Voorlichting advies en instructie

Voorlichting, advies en instructie
1 / 26
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Voorlichting, advies en instructie

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen:
 1. Herhaling les vorige week
 2. Nogmaals kijken naar de Rubric van de eindopdracht
 3.  In peergroepen feedback geven op de casussen

Slide 2 - Slide

Informatie geven over een specifiek onderwerp
Deskundige suggesties en raad geven
Iets uitleggen of laten zien hoe het beste te handelen in bepaalde situaties
Instructie
Advies
Voorlichting

Slide 3 - Drag question

Universele preventie
Selectieve preventie
Geïndiceerde of zorggerelateerde preventie
de gevolgen van een ziekte beperken of verzachten
Gezondheidsproblemen voorkomen
Ziektes opsporen en behandelen

Slide 4 - Drag question

Vier verschillende soorten. Hierop stem je je voorlichting af!

Slide 5 - Slide

Noem voorbeelden van preventie die je op je stage toepast

Slide 6 - Mind map

Waarover zou jij voorlichting kunnen geven op je stage?

Slide 7 - Mind map

Uitvoering
 • Plaats en tijd
 • Structuur
 • Werkvorm, wijze waarop 
 • Ondersteunende middelen zoals een film, folder 
 • Zorg voor vertrouwen

Slide 8 - Slide

Voorbereiding
 • Wat is de voorlichtingsvraag
 • Wat is de voorlichtingsbehoefte 
 • Voorlichtingsdoel
 • Inhoud van de voorlichting
 • Wie gaat de voorlichting uitvoeren

Slide 9 - Slide

Welke uitspraak hoort niet thuis bij het geven van VAI
A
ben je bewust van het feit dat goed VAI vaak onnodig of schadelijk handelen kan voorkomen
B
het gaat om de VAI, begrip voor de zorgvrager is van ondergeschikt belang
C
goed luisteren is van essentieel belang bij VAI
D
zorg ervoor dat de zorgvrager vertrouwen in jou heeft

Slide 10 - Quiz

Welke uitspraak hoort niet thuis bij het geven van VAI
A
raffel vai niet af
B
bereid je goed voor
C
voorbereiding is niet nodig
D
pas de manier van vai aan aan de zorgvrager

Slide 11 - Quiz

Welke wetgeving is van belang?

Slide 12 - Slide

WMO - ZVW - WLZ

Slide 13 - Slide

WLZ Aanvraag
 • WLZ (wet langdurige zorg) intensieve zorg
 •  Langdurige zorg
 • CIZ (centrum  indicatiestelling zorg) Vergoed meeste kosten voor verblijf/dagbehandeling
 • Eigen bijdrage
 • CAK(centraal administratie kantoor) incasseert eigen bijdrage
 • Particuliere zorg valt niet onder WLZ daarvoor deel PGB (persoonsgebonden budget
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via CIZ

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Kwaliteitszorg
-(WLZ)Verplicht: zorgplanbespreking (z.s.m. na opstarten zorg)
* Zorgvrager moet zich er op voor kunnen bereiden
* Mantelzorg, met toestemming zv, altijd aanwezig
* Evt gebruik cliëntondersteuner
-Cliëntenraad (WMCZ wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen)
- Klachtenregeling

Slide 17 - Slide

Klachtenregeling
- Met zorgverlener zelf bespreken
- Klachtenfunctionaris
-Klachtencommissie (verplicht)
-Geschillencommissie zorginstellingen
- Tuchtcollege voor de gezondheidszorg
- Landelijk meldpunt zorg
(Wkkgz, wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

WMO Aanvraag
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Kortdurend verblijf en dagopvang
 • Eigen bijdrage
 • Respijtzorg (vervangen mantelzorg) via gemeente bij WMO

Slide 20 - Slide

Welke wetgeving hoort bij jouw casus?

Slide 21 - Mind map

Lay-out eindopdracht
 1. Voorblad
 2. Inhoudsopgave (duidelijke hoofdstukverdeling)
 3. Inleiding
 4. Maak gebruik van literatuur en verwijs dit in de tekst
 5. sluit af met een bronnenlijst 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Link

Peerfeedback
 1. Ga aan de slag met je peerfeedback groep en geef elkaar feedback op de casus.
 2. De peerfeedback groepjes zijn gedurende deze module! Bij de volgende module zullen we de groepjes weer wijzigen.

Slide 24 - Slide

Volgende week
We gaan in de les aan de slag met gespreksvoering. Ter voorbereiding lees de opdrachten VP-B-K1-W5: O1 en O2 van het consortium. Oriënteer je op stage welke gespreksvormen voorkomen.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide