Groepsdynamica

Groepsdynamica
Individu
Groep
Maatschappij
1 / 20
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 4

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Groepsdynamica
Individu
Groep
Maatschappij

Slide 1 - Slide

Wat zijn jou ervaringen met complexe groepen?

Slide 2 - Mind map

Kenmerken positieve groep
(Donker-van der Meer & Tempert, 2013) (Van Engelen, 2007)
studenten zijn- meestal- eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen


studenten voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

studenten tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

studenten zijn bereid tot samenwerking
De leden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen
  
Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

De leden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

Groepsleden zijn bereid tot samenwerking


Slide 3 - Slide

Welk kenmerk van een
positieve groep herken je in jouw groep en
hoe is dit tot stand gekomen?

Slide 4 - Mind map

Gevolgen van een positieve groep
Hoog leerrendement
Leerlingen komen met plezier naar school
Conflicten worden opgelost en hebben geen blijvend effect
Geen pestgedrag
Ontwikkeling van positieve zelfbeelden
Allerlei activerende werkvormen zijn in te zetten

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Sleep onderstaande begrippen...
...naar de bijbehorende uitleg
Normen en waarden, gewenst gedrag
Proces van in de groep raken
Positieve en negatieve invloeden
Verbinding, trouw, elkaar stimuleren
Groepscultuur
Groepscohesie
Groepsdruk
Groepssocialisatie

Slide 7 - Drag question

Inclusie: Wat doe ik om inclusie te versterken
Controle: wat doe ik om macht en invloed in balans te houden
Affectie: wat doe ik om groepsleden te verbinden
Allerlaatste fase is Adjourning

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Op welke fase(n) heb je als mentor veel invloed?

Slide 10 - Mind map

Tips:
  • het doel van de werkvorm aan laten sluiten bij het actuele lesthema 
  • studenten in verschillende samenstellingen met elkaar laten samenwerken

Slide 11 - Slide

De normdrager
  • De strijder 
  • De strateeg
  • De vermijder

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Beinvloeden van groepsnormen in de eerste 6 weken
Docent toont zich democratisch
 Je bent onderdeel van de groep en je neemt vanuit die rol  een leiderspositie in 
Open praten over gewenst gedrag en de normen en waarden van de school
Stel de juiste vragen aan positieve leiders
Zeg geen wij maar jullie, laat studenten hun eigen positieve waarden noemen en opschrijven en refereer hier aan
Inzetten van coöperatieve werkvormen

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Welke werkvormen
heb je ingezet tot nu toe
bij het vormen van een positieve
samenwerkende
groep?

Slide 16 - Mind map

Opdracht 
  • Identificeer de normdrager in jouw groep/klas
  • Analyseer de normdrager met behulp van cognitieve driehoek
  • Bedenk voor de komende lessen een aanpak om zijn/haar invloed te sturen of te begrenzen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Positieve groepsnormen- en waarden
1. Iedereen voelt zich veilig in de groep
2. We respecteren elkaar
3. We communiceren positief met elkaar
4. We werken samen en helpen elkaar
5. Japanse levensles; we zijn medeverantwoordelijk voor elkaars geluksgevoel

Slide 19 - Slide

'Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig' 

mr. Toshiro Kanamori

Slide 20 - Slide