14.2 De Behoefte aan energie

Op welke manieren zijn mensen afhankelijk van het milieu?
1 / 16
next
Slide 1: Mind map
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Op welke manieren zijn mensen afhankelijk van het milieu?

Slide 1 - Mind map

Slide 2 - Slide

Natuurlijk hulpbronnen

Slide 3 - Slide

14.2 De behoefte aan energie
Niet-duurzame bronnen (Fossiele brandstoffen & Kernenergie)
Duurzame energie

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij het winnen en verbruiken komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Waarom draagt fossiele brandstof bij aan een versterkt broeikaseffect?
A
Fossiele brandstof is ontstaan uit producten van de fotosynthese
B
Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt zuurstof vrij
C
Bij verbranding van fossiele brandstof komt CO2 vrij

Slide 8 - Quiz

Kernenergie
 • Uranium atoomkernen gesplitst, hierbij komt energie vrij
 • Geen luchtverontreiniging en geen koolstofdioxide
 • Radioactief afval

Slide 9 - Slide

Duurzame energie
 • Veroorzaakt geen milieuverontreiniging, energiebron raakt niet op
 • Biomassa verbranden, biobrandstoffen en biodiesel
 • Windmolens
 • Zonneboilers en zonnepanelen
 • Waterkracht

Slide 10 - Slide

Wat is het voordeel van het gebruik van duurzame energiebronnen?
A
Vermindering van de hoeveelheid afval
B
Vermindering van de hoeveelheid zuurstof in de lucht
C
Vermindering van het energieverbruik
D
Vermindering van de hoeveelheid CO2 in de lucht

Slide 11 - Quiz

Milieuvervuiling

Slide 12 - Slide

Ozonlaag
 • Houdt uv-straling tegen
 • Cfk's breken ozon af
 • Gat in ozonlaag
 • Door maatregelen aan het herstellen

Slide 13 - Slide

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 14 - Slide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 15 - Slide

En wat nu?
Verder met de opdracht

Slide 16 - Slide