8.2 Energie in ecosystemen + 8.3 Koolstofkringloop

H8 Kenmerken van ecosystemen
Deze les: 
- §8.2 Energiestromen in een ecosysteem
- §8.3 Koolstofkringloop

Huiswerk: 
- Opdracht 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36 en 37 van §8.2
- Opdracht 40 en 41 van §8.3
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

H8 Kenmerken van ecosystemen
Deze les: 
- §8.2 Energiestromen in een ecosysteem
- §8.3 Koolstofkringloop

Huiswerk: 
- Opdracht 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36 en 37 van §8.2
- Opdracht 40 en 41 van §8.3

Slide 1 - Slide

Eten en gegeten worden... 

Slide 2 - Slide

Een voedselketen loopt altijd volgens een vaste opbouw: 
  Producenten 
Reducenten
Consumenten 1e orde (herbivoor)
Consumenten 2e orde (carnivoor)

Slide 3 - Drag question

Voedselkringloop

Slide 4 - Slide

Welke groep hoort bij nummer 1?
A
Reducenten
B
Afvaleters
C
Producenten
D
Consumenten

Slide 5 - Quiz

Welke rol spelen consumenten in een voedselkringloop?
A
Nemen mineralen op en maken organische stoffen
B
Zetten organische stoffen om in andere organische stoffen
C
Breken organische stoffen af tot mineralen
D
Nemen organische stoffen op en maken anorganische stoffen

Slide 6 - Quiz

Leerdoel  §8.2
  • Je beschrijft de voedselketens in een voedselweb.
  • Je tekent en interpreteert voedselpiramides in een ecosysteem.
  • Je beschrijft een energiestroomschema op een bepaald trofisch niveau.Slide 7 - Slide

Voedselketens
Voedselketen = een reeks van organismen die begint bij producenten en waarbij de een voedsel is voor de ander.


Slide 8 - Slide

Voedsel                             web

Slide 9 - Slide

Piramide van aantallen - 1

Aantallen: Hoeveelheid individuen zijn er aanwezig in een schakel van een voedselketen


Slide 10 - Slide

Piramide van aantallen - 2

De vorm hoeft niet altijd een piramide te zijn.
Slide 11 - Slide

Piramide van biomassa


Biomassa: alle organische stof in één schakel van een voedselketen, drooggewicht in g/m2 (Koolhydraten, eiwitten, vetten, mineralen)

Slide 12 - Slide

Piramide van productiviteit


Piramide van biomassa is een momentopname. Na de oogst zal de biomassa van de producenten klein zijn. Jaargemiddelde: piramide van productiviteit.


Slide 13 - Slide

Energiestroomschema

Slide 14 - Slide

Producenten

Slide 15 - Slide

Productie door producenten
Bruto primaire productie = de hoeveelheid organische stoffen die producenten maken.
In gram/oppervlakte/jaar of gram/volume/jaar
Dus g/m2/jaar of g/m3/jaar
Producenten maken organische stoffen en leveren hiermee energie voor een heel ecosysteem


Slide 16 - Slide

Producenten
Bruto Primaire productie = de hoeveelheid organische stoffen die producenten maken.

Netto primaire productie = de hoeveelheid organische stoffen die producenten maken – de organische stoffen die ze zelf gebruiken (brandstof)/ dissimilatie
NPP=BPP-DSlide 17 - Slide

Aan de slag!
Maak nu opdracht 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36 en 37 van §8.2

Slide 18 - Slide

Leerdoel  §8.2
  • Je beschrijft de voedselketens in een voedselweb.
  • Je tekent en interpreteert voedselpiramides in een ecosysteem.
  • Je beschrijft een energiestroomschema op een bepaald trofisch niveau.Slide 19 - Slide

Leerdoel §8.3
  • Je beschrijft de snelle en langzame koolstofkringloop 

Slide 20 - Slide

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof (de C)
Slide 21 - Slide

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop hebben verbranding (=dissimilatie)?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 22 - Quiz

Welke rol spelen de reducenten in de koolstofkringloop?

Slide 23 - Open question

Welke kleuren hebben de producenten, consumenten en reducenten in Binas?

Slide 24 - Open question

Verbranding van fossiele brandstoffen

Slide 25 - Slide

Leg uit waardoor de CO2 uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen een oorzaak is van de stijging van het gemiddelde CO2 gehalte van de dampkring.

Slide 26 - Open question

Stencil Koolstofkringloop
Maak in tweetallen

Slide 27 - Slide

Leerdoel §8.3
  • Je beschrijft de snelle en langzame koolstofkringloop 

Slide 28 - Slide

H8 Kenmerken van ecosystemen
Deze les: 
- §8.2 Energiestromen in een ecosysteem
- §8.3 Koolstofkringloop

Huiswerk: 
- Opdracht 22, 24, 26, 29, 31, 33, 36 en 37 van §8.2
- Opdracht 40 en 41 van §8.3

Slide 29 - Slide