groep 7 werkwoordcito oefenen

Werkwoordspelling Schema 
PV? 
Ja!
Nee!
   TT                    VT                          VD                          INF 
ik, ..jij: ik-vorm

jij, hij, zij, het : ik-vorm +t

Mv: 'inf'
sterk > klank veranderd
zwak:
ik-vorm +te(n)
ik-vorm +de(n)
(t x kofschip!)
gebruik
t x kofschip voor eind -t of -d. Volt. dw kan ook op -en eindigen.
hele werkwoord
1 / 35
next
Slide 1: Slide
nederlandsPrimary Education

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Werkwoordspelling Schema 
PV? 
Ja!
Nee!
   TT                    VT                          VD                          INF 
ik, ..jij: ik-vorm

jij, hij, zij, het : ik-vorm +t

Mv: 'inf'
sterk > klank veranderd
zwak:
ik-vorm +te(n)
ik-vorm +de(n)
(t x kofschip!)
gebruik
t x kofschip voor eind -t of -d. Volt. dw kan ook op -en eindigen.
hele werkwoord

Slide 1 - Slide

Werkwoordspelling Schema 
PV? 
Ja!
Nee!
   TT                    VT                          VD                          INF 
ik, ..jij: ik-vorm

jij, hij, zij, het : ik-vorm +t

Mv: 'inf'
sterk > klank veranderd
zwak:
ik-vorm +te(n)
ik-vorm +de(n)
(t x kofschip!)
gebruik
t x kofschip voor eind -t of -d. Volt. dw kan ook op -en eindigen.
hele werkwoord

Slide 2 - Slide

pv tt
Persoonsvorm tegenwoordige tijd
Dat zijn werkwoorden in het 'nu'

Slide 3 - Slide

Oefenen met werkwoorden (TT)
 deel 2

Slide 4 - Slide

Schema met regels voor de tegenwoordige tijd
Werkwoordspelling t.t.

Slide 5 - Slide

Vul de juiste vorm van het werkwoord in:

(bungelen, tt) Als ik ga bergbeklimmen, [......] ik soms aan de wand.

Slide 6 - Open question

Vul de juiste vorm van het werkwoord in:

(vinden, tt) De juffrouw [.........] dat we dit jaar echt een hele gezellige klas hebben.

Slide 7 - Open question

Vul de juiste vorm van het werkwoord in:

Wanneer je er niet aan krabt, [........] (verdwijnen, tt) dat puistje vanzelf.

Slide 8 - Open question

Vul de juiste vorm van het werkwoord in:
…………… (Vinden tt) je dat goed?

Slide 9 - Open question

Wat is er lastig aan werkwoordsvormen op -d of dt?

Slide 10 - Open question

Verleden tijd zwakke werkwoorden
verleden tijd = geweest 
zwakke werkwoorden = veranderen niet van klank in de verleden tijd zoals werken, fietsen en gebeuren.


Slide 11 - Slide

Stappen van de verleden tijd (pv)

Slide 12 - Slide

Gaat het om de persoonsvorm en staat er al een t of d zoals bijvoorbeeld bij praten of branden?

Dan komt er in de verleden tijd eentje extra bij.
hij praatte/ het vuur brandde.
bij praatte komt er een a bij, omdat je het woord anders niet juist meer uitspreekt.

Slide 13 - Slide

Verleden tijd - zwakke werkwoorden

ik ... (pakken)


Slide 14 - Open question

Verleden tijd - zwakke werkwoorden

u ... (durven)


Slide 15 - Open question

Wat is de verleden tijd van schudden?
Hij ...

Slide 16 - Open question

Verleden tijd
Zij ________ (razen)
A
raasde
B
raast
C
raaste

Slide 17 - Quiz

De verleden tijd van geloven is dus:
ik ......

Slide 18 - Open question

(begroeten vt) De buurman en buurvrouw ...... ons gisteren op de markt.

Slide 19 - Open question

klankveranderend/ sterk of onregelmatige werkwoorden zijn werkwoorden die in de verleden tijd van klank veranderen.

Slide 20 - Slide

Klankveranderende werkwoorden

De klank van het werkwoord verandert in de verleden tijd
Bijvoorbeeld:              
tegenwoordige tijd
verleden tijd
Ik loop         - wij lopen
ik liep              - wij liepen
Ik zwem      - jullie zwemmen
Ik zwom          - jullie zwommen
hij zegt        - wij zeggen         
Hij zei               - wij zeiden
Hij eet          - zij eten
Hij at                - zij aten

Slide 21 - Slide

Wat is geen klankveranderend werkwoord?
A
zitten
B
vragen
C
duiken
D
spelen

Slide 22 - Quiz

Wat is een klankveranderend werkwoord?
A
lopen
B
regenen
C
vieren
D
betalen

Slide 23 - Quiz

'Liegen' is een klankveranderend werkwoord
A
Juist
B
Onjuist

Slide 24 - Quiz

Is

KOPEN

een klankveranderend werkwoord?
A
ja
B
nee

Slide 25 - Quiz

andere-klankwerkwoorden
zelfde-klankwerkwoorden
Tip
Zelfde-klankwerkwoorden zijn woorden die in de verleden tijd dezelfde klank houden (zwak). 
Andere-klankwerkwoorden zijn woorden die in de verleden tijd een andere klank krijgen (sterk).
rijden
fluiten
huilen
praten
vinden
verven
lopen
zitten
zuchten
wandelen
glijden
kiezen

Slide 26 - Drag questionvoltooid deelwoord

Slide 27 - Slide

Voltooid deelwoord herkennen

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Video

Wat is een voltooid deelwoord?
A
werkwoord
B
de , het , een
C
persoonsvorm
D
zelfstandig naamwoord

Slide 30 - Quiz

Een voltooid deelwoord ...
A
staat altijd aan het begin van een zin
B
staat vaak in het midden van een zin
C
staat meestal aan het eind van een zin

Slide 31 - Quiz

Wat is een voltooid deelwoord?
A
heel werkwoord
B
persoonsvorm
C
ge-be-her-ver-ont woorden
D
werkwoordelijk gezegde

Slide 32 - Quiz

Wat is een voltooid deelwoord?
A
aankomen
B
groeten
C
gedaan
D
zwemmen

Slide 33 - Quiz

Wat is geen voltooid deelwoord?
A
Gelopen
B
Verzorgd
C
Gewerkt
D
Worden

Slide 34 - Quiz

Wat zijn voltooide deelwoorden?
A
schrijven
B
gedacht
C
overkomen
D
verteld

Slide 35 - Quiz