HAVO-4 2.4 Dichtheid

HAVO-4 Ch.Ov. 2.4 Dichtheid

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

HAVO-4 Ch.Ov. 2.4 Dichtheid

Slide 1 - Tekstslide

Deze les
Herhaal je hoe je massa en volume in elkaar omrekent m.b.v. de dichtheid.

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
  • je kunt de dichtheid van stoffen opzoeken in Binas
  • je kunt de eenheid van dichtheid uit Binas (kg/m3) omrekenen naar de eenheden in de opgave
  • je kunt massa en volume in elkaar omrekenen met behulp van de dichtheid

Slide 3 - Tekstslide

Beschrijf in je eigen woorden:
wat is dichtheid?

Slide 4 - Open vraag

Dichtheid
 =    massa 
      volume

Slide 5 - Tekstslide

0

Slide 6 - Video

Aluminium
Aluminium heeft een dichtheid van 2700 kg/m3
Je schrijft het ook wel als 2700 kg m-3

Dit spreek je uit als 2700 kilogram per kubieke meter. 
Als je dus 1 m3 aluminium neemt en op een (hele grote) weegschaal legt, geeft de weegschaal 2700 kilogram aan.

Slide 7 - Tekstslide

Dichtheid (formule)
ρ=Vmm=ρVV=ρm
ρ=dichtheid(kg.m3ofm3kg)
m=massa(kg)
V=volume(m3)
Binas 8 t/m 12

Slide 8 - Tekstslide

Zoek op: Wat is de dichtheid van koper?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 9 - Open vraag

Zoek op: Wat is de dichtheid van alcohol?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 10 - Open vraag

Zoek op: Wat is de dichtheid van aardgas?
Noteer de tabel uit Binas, het getal en de eenheid

Slide 11 - Open vraag

Omrekenen met dichtheid
Begin met 2 opgaven van massa naar volume
(en daarna volgen nog 2 opgaven van volume naar massa)

Heb je meer uitleg nodig? Bekijk dan het filmpje en de (eenvoudige) voorbeelden


dichtheid=volumemassa

Slide 12 - Tekstslide

Stappenplan
stap 1. Zoek dichtheid op in Binas. Kijk naar de eenheid bovenaan de kolom!
stap 2. Reken de dichtheid uit Binas (kg per m3) om naar dezelfde eenheden als in de opgave
stap 3. Vul de formule voor de dichtheid (rho = m / V) in met alle gegevens die je hebt. Noem je onbekende (wat gevraagd wordt) "x"
stap 4. Reken x uit 
stap 5. controleer >>>>>>>

A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (is het realistisch?)
L eesbaar?
E enheid juist?
S ignificantie juist?
NOTEER IN JE SCHRIFT
dit is je spiekbriefje

Slide 13 - Tekstslide

0

Slide 14 - Video

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 15 - Tekstslide

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 16 - Tekstslide

dichtheid - 5. voorbeeldopgaven
Stap 1 - formule :

Stap 2 - gegevens:

Stap 3 - invullen:  

Stap 4 - antwoord + eenheid:
 

Slide 17 - Tekstslide

Bereken het volume in mL van 245 mg zwavelzuur (H2SO4)

Slide 18 - Open vraag

Bereken het volume in mL van 19,2 g chloroform (l)

Slide 19 - Open vraag

Omrekenen met dichtheid
je hebt al 2 opgaven van massa naar volume geoefend

Nu volgen 2 opgaven van volume naar massa
dichtheid=volumemassa

Slide 20 - Tekstslide

Bereken de massa in gram van 95,33 L krypton (T = 273 K)

Slide 21 - Open vraag

Bereken de massa in g van 987 cm3 goud

Slide 22 - Open vraag

Geef aan hoe goed je het leerdoel "rekenen met massa, volume en dichtheid" beheerst
A
ik ken de formule niet, kan eenheden van de dichtheid niet omrekenen en doe berekening fout
B
ik ken de formule, ik kan eenheden van de dichtheid omrekenen, maar maak vaak fouten in de berekening
C
ik ken de formule, maar maak vaak fouten in de eenheden van de dichtheid, ik doe de berekening goed
D
ik maak (bijna) geen fouten in het rekenen met massa, volume en dichtheid

Slide 23 - Quizvraag

Als je nog een vraag hebt over deze les, stel hem dan hier:

Slide 24 - Open vraag

Eigen werk
maak opgave 60, 61 en 62 (boek)
noteer wel de berekeningen in je schrift en niet alleen in je rekenmachine. Op de toets moet je ook je hele berekening opschrijven, dus oefen hoe je dat netjes en volledig doet!

Slide 25 - Tekstslide

Bereken het volume in mL van 4,38 microgram ozon (T = 273 K)

Slide 26 - Open vraag

Bereken het volume in L van 97,2 kg gips

Slide 27 - Open vraag

Bereken de massa in kg van 103 mL paraffine olie

Slide 28 - Open vraag

bereken de massa in gram van 72,97 cm3 germanium

Slide 29 - Open vraag