cross
Kidsweek in de Klas
Welkom bij het lesmateriaal van Kidsweek in de Klas

Wereld & Taal

Lesplan met 2 lessen
Extreem weer: orkanen
AardrijkskundeBasisschoolGroep 7,8
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een extra les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
verdiepende les: Orkanen
Na deze les: weet ik wat een orkaan is en hoe een orkaan ontstaat (wereldoriëntatie). weet ik of een orkaan hetzelfde is als een tyfoon of cycloon (wereldoriëntatie). weet ik of een orkaan ook in Nederland kan voorkomen (wereldoriëntatie). weet ik hoe orkanen genoemd worden (wereldoriëntatie).begrijp ik de moeilijke woorden die met de bescherming tegen het water te maken hebben (woordenschat). kan ik een informatiefolder over orkanen maken (taal - schrijven).
Afsluitende quiz
Speel met uw leerlingen de afsluitende quiz. In deze quiz testen zij hun kennis over het onderwerp en laten zij zien wat zij hebben geleerd over het onderwerp. Uw leerlingen kunnen meedoen met een wisbordje of kladblaadje, of zij kunnen meedoen met hun eigen device.
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 3 lessen
Wat een weer!
Begrijpend lezenLezen+3BasisschoolGroep 5,6
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een nieuwe les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
startles a.d.h.v. de actualiteit: In de wolken ...
Na deze les:weet ik hoe neerslag (regen, sneeuw, hagel) ontstaat. (wereldoriëntatie & begrijpend lezen)weet ik welke soorten wolken we kennen.(wereldoriëntatie & begrijpend lezen)kan ik aan de hand van de wolken voorspellen welk weer het wordt (wereldoriëntatie & begrijpend lezen).begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst (taal - woordenschat).
verdiepende les: Wat een weer!
Na deze les:weet ik welke informatie er in een weerbericht wordt gegeven (begrijpend lezen & wereldoriëntatie). weet ik hoe ik de informatie van het weerbericht in kaarten/grafieken/tabellen kan aflezen en welke apps hierbij kunnen helpen (begrijpend lezen & wereldoriëntatie). weet ik hoe we neerslag, wind en temperatuur meten (begrijpend lezen & wereldoriëntatie).weet ik wat de belangrijke woorden uit de tekst betekenen (begrijpend lezen & woordenschat).kan ik het weerbericht van vandaag presenteren (taal - schrijven & spreken).
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 3 lessen
Discriminatie & racisme
Begrijpend lezenGeschiedenis+4BasisschoolGroep 7,8
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een nieuwe les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Startles a.d.h.v. de actualiteit: racisme
Na deze les:weet ik wat er wordt verstaan onder racisme (wereldoriëntatie & taal). weet ik wat de aanleiding is van de wereldwijde protesten tegen racisme (wereldoriëntatie). weet ik wat de Nederlandse kinderen Raphaël (12), Miracle (10) en Jeniah (12) merken van racisme (wereldoriëntatie & begrijpend lezen). weet ik wat de belangrijke woorden uit de tekst betekenen (begrijpend lezen & woordenschat).kan ik mijn gedachten en gevoelens over het onderwerp verwoorden waarbij ik gebruikmaak van argumenten voor mijn standpunt (taal - spreken).
Verdiepende les: Discriminatie
Na deze les:weet ik wat het verschil is tussen racisme en discriminatie (wereldoriëntatie & taal). weet ik hoe racisme en discriminatie er in het verleden heeft uitgezien (wereldoriëntatie).Na deze les begrijp ik de belangrijke woorden die met discriminatie en racisme te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat).Na deze les kan ik een plan presenteren waarin ik aangeef wat er op onze school gedaan kan worden om discriminatie en racisme (nog verder) tegen te gaan (taal).
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 3 lessen
Klimaatzones in de wereld
Begrijpend lezenLezen+3BasisschoolGroep 7,8
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een nieuwe les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
startles a.d.h.v. de actualiteit
Na deze les:weet ik wat er voor bijzonders aan de hand is in de bergen in Oostenrijk (begrijpend lezen & wereldoriëntatie). weet ik wat Luuk (10) hiervan vindt (begrijpend lezen & wereldoriëntatie). weet ik waar Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland liggen (wereldoriëntatie). begrijp ik de belangrijke woorden uit de tekst (taal - woordenschat).
verdiepende les: klimaten in de wereld
Na deze les:weet ik welke klimaten we in de wereld kennen, waar ze voorkomen en tot welke begroeiing dit leidt (wereldoriëntatie & begrijpend lezen).weet ik wat de belangrijke woorden uit de tekst betekenen (begrijpend lezen & woordenschat).kan ik op een wereldkaart aangeven waar zich welke klimaten bevinden en welke begroeiing hier groeit (taal - schrijven en spreken).
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 1 les
WOII - Anne Frank
GeschiedenisBasisschoolGroep 7,8
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een nieuwe les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Anne Frank
Na deze les: weet ik wie Anne Frank was en hoe het komt dat het verhaal van Anne Frank zo bekend is geworden (wereldoriëntatie).weet ik waarom Anne Frank en haar familie moesten onderduiken en hoe hun leven er in die periode uitzag (wereldoriëntatie).kan ik in het kort vertellen welke belangrijke gebeurtenissen een rol hebben gespeeld in het leven van Anne Frank (wereldoriëntatie).begrijp ik de belangrijke woorden die met de Tweede Wereldoorlog en Anne Frank te maken hebben (begrijpend lezen & woordenschat). kan ik een betoog schrijven over de vraag: Hadden de teksten uit de dagboeken van Anne Frank uitgegeven mogen worden in de vorm van een boek? (taal - schrijven)
Andere filmpjes & lesideeën bij dit thema
Interactieve praatplaat Schooltv
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas
Lesplan met 3 lessen
Bacteriën en virussen
Begrijpend lezenLezen+3BasisschoolGroep 7,8
Welkom bij de proefles van Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal. Wekelijks wordt er bij het actuele nieuws uit Kidsweek een nieuwe les gemaakt. Bij deze lessen werken we vakoverstijgend. Kidsweek in de Klas - Wereld & Taal is kerndoeldekkend voor wereldoriëntatie. Klik op de les hieronder en klik vervolgens aan de rechterkant van uw scherm op Geef les om de les te openen. Nieuwsgierig geworden? Vraag hier een informatiepakket aan of ga direct elke week met de krant en het lesmateriaal aan de slag. U kunt al vanaf € 55, - een proefabonnement afsluiten. Dit abonnement stopt automatisch. Kijk hier voor alle opties. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar scholen@yandc.nl.
Starles a.d.h.v. de actualiteit: het coronavirus
Na deze les: weet ik waar het coronavirus voor het eerst is opgedoken. weet ik welke verschijnselen iemand ondervindt die besmet is met het virus.weet ik hoe het virus zich verspreidt en hoe verspreiding tegengegaan wordt.kan ik de gegevens in een grafiek aflezen. ken ik de belangrijke woorden die te maken hebben met ziek zijn en de verspreiding van ziektes.
verdiepende les: bacteriën en virussen
Na deze les: weet ik wat bacteriën en virussen zijn. kan ik verschillen en overeenkomsten tussen een bacterie en een virus benoemen.kan ik een paar voorbeelden geven van bacteriën en virussen.weet ik wat het immuunsysteem is en wat hij doet. kan ik een column schrijven waarin ik mijn mening geef over de situatie rondom het coronavirus.
Kidsweek in de KlasKidsweek in de Klas