Sociaal netwerk - Lesweek 5

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
Docent: Ikram 
1 / 15
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Vak: Sociaal netwerk (Naastbetrokkenen)
Semester: 3
Docent: Ikram 

Slide 1 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 2 - Slide

Let op!
Vanaf deze week mag je niet aan les deelnemen als jij:
  • Geen boeken hebt van (PBSD/BSD/Kwaliteit en deskundigheid);
  • Geen laptop;
  • Geen werkend camera;
  • Geen werkend microfoon;
  • Geen actieve leerhouding.

Slide 3 - Slide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de (online) les ,zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan.
Bij te laat komen van de (online) les, is het jouw verantwoordelijkheid om aan het einde van de (online) les aan te geven bij de docent dat je aanwezig bent. 

Slide 4 - Slide

Even stilstaan bij.. 

Slide 5 - Slide

Doel van de les
De student kan uitleggen wat dementie is en een koppeling maken met de domeinen. 

Slide 6 - Slide

Programma

  • Theorie over dementie
  • Opdrachten

Slide 7 - Slide

Terugblik
- Beroepshouding
- Beroepsgeheim

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Doelen check 
Is onderstaand doel behaald en VERANTWOORD dit?

De student kan uitleggen wat dementie is en een koppeling maken met de domeinen. 

Geef voorbeelden waaruit dit blijkt?
1...................
2...................

Slide 14 - Slide

Bedankt voor jullie aandacht.
Wat vond jij van de gegeven les? Wees kritisch in het geven van feedback!

Slide 15 - Mind map