Quiz H4 + 5

Vragen over H4
Bevolkingsgroei in Nederland
1 / 30
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Vragen over H4
Bevolkingsgroei in Nederland

Slide 1 - Slide

Welke bevolkingsgrafiek hoort bij Nederland (2019)?
A
bevolkingsgrafiek A
B
bevolkingsgrafiek B
C
bevolkingsgrafiek C
D
bevolkingsgrafiek D

Slide 2 - Quiz

wat is mobiliteit?
A
de mogelijkheid om je ter verplaatsen
B
alle vervoersmiddelen
C
het verkeer
D
telefoons

Slide 3 - Quiz

stadscentrum
arbeiderswijken
naoorlogse wijken
nieuwbouwwijken
jaren-`70-wijken
vooroorlogse wijken

Slide 4 - Drag question

Stad
Agglomeratie
Stedelijk gebied
Stadsgewest
Suburbanisatie
Urbanisatie
Netwerkstad

Slide 5 - Drag question

Sterftecijfer - geboortecijfer
Sociale bevolkingsgroei
Natuurlijke bevolkingsgroei
Bevolkingsdichtheid
Demografie

Slide 6 - Poll

Waarom is er ontgroening na 1965?
A
Er zijn minder jongeren, de babyboom is over!
B
Er waren minder studenten , dus geen ontgroeningen meer!
C
Er zijn minder bomen geplant!
D
Er was veel immigratie

Slide 7 - Quiz

Voor 1965 is Nederland een emigratieland? juist of onjuist
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Vragen over H5
Bevolkingsgroei in Duitsland

Slide 9 - Slide

West-Duitsland was communistisch.
A
goed
B
fout

Slide 10 - Quiz

De hereniging van Oost- en West Duitsland zorgde in Oost-Duitsland voor werkgelegenheid in de industrie.
A
goed
B
fout

Slide 11 - Quiz

Het Ruhrgebied is een krimpgebied.
A
goed
B
fout

Slide 12 - Quiz

Zelfs uit NL komen bezoekers naar CentrO in Oberhausen om te winkelen. Wat zegt dit over de reikwijdte van CentrO?
De reikwijdte is ...
A
... heel groot, omdat de bezoekers ook van ver weg komen.
B
... heel groot omdat CentrO genoeg bezoekers trekt om te blijven bestaan.
C
... heel klein omdat bezoekers ook van ver weg komen.
D
... heel klein omdat CentrO genoeg bezoekers trekt om te blijven bestaan.

Slide 13 - Quiz

Natuurlijke bevolkingsgroei betekent
A
Dat er meer mensen migreren dan immigreren
B
Dat er meer mensen sterven dan immigreren
C
Dat er meer mensen sterven dan er geboren worden
D
Dat er meer mensen geboren worden dan dat er sterven

Slide 14 - Quiz

Op welke 2 manieren groeit een bevolking?
A
geboortecijfer-sterftecijfer
B
immigratie- emigratie
C
natuurlijke bevolkingsgroei- sociale bevolkingsgroei
D
natuurlijke bevolkingsgroei + sociale bevolkingsgroei

Slide 15 - Quiz

Sleep de groep migranten naar het juiste jaartal
Vluchtelingen
Na 1945
Na 1960
Na 1990
Gastarbeiders
Volksduitsers

Slide 16 - Drag question

Nog 10 vragen...

Slide 17 - Slide

In Duitsland is er sprake van ontgroening. Wat is hiervoor GEEN oorzaak?
A
Het gebruik van de pil als geboortebeperkend middel.
B
Steeds meer vrouwen blijven kinderloos.
C
Veel stellen wachten lang voor ze aan kinderen beginnen.
D
De komst van grote aantallen vluchtelingen en gastarbeiders.

Slide 18 - Quiz

De bevolking van Duitsland wordt steeds kleiner, ouder en kleurrijker. Hoe komt dit laatste?
A
Door de negatieve natuurlijke bevolkingsgroei.
B
Door de gestegen levensverwachting.
C
Door de sociale bevolkingsgroei.
D
Door het hoge sterfteoverschot.

Slide 19 - Quiz

Waar ligt het gebied met de hoogste bevolkingsdichtheid van Duitsland?
A
In het Ruhrgebied
B
In München en omgeving
C
In Hamburg en omgeving
D
In Berlijn en omgeving

Slide 20 - Quiz

Waarom is daar de bevolkingsdichtheid zo hoog?
A
Is een traditioneel katholiek gebied, waar veel kinderen geboren worden.
B
Is een oud industriegebied, waar veel arbeiders naar toe zijn getrokken.
C
Door de aanwezigheid van de Muur kon niemand weg uit dit gebied.

Slide 21 - Quiz

Waarom nam de migratie uit Oost-Duitsland (DDR) sterk af na 1961?
A
In dat jaar werd de Sovjet Unie de baas in de DDR.
B
Toen gingen opeens de grenzen dicht.
C
West-Duitsland had gewoon geen plek voor nieuwe inwoners.
D
De Oost-Duitsers hadden geen geld om te verhuizen.

Slide 22 - Quiz

Nog 5 vragen...

Slide 23 - Slide

Ook in Duitsland hebben grote steden hun eigen specialisatie. Wat is de belangrijkste functie van Frankfurt?
A
Frankfurt is het financiële centrum van het land.
B
Frankfurt heeft de grootste haven van Duitsland.
C
Frankfurt is een belangrijke Duitse hightech-stad.
D
In Frankfurt zit de Duitse regering.

Slide 24 - Quiz

In Berlijn is duidelijk sprake van segregatie. Wat betekent dit begrip?
A
Actieve deelname van bewoners aan de leefbaarheid van een wijk.
B
Het apart wonen van bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken.
C
Deelnemen aan activiteiten in de maatschappij.
D
Toename van het aantal stadsbewoners boven de 65.

Slide 25 - Quiz

Welk deel van Duitsland is erg welvarend en kent weinig werkloosheid?
A
Het oostelijke deel van Duitsland
B
Het westen van Duitsland
C
Het zuiden van Duitsland
D
Het Noorden van Duitsland

Slide 26 - Quiz

De demografische krimp is een gevolg van vergrijzing en ontgroening
A
Juist
B
onjuist

Slide 27 - Quiz

Laatste vraag!

Slide 28 - Slide

Na 1955 kwamen er veel immigranten uit het Middellandse zeegebied naar Duitsland, waarom?
A
In de oorlog waren veel soldaten meegekomen naar Duitsland
B
In het Middellandse zeegebied was nog een oorlog bezig
C
Om te werken in de industrie en mijnbouw van Duitsland
D
Vanwege het fijne klimaat in Duitsland

Slide 29 - Quiz

Slide 30 - Video