7. Het bouwbesluit

7 Het Bouwbesluit

Een inleiding tot het bouwbesluit.


 

1 / 24
next
Slide 1: Slide
BedrijfskundeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

7 Het Bouwbesluit

Een inleiding tot het bouwbesluit.


 

Slide 1 - Slide

Bouwbesluit

Na deze les weet je:

-  Wat het bouwbesluit is.

-  Wat het doel is van het bouwbesluit.

-  Uit welke hoofdstukken het bouwbesluit bestaat

Globale inhoud van het bouwbesluit.

-  Wat een V&G plan is.

Slide 2 - Slide

Wat is volgens jou het bouwbesluit?

Slide 3 - Mind map

Het gaat dus om technische en funtionele eisen van een gebouw

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

opbouw Bouwbesluit

Hoofdstuk:  Geeft het onderwerp bv.  hst 2 Veiligheid


aansturings Artikel nr:  Geeft het deelonderwerp bv 2.5 Trappen

Nota van toelichting: Geeft uitleg over het onderwerp

 Aansturingstabel: Geeft specifieke afmetingen en eisen, bv minimalen breedte trap.

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

aansturingstabel behorend bij Artikel 2.5.1 Trappen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Link

Slide 10 - Slide

Daglichtberekening

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Vanaf 2020 Beng:  Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Slide 13 - Slide

Gasaansluiting nu nog in het bouwbesluit, wordt eruit gehaald.

Slide 14 - Slide

bouwwerken en openbare erven terreinen

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Architect verantwoordelijk in de  ontwerp en voorbereidingsfase.
Aannemer in de uitvoeringsfase, samen stellen zij het V& G plan op

Slide 17 - Slide

samenvatting bouwbesluit
In de hierna volgende video vindt je een samenvatting van het bouwbesluit, met name voor woningen.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Tekst
Hfst 6 Installaties
Hfst 7 Gebruik
Hfst 8 Bouwen en slopen
Veiligheidsplan
Grondwaterstand
verbod op overbewoning
Rookverbod en open vuur
Indeling rioleringsinstallatie
Brandmelding

Slide 20 - Drag question

Wat is het doel van het bouwbesluit?

Slide 21 - Open question

Noem minstens 3 hoofdstukken uit het bouwbesluit.

Slide 22 - Open question

Wanneer is een V &G plan verplicht op een bouwwerk?

Slide 23 - Open question

Opdracht

Nu techniek Bouw over het bouwbesluit.Bouw> bedrijfskunde Bouw> voorbereiding -regelgeving


Maak dan opdracht 7 Bouwbesluit uit de je teamsite


Lees eerst
klik hier NU techniek Bouw

Slide 24 - Slide