SCORE Nederlands vo/mbo
Een leskanaal van de Basisacademie

Proeflessen - Schrijven

Lesplan met 7 lessen
Lesplan Schrijven OF-1F (leerjaar 1; gratis)
DoelgroepDeze leerlijn Schrijven op niveau 0F-1F is bestemd voor het eerste leerjaar van het vmbo. We zijn uitgegaan van het kaderniveau. Waar mogelijk en nodig is voorzien differentiatie vmbo-b(k) aan de ene en vmbo-gt aan de andere kant. Voor havo/vwo-leerlingen kun je dit lesplan als basis gebruiken en zelf dia's toevoegen (of vervangen) met een verzwaarde opdracht. OpzetDe leerlijn voor leerjaar 1 bestaat uit 3 blokken. Elk blok biedt lesstof voor 5-8 lesuren (afhankelijk van hoe licht of zwaar je het programma wilt maken). Het totale jaarprogramma komt daarmee op 15-24 lesuren. Ieder blok bevat theorie, verwerkingsopdrachten en een eindopdracht voor het schrijfdossier. Daarbij horen een nakijkformulier voor de leerling, om feedback te kunnen geven aan een medeleerling en een beoordelingsformulier met normering voor de docent.LeerdoelenDe leerling kan: verschillende schrijfproducten herkennen;basisvaardigheden toepassen die betrekking hebben op schriftelijke communicatie;zich schriftelijk begrijpelijk uitdrukken;de juiste conventies herkennen en het belang daarvan inzien;de opmaak van een tekst volgens de regels verzorgen;in schriftelijke en digitale bronnen informatie zoeken, beoordelen en waarde ervan zien;schrijfproducten planmatig voorbereiden en uitvoeren;reflecteren op en herschrijven van een schrijfproduct naar aanleiding van geleverde feedback;deelnemen aan een overleg, planning of discussie.
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 1
Blok 1 - Wat is schrijfvaardigheid?
Schrijven is een onderdeel van het dagelijks leven. In de eerste les van deze lessenreeks worden leerlingen daarvan bewust gemaakt. Verder komen basale schrijfregels aan bod (hoofletters, leestekens) waaraan de teksten moeten voldoen. Tot slot oefenen de leerlingen met het schrijven van korte berichten, waarna ze feedback geven en ontvangen en deze verwerken. Doelen:- De leerling herkent een aantal schrijfproducten in het dagelijks leven. ­- De leerling kan verschillende schrijfproducten noemen.
Blok 1 - Schrijven voor publiek
In deze les staan schrijfdoelen en afstemming op je publiek centraal. Leerlingen maken kennis met de verschillende soorten doelgroepen en oefenen met het herkennen van publiek waarvoor een tekst bestemd is. Vervolgens oefenen ze met het schrijven van korte berichten voor een specifieke doelgroep. Tot slot komt het begrip schrijfdoel voorbij. De leerlingen maken kennis met verschillende tekstdoelen en oefenen met het herkennen ervan.Doelen:- De leerling weet dat er verschil is in publiek.- De leerling weet dat je als schrijver rekening houdt met je publiek en kan voorbeelden daarvan geven.­- De leerling kent de verschillende schrijfdoelen.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
BLOK 1 - schrijfplan voor een verslag
In deze les oefenen de leerlingen allereerst met het beoordelen van de leesbaarheid van een tekst. Ze worden bewust gemaakt van aspecten die de leesbaarheid van een tekst bepalen. Hierna komen de afspraken aan bod rond de opbouw van een tekst, zals het gebruik van alinea's en witregels. Daarna wordt het schrijfplan geïntroduceerd en maken de leerlingen zelf zo'n schrijfplan. Doelen:- De leerling weet wat een verslag is.-­ De leerling weet wanneer je een verslag schrijft.-­ De leerling kan het schrijven van een verslag voorbereiden.­- De leerling heeft weet van enkele schrijfconventies.(Deze les is niet vrij toegankelijk.)
SCORE Nederlands vo/mboSCORE Nederlands vo/mbo