Slide 4 - Mind map

Wat zijn voordelen van multidisciplinair werken?

Slide 5 - Mind map

Wat zijn nadelen van multidisciplinair werken?

Slide 6 - Mind map

Kennismaking module


Open 'Dulon Online' en ga naar de module: 'Samenwerken/ afstemmen' 

Slide 7 - Slide

Planning

Slide 8 - Slide

Belbin groepsrollen
De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen.

Elke teamrol is eigenlijk een strategie in het omgaan met het werk en met collega’s.


Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

Belbin groepsrollentest


Ga naar https://www.123test.nl/groepsrollentest/ en doe de test

Slide 11 - Slide

Bespreken eigen rol
Ga met een klasgenoot in gesprek over de uitslag van je Belbin test:
  • Wat zegt de uitkomst van deze test over jouw manier van samenwerken binnen een team? Welke voordelen en nadelen horen bij deze voorkeursrol(len)? Beschrijf deze voor jezelf en noem minimaal 3 voordelen en minimaal 3 nadelen.

  • Noem 1 positieve en 1 minder positieve ervaring die jij hebt gehad binnen jouw team, als je kijkt naar de manier waarop jij samenwerkt en de voor- en nadelen die passen bij jouw voorkeursrol(len). 

Slide 12 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

Formuleer op basis van stap 1 (je probleem beschrijven) 2 leerdoelen die je SMART formuleert. Deze leerdoelen gaan dus over het probleem wat je hebt beschreven en wat jij hierin te leren hebt als het gaat om samenwerken. 

(Vergeet niet om feedback te vragen van je vakdocent!)

Slide 13 - Slide

SMART

Slide 14 - Slide

Leerdoelen opstellen
Wat zijn jouw 2 SMART geformuleerde leerdoelen op het gebied van samenwerking?

(Vergeet niet om feedback te vragen van je vakdocent!)

Slide 15 - Slide

Vooruitblik
20 september:
Samenwerkingsscan 

Huiswerk:
Deelopdracht 1 af


Slide 16 - Slide