Les 3: Klassenmanagement en het pedagogisch klomaat

Les 3
* Terugkijken
* Bespreken H4.4
* Maken opdracht 4.02
1 / 13
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Les 3
* Terugkijken
* Bespreken H4.4
* Maken opdracht 4.02

Slide 1 - Slide

Waar is klassenmanagement voor bedoeld?


* Het creëren van een optimale onderwijs- en leersitutatie
Welke twee typen maatregelen zijn er bij klassenmanagement te onderscheiden?

* het pedagogisch klimaat
* de inrichting van het lokaal
Terugblik

Slide 2 - Slide

Waar is klassenmanagement voor bedoeld?


* Het creëren van een optimale onderwijs- en leersitutatie
Welke twee typen maatregelen zijn er bij klassenmanagement te onderscheiden?

* het pedagogisch klimaat
* de inrichting van het lokaal

Slide 3 - Slide

Blz. 80-82
4.4 Klassenmanagement en het pedagogisch klimaat

Eerst zelf in stilte doorlezen

timer
5:00

Slide 4 - Slide

Het pedagogisch klimaat wordt bepaald door de manier waarop de leraar en de leerlingen met elkaar omgaan. Verschillende factoren zijn van invloed op het ontstaan en handhaven van een goed pedagogisch klimaat. Het gaat hierbij om: 

  • de opvoedingsstijl van de leerkracht
  • de regels en routines in de klas
  • het straffen en belonen door de leerkracht

Slide 5 - SlideAutoritaire opvoedingsstijl en sociaal geïntegreerde opvoedingsstijl. 

  • Welke 2 opvoedingsstijlen zijn er?
  • Wat betekenen de woorden?
  • Wat is het verschil tussen de 2 stijlen? 
timer
3:00

Slide 6 - Slide* Wat is het verschil tussen regels en routines?
Schrijf op in eigen woorden in de chat

(gebruik blz. 81/82)
timer
3:00

Slide 7 - Slide

Wat zijn regels?        

Regels hebben betrekking op normen. Met regels wordt de leerling duidelijk gemaakt hoe het eigenlijk hoort. Regels gelden niet alleen in de klas, maar eigenlijk overal.       

* elkaar niet uitlachen              
Wat zijn routines?

Routines hebben betrekking op veel voorkomende gedragingen, die volgens een vast patroon moeten worden uitgevoerd. Zijn typerend voor schoolsituaties.

* naar wc - eerst bordje omdraaienSlide 8 - Slide

Straffen en Belonen
Het pedagogisch klimaat wordt ook bepaald door de mate waarin de leerkracht straft en beloont en de middelen die daarvoor worden gebruikt. 

Kinderen leren meer van belonen dan van straffen!!

Slide 9 - Slide

Straffen en Belonen
Waar moet een leerkracht voor zorgen als er straf wordt gegeven? 

  • dat de straf in overeenstemming is met de ernst van de overtreding
  • dat de straf rechtvaardig is
  • dat de straf door de leerling als terecht en zinvol wordt ervaren

Slide 10 - Slide

Straffen en Belonen
Welke straf heb je gezien tijdens stage?

Slide 11 - Slide

Straffen en Belonen
Het is veel belangrijker om te laten
merken dat een leerling iets goed
heeft gedaan!!

Slide 12 - Slide

Opdracht zelfstandig:

Maak opdracht 4.02 online

Lees Paragraaf 4.4 nog een keer door

Leg in eigen woorden uit wat klassenmanagement en het pedagogisch klimaat is: dit heb je nodig voor je BPV opdracht - bewaar dit dus goed!

Slide 13 - Slide