PDO Les 3b Leeftijdsindeling & lichamelijk ontwikkeling

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)
1 / 14
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 1

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Pedagogiek, Didactiek en Ontwikkeling (PDO)

Slide 1 - Slide

Nodig bij de deze les:
* Leer- en werkboek: Basisboek Opvoeding en Ontwikkeling Ho. 2
* Laptop (opgeladen)
* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les
* Eventueel pen en papier voor aantekeningen

Slide 2 - Slide

Wat gaan we vandaag behandelen?
- terugblik op de vorige les
- doelen van de les
- paragraaf 2.2 & 2.3
- huiswerk voor de volgende les/of week (bij twee uur
        achter elkaar PDO)

Slide 3 - Slide

Terugblik op hoofdstuk 1 d.m.v. vier                                              vragen

Slide 4 - Slide

Wat is ontwikkelingspsychologie?
A
De wetenschap die het menselijk gedrag bestudeert.
B
De wetenschap die het gedrag bestudeert van de mens in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling.
C
De wetenschap die het gedrag van mens en dier bestudeert.

Slide 5 - Quiz

Wat valt onder cognitieve ontwikkeling?
A
kennis, denken, intelligentie, creativiteit
B
groeien, motoriek, senso-motoriek
C
cultuur, imitatie, gevoelens

Slide 6 - Quiz

Wat houdt het begrip 'ontwikkeling' in?
A
Een duurzame verandering
B
Een snelle verandering
C
Rijping
D
Groeien

Slide 7 - Quiz

Er zijn verschillende vlakken waar een mens zich in ontwikkelt.

Wij noemen dit 'ontwikkelingsgebieden'
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

2.2 Leeftijdsindeling
We weten wat een gemiddeld kind doet (gedrag) en hoe hij groeit (fysiek) per leeftijdsfase.
Bv: koppigheidsfase rond 2 jaar, groeisprongen bij meisjes rond groep 8, groeisprongen bij jongens rond de eerste klas.

 In elke fase is een ontwikkeling te zien die specifiek is voor die leeftijd.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

2.3  Lichamelijke ontwikkeling
  • Groeien > lengte, enz.

  • Motorische ontwikkeling: je lichaam onder controle hebben
     * grove motoriek
    *  fijne motoriek

Slide 11 - Slide

Geef een voorbeeld van de ontwikkeling van de fijne motoriek.

Slide 12 - Open question

2.3 Lichamelijke ontwikkeling

Sla je boek open op bladzijde 35. Lees paragraaf 2.3 

Schrijf op/Typ: 
- welke zintuigen zijn er?
- wat houdt sensomotoriek in?
- welk zintuig wordt niet in deze paragraaf beschreven?

Slide 13 - Slide

huiswerk
Tijd over? Aan de slag :)

Goed doorlezen blz. 34 t/m 38 in het leerboek Opvoeding en ontwikkeling
• Globaal doorlezen de leerstof van § 2.4 en 2.5

Maken:
- theorievragen van paragraaf 2.2 en 2.3  werkboek 'Opvoeding en Ontwikkeling'

Huiswerk:_______________________________________________________________________
-bovenstaande nog niet aan toegekomen? Dan wordt dat huiswerk voor de komende les.
                                                                       ~succes!~Slide 14 - Slide