6. WABO omgevingsvergunning

VHT week 5 -WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht &
Omgevingsvergunning met vergunningscheck.
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

VHT week 5 -WABO
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht &
Omgevingsvergunning met vergunningscheck.

Slide 1 - Slide

Leerdoelen:

- Na deze les weet je wat de WABO is.

- Weet je wat de voordelen van de WABO zijn.

- Welke belangrijke vergunningen worden vervangen door de WABO

- En kun je een vergunningscheck uitvoeren met het omgevingsloket. www.omgevingsloket.nl

Slide 2 - Slide

Wat is volgens jou de WABO?

Slide 3 - Mind map

modelbouwverordeningen

De woningwet bestaat dus behalve uit het bouwbesluit ook uit de modelbouwverordeningen.

In de modelbouwverordeningen staat o.a. aangeven dat je in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning moet aanvragen als je wilt bouwen. Dit is dus vastgelegd in de WABO.Slide 4 - Slide

Wat is de WABO?

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Deze regelt het aanvragen van een omgevingsvergunning.

De Wabo voegt circa 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen tot één omgevingsvergunning.

Voordeel:Eén digitaal loket om al je vergunningen aan te vragen.

Slide 5 - Slide

Wat is de WABO?
De Wabo maakt het mogelijk om, binnen een project, met één omgevingsvergunning verschillende activiteiten (bouw, aanleg, oprichten, gebruik) uit te voeren. Eén omgevingsvergunning voor alle activiteiten in het project.
Alle activiteiten staan in één aanvraag. Er volgt één procedure en na het verlenen van de vergunning mag de aanvrager het project realiseren. (De omgevingsvergunning heb je nodig om te mogen (ver)bouwen).

Slide 6 - Slide

vergunningen in de WABO

- kapvergunning

-sloopvergunning

-bouwvergunning

-aanleg van wegen

- vergunningen voor het doen van grondonderzoek etc.Slide 7 - Slide

Voordelen van de WABO
- Minder administratieve lasten voor burgers en bedrijven.
- Betere dienstverlening naar burgers.
- Snelle afhandeling afgifte vergunning.
-In principe kan alles digitaal worden afgedaan
- Betere afstemming met andere vergunningen.


Slide 8 - Slide

Aanvraag omgevingsvergunning
- Sommige gemeente hebben het omgevingsloket opgenomen in hun eigen computersysteem waardoor zij direct, indien mogelijk, een vergunning kunnen afgeven. bv Gemeente Zaanstad. Bij meldings-plichtige bouwwerken

Slide 9 - Slide

0

Slide 10 - Video

In 2022

Heel veel regelgeving over ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen, vergunningen van Horeca tot bomenkap tot milieu worden opgenomen in de nieuwe

Omgevingswet

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Uitgangspunten Omgevingswet
  • - de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;

- duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;

- gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen 

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Waar staat WABO voor?
A
Wet algemene bepalingen Overheidsinstanties
B
Wet Actuele besluiten omgevingsvergunning
C
Wet Alternatief Beroepsaanvraag Omgeving
D
Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht

Slide 15 - Quiz

Noem 2 voordelen van de WABO t.o.v. de oude bouwvergunning?

Slide 16 - Open question

Noem minstens 3 vergunningen die opgenomen zijn in de WABO?

Slide 17 - Open question

Slide 18 - Link

Opdracht:

Op je klasse site staan een aantal vragen voor je klaar bij het vak VHT in Its learning > periode 2 >   WABO 

Je moet een aantal vergunningschecks uitvoeren.Slide 19 - Slide