6.4 Een kringloop

Voedselketen
  • Rij organismen die van elkaar leven
  • Ieder organisme heet een schakel
  • Begint altijd met een plant
  • Pijl betekent: wordt gegeten door 
1 / 26
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

Items in this lesson

Voedselketen
  • Rij organismen die van elkaar leven
  • Ieder organisme heet een schakel
  • Begint altijd met een plant
  • Pijl betekent: wordt gegeten door 

Slide 1 - Slide

Voedselweb
  • Meerdere voedselketens bij elkaar 

Slide 2 - Slide

Voedselpiramide
1 havik eet meerdere muizen
Er zijn dus veel muizen nodig om een havik te voeden

Alle organismen in een voedselketen vormen een voedselpiramide
 > Piramide van aantallen
> Piramide van gewicht

Slide 3 - Slide

?
?

Slide 4 - Slide

Piramide van aantallen
Piramide van gewicht

Slide 5 - Drag question

Waarom zijn er meer rupsen dan sperwers?

Voedselketens kun je organiseren op
gewicht en aantal.

Bij beiden verdelingen je dan een voedselpiramide.
Links zie je en voedselpiramide van aantallen.

Onderaan veel, bovenaan weinig

Slide 6 - Slide

Voedselpiramide
Soms is 1 plant (zoals een boom) voldoende om een keten te voeden.

Aantallen zijn laag,
maar het gewicht is hoog


Piramide van aantallen
Piramide van Gewicht

Slide 7 - Slide

Voedselpiramide van
Aantallen
Voedselpiramide van 
Biomassa (gewicht)
Piramide van Gewicht

Slide 8 - Slide

Piramide van gewicht: waarom wordt niet alle energie doorgegeven naar de volgende schakel?

Slide 9 - Open question

Piramide van biomassa

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Hoofdstuk 6 paragraaf 4
Deze les:
- Herhaling 6.2 en 6.3
- Uitleg 6.4

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Voedselkringloop

Slide 14 - Slide

Voedselkringloop
Producenten
-> Planten
Consumenten (Gebruikers)
-> Planteneters/vleeseters en alleseters
Afvaleters
-> Bodemdieren
Reducenten
-> Schimmels/bacteriën

Slide 15 - Slide

Producenten-consumenten-afvaleters-reducenten
afvaleters

Slide 16 - Slide

Producenten
Reducenten
Consumenten
Afvaleters
Mineralen

Slide 17 - Drag question

Voedselkringloop
Planten hebben mest nodig (mineralen)
In een bos hoef je geen mest te strooien
Er ontstaat telkens opnieuw mest door
natuurlijk afval wat wordt omgezet in
mineralen > dit noem je de voedselkringloop

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Hoe maak je gebruik van de voedselkringloop?

Gft-afval kan omgezet worden in compost:

Slide 20 - Slide

producent
consument
reducent
afvaleter

Slide 21 - Drag question

Producenten
Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Mineralen

Slide 22 - Drag question

Slide 23 - Video

Mineralen
Producenten
Reducenten
Afvaleters
Consumenten

Slide 24 - Drag question

Slide 25 - Video

Opdrachten
  • Paragraaf 6.4 opdracht 1 t/m 12

Slide 26 - Slide