Herhaling H8

Herhaling H8
1 / 28
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 28 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Herhaling H8

Slide 1 - Slide

Voorkennis

Slide 2 - Slide

Uitleg intervallen

Slide 3 - Slide

Uitleg soorten stijgen en dalen

Slide 4 - Slide

vb soorten stijgen en dalen

Slide 5 - Slide

8.1

Slide 6 - Slide

Toenamediagram
Een toenamediagram geeft de verandering aan van bijvoorbeeld de temperatuur (T) ten opzichte van de tijd (t)

Slide 7 - Slide

8.1 A Van grafiek naar toenamediagram
Bij een toenamediagram
 • staan de verticale lijnstukjes boven de rechtergrens van het interval
 • ligt bij een afname het verticale lijnstukje onder de horizontale as

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

8.1 B Toenamediagram ->  grafiek

 • toename/afname van 0 -> top
 • lijnstukjes boven horizontale as -> grafiek is stijgend
    worden ze steeds kleiner -> afnemend stijgend
 • lijnstukjes onder horizontale as -> grafiek is dalend
    worden ze steeds kleiner -> afnemend dalend

Slide 10 - Slide

8.1 theorie C


Gemiddelde verandering per tijdseenheid
ΔtΔN=t2t1N2N1

Slide 11 - Slide

8.1 theorie D
 • gemiddelde verandering op [xA,xB]
 • differentie quotiënt op [xA,xB]
 • richtingscoëfficiënt of helling van lijn AB

één formule:

ΔxΔy=xBxAyByA

Slide 12 - Slide

Gemiddelde verandering bij een grafiek

Slide 13 - Slide

8.2A Benadering snelheid op één moment
link naar geogebra
 • Je benadert de snelheid op één moment door het interval steeds kleiner te maken 
 • formule 
 • -> rc raaklijn in het punt geeft de snelheid
y=x2+10x

Slide 14 - Slide

8.2B Benadering -> berekening met GR
formule grafiek invoeren via y= 
 
math 8 (nderiv), invullen x en via vars-yvars-1 kies je voor y1

x=x-coördinaat van het punt waarin je de snelheid wil berekenen
A: (2,16) dus x=2 invoeren geeft de snelheid
Y1=x2+10x

Slide 15 - Slide

8.2C Aantonen dat y toeneemt voor x=a
Bereken met de GR 


Is de uitkomst >0 dan neemt y toe voor x=a
Is de uitkomst <0 dan neemt y af voor x=a
[dxdy]x=a

Slide 16 - Slide

8.2 D Hellinggrafiek schetsen

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

8.3 Differentiëren (hellingfunctie bepalen)

Slide 26 - Slide

8.4
8.4A Notaties afgeleide
8.4B De afgeleide van een machtsfunctie met negatieve en gebroken exponent
8.4 C De kettingregel

Slide 27 - Slide

8.5 Extreme waarden en de afgeleide
8.5A Extreme waarden berekenen met de afgeleide ( let op schets)
8.5 B Formules met parameter

Slide 28 - Slide