Unit 2 speakout

Unit 2
Speak out
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EngelsMBOStudiejaar 2

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Unit 2
Speak out

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Present Perfect

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Past Simple

Slide 5 - Mind map

Slide 6 - Slide

I lived in Stein
I have lived in Stein
Present Perfect
Past Simple

Slide 7 - Drag question

Verschil present perfect en past simple
  • Bij de past simple is de actie in het verleden nu afgelopen.
  • Bij de present perfect is de actie nog bezig of is er nog een link met het verleden.

Slide 8 - Slide

Verschil present perfect en past simple


Signaal woorden:

Present perfect: already, for, since, how long.
Past simple: last year, yesterday, in 2010, an hour ago.

Slide 9 - Slide

I have known him all my life.
A
past simple
B
present simple
C
present perfect
D
past perfect

Slide 10 - Quiz


My cat died last week.
A
past perfect
B
past simple
C
present simple
D
present perfect

Slide 11 - Quiz

Somebody painted a picture on the wall.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 12 - Quiz

I built a helicopter
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 13 - Quiz

I like myself.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 14 - Quiz

Lucy lives in London.
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 15 - Quiz

Rebecca has gone to bed
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 16 - Quiz

bij welke tijd hoort het signaalwoord:
since
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
present perfect

Slide 17 - Quiz

I've lost my passport
A
Present simple
B
Present continuous
C
Past simple
D
Present perfect

Slide 18 - Quiz

Present perfect:
I ...... (read)
A
I read
B
I have read

Slide 19 - Quiz

We sang that song yesterday.
A
Past Simple
B
Present Perfect

Slide 20 - Quiz

Present perfect:
She .... (be)
A
She was
B
She has been

Slide 21 - Quiz

Maak present perfect:
I ..... eaten an apple.
A
have
B
has

Slide 22 - Quiz

We worked 5 hours yesterday.
A
past simple
B
present perfect

Slide 23 - Quiz

Maak present perfect:
Peter ......... told a joke.
A
have
B
has

Slide 24 - Quiz

Happened in the past, but still important.
A
past simple
B
present perfect
C
past perfect
D
past continuous

Slide 25 - Quiz

Which tense is this?
I have known him all my life.
A
past simple
B
present simple
C
present perfect
D
past perfect

Slide 26 - Quiz

have / has + voltooid deelwoord is:
A
past perfect
B
present continuous
C
present perfect
D
past continuous

Slide 27 - Quiz

Welke woorden zijn signaalwoorden voor de Present Perfect?
A
never / ever / for / since
B
was / were / been
C
however / although / always
D
when / how / always

Slide 28 - Quiz

This quiz has ended.
A
past simple
B
present perfect
C
past perfect
D
past continuous

Slide 29 - Quiz

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Slide

Ik vond deze les leerzaam en ik weet nu het verschil tussen de present perfect en de past simple.
A
helemaal mee eens
B
mee eens
C
neutraal
D
mee oneens

Slide 33 - Quiz

Test UNIT 2
Woensdag 17 februari om 15.50 is de toets voor unit 2
Als voorbereiding voor de toets kun je deze les nogmaals bekijken, neem de oefeningen in het boek door van Unit 2.

Slide 34 - Slide

Unit 3 en 4
Graag doorgaan met de opdrachten/assignments
 van Unit 3 en 4 van myenglishlab 

Slide 35 - Slide