Checking sprint 2 introductie doktersassistent

Checking sprint 2 
Weten jullie het allemaal nog... ?
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BSDAMBOStudiejaar 1

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Checking sprint 2 
Weten jullie het allemaal nog... ?

Slide 1 - Slide

Procesmatig werken is...

Slide 2 - Mind map

Procesmatig werken 
 • Bepaalde ordening in het werk 
 • samenwerken 
 • efficiënt 
 • gestructureerd

Slide 3 - Slide

Wat is de NVDA?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Link

KABIZ is...

Slide 6 - Mind map

Slide 7 - Link

Rechtspositie zorgvrager en zorgverlener

Slide 8 - Slide

Rechtspositie zorgvrager

vastgelegd in de WGBO
De Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst
Rechtspositie zorgverlener
 • Recht op eigen beslissingen
 • Wetgevingen:
             WGBO
             Wet BIG
             Wetgeving rond Ethisch                dilemma's     
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Rechtspositie stagaire/ leerlingen Stagiaire/leerling

Slide 9 - Slide

WGBO
De Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst

 • Beschrijft de rechten en plichten van de zorgvrager en zorgverlener vanaf de start van een behandeling of onderzoek.

 • Toestemming en recht op informatie zijn de belangrijkste onderwerpen die zijn vastgelegd in deze wet.

Slide 10 - Slide

WGBO rechten zorgvrager
 • Recht op informatie door hulpverlener;
 • Toestemming voor een medische behandeling;
 • Inzage in het medisch dossier;
 • Geheimhoudingsplicht door hulpverlener;
 • Recht op privacy tijdens een medische  behandeling;
 • Vertegenwoordiging van zorgvragers die niet zelf kunnen beslissen.

Slide 11 - Slide

WGBO plichten zorgvrager
 • De zorgvrager moet de zorgverlener  goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek.

 • De zorgvrager moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en de adviezen opvolgen.

Slide 12 - Slide

WGBO plichten zorgverlener

 • Informatie verstrekken;
 • Dossier bijhouden;
 • Beschermen van privacy.

Slide 13 - Slide

WGBO rechten zorgverlener

 • Het recht verzoeken te weigeren.
            Niet ingaan op onredelijke verzoeken
            Niet afdwingen van een behandeling

Slide 14 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • De zorgvrager kan de zorgverlener aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de gemaakte fouten.
 • Een fout kan ontstaan door onzorgvuldig handelen/ nalaten van handelen.

Slide 15 - Slide

Beroepsaansprakelijkheid
 • Civielrechtelijk = zorgverlener is aansprakelijk voor de schade en moet                                              evt. kosten zelf vergoeden

 • Strafrechtelijk = gedrag van zorgverlener is strafbaar.
                                              (boete of gevangenis)

 • Aansprakelijkheid van de werkgever= Als de doktersassistent fouten maakt, zal de zorgvrager meestal niet hem/haar persoonlijk aansprakelijk stellen, maar wel de werkgever.

Slide 16 - Slide

Wet BIG
 • Hierin zijn de voorbehouden handelingen opgenomen
 • Doel is de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog houden.
 • Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en    onzorgvuldig handelen van zorgverleners. 
 •  Dit doet de Wet BIG onder andere 
        met het BIG-register.

Slide 17 - Slide

Rechtspositie Stagaire/leerling
 • Je rechten en plichten staan vast in een stageovereenkomst (stagiaires).
 • Veel rechten en plichten staan benoemd in het CAO
(voor iedere branche verschillend)

Slide 18 - Slide

Wetgeving rond ethische dillema's komt nog in een volgend hoofdstuk aan bod

Slide 19 - Slide

Zodra je bij een huisarts komt met een bultje op je arm, ga je een geneeskundige behandelingsovereenkomst aan.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

Een zorgvrager is niet verplicht alles te vertellen wat van belang is voor de behandeling.
A
waar
B
niet waar

Slide 21 - Quiz

De letter WGBO staan voor.....
A
Wet gebruik en behandelingsovereenkomst
B
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
C
Wet gehandicapten behandelingsovereenkomst
D
Wet geneeskundige basisovereenkomst

Slide 22 - Quiz

In de WGBO staat onder meer dat de patiënt recht heeft op informatie.
A
Goed
B
Fout

Slide 23 - Quiz

Wat houdt WGBO in ?
A
Wat er in het zorgdossier moet staan
B
De rechten en plichten van clienten en zorgverleners

Slide 24 - Quiz

Je bent volgens de WGBO als patiënt verplicht om je zorgverlener volledig en eerlijk op de hoogte te brengen van je problematiek
A
juist
B
onjuist

Slide 25 - Quiz

''Beschermd tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen''
Over welke wet hebben we het?
A
WGBO
B
Civiel recht
C
Rechtsstaat
D
Wet BIG

Slide 26 - Quiz

Waarvoor staan de letters BIG
A
Bedrijven in Gezondheidszorg
B
Beroepen Individuele Gezondheidszorg
C
Bezwaarcommissie In Gezondheidszorg
D
Beroepsprocedure in Gezondheidszorg

Slide 27 - Quiz

''Wet waarbij je een behandelingsovereenkomst aangaat met de patient.''
A
BIG
B
WGBO

Slide 28 - Quiz

Wat zijn voorbehouden handelingen?

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide