Mens en milieu

Mens en milieu
Klas 3 havo

biologie
Thema 7 par. 1 en 2


1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 3

This lesson contains 29 slides, with text slides and 9 videos.

Items in this lesson

Mens en milieu
Klas 3 havo

biologie
Thema 7 par. 1 en 2


Slide 1 - Slide

Milieu afhankelijk
zuurstof
voedsel
grondstoffen
energie
recreatie
water

Slide 2 - Slide

Invloeden van de mens op het milieu


milieuproblemen
-Uitputting
-Vervuiling
-Aantasting

Slide 3 - Slide

Fossiele brandstoffen

Slide 4 - Slide

Fossiele brandstoffen

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Duurzame energie

Slide 7 - Slide

Waterkracht

Slide 8 - Slide

Vanaf par. 3 en 4: 

Je lichaam vecht tegen lichaamsvreemde stoffen


Bacterien

schimmels

virussen

kleine insecten
(donor)

Slide 9 - Slide

broeikaseffect

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

versterkt broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect

-Op temperatuur houden van de aardeVersterkt broeikaseffect

1. Toename broeikasgassen
- koolstofdioxide
- methaan
- waterdamp

2. Stijging temperatuur


Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Gevolgen versterkt broeikaseffect

Verandering van het klimaat
- zeespiegelstijging
- woestijnvorming
- extreem weer
- uitsterven (of toenemen) van planten- en diersoorten

Slide 14 - Slide

Wij leven in de                                                                    De mesosfeer 
troposfeer                                                                            houdt                                                                                                                          meteorieten 
                                                                                                  tegen
De ozon laag 
bevindt zich in de
Stratosfeer

Slide 15 - Slide

gevolgen van luchtvervuiling
1 Verzuring: veroorzakers afvalgassen,zwaveldioxide en stikstofoxide gevolgen:zure regen
2 Fijnstof:veroorzaker fabrieken,auto's elec.centrales=afvalgas fijnstof gevolg :schadelijk voor de gezondheid astma,bronchitisch
3.Smog: vieze nevel van fijnstof en afvalgas op windstille dagen
gevolg: benauwdheid en hoofdpijn

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Vanaf par. 5: Biologisch afbreekbaar afval
Afval dat wordt afgebroken door bacterien en schimmels

Slide 19 - Slide

Niet biologisch afbreekbaar afval
Afval dat niet door bacterien en schimmels wordt afgebroken.

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Afval

9,2 miljard kilo huishoudelijk afval

45 miljard kilo van bedrijven

-recyclen (plastic/blik/papier)

-composteren (gft)

-opslaan (klein chemisch afval)

- verbranden (restafval)
-storten (restafval)

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Vanaf par. 6 Gewasbescherming
(met bestrijdingsmiddelen)

Lees chemische gewasbescherming


  1. Werkt het?
  2. Wat zijn de voordelen?
  3. Wat zijn de nadelen?

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Gewasbescherming
(met natuurlijke vijanden)

Lees biologische gewasbescherming


  1. Werkt het?
  2. Wat zijn de voordelen?
  3. Wat zijn de nadelen?

Slide 27 - Slide

Gevolgen milieuproblemen
Toevoegen van stoffen leidt tot  Vervuiling van lucht, water en bodem door afvalstoffen
Onttrekken van stoffen leidt tot Uitputting van de voorraden energie en grondstoffen

Veranderen van het milieu leidt tot Aantasting van het landschap

Afname biodiversiteit

Horizonvervuiling

Slide 28 - Slide

Bodem en water vervuiling

Water:
-huishoudens
-landbouw
-afvalwater industrie


Bodem:
-giftige stoffen, bodemsanering nodig

Slide 29 - Slide