cross

Zuivere stoffen en mengsels

Zuivere stoffen en mengsels
Science Jaar 1
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / Techniekvmbo b, k, gLeerjaar 1

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Zuivere stoffen en mengsels
Science Jaar 1

Slide 1 - Tekstslide

Vorige week
Stoffen
Stofeigenschappen 
Gevarensymbolen

Slide 2 - Tekstslide

Wat is geen stofeigenschap
A
Geur
B
Kleur
C
Smaak
D
Cola

Slide 3 - Quizvraag

De limonade is roze.
Wat is de stofeigenschap?

Slide 4 - Open vraag

Wat bedoelen we met stofeigenschappen
A
Dat vertelt waar een stof van gemaakt is.
B
Eigenschap waar we een stof aan kunnen herkennen.

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekent dit symbool
A
Bijtend
B
Mileu gevaarlijk
C
Giftig
D
Ontvlambaar

Slide 6 - Quizvraag

Wat betekent dit symbool
A
Ontvlambaar
B
Giftig
C
Bijtend
D
Mileu gevaarlijk

Slide 7 - Quizvraag

Slide 8 - Tekstslide

Deze week
  • Veiligheid
  • Zuivere stoffen en mengsels
  • Oplossing
  • Suspentie
  • Emulsie

Slide 9 - Tekstslide

Veiligheid
Beschermende kleding
- Labjas
- Veiligheidsbril
- Handschoenen

Slide 10 - Tekstslide

Moleculen
Als je een stof zo klein mogelijk  maakt dan blijft er nog maar een deeltje van deze stof over. Dat noemen we een molecuul

Slide 11 - Tekstslide

Zuivere stof of mengsel 
Een zuivere stof bestaat uit 1 soort molecuul
Een mengsel bestaat uit meerdere soorten moleculen.

Slide 12 - Tekstslide

Wat is een zuivere stof
A
Water
B
Limonade

Slide 13 - Quizvraag

Oplossing
Als een stof goed oplost in een vloeistof
De oplossing is helder

Slide 14 - Tekstslide

Verzadigde oplossing
Je hebt een verzadigde oplossing als je niet nog meer stof kan laten oplossen in een andere stof.

Slide 15 - Tekstslide

Hoe kun je soms meer stof oplossen?
A
Temperatuur verhogen
B
Temperatuur verlagen
C
Hard roeren
D
Schudden

Slide 16 - Quizvraag

Suspensie
Een vaste stof die niet oplost in vloeistof
Is troebel, je kunt er niet doorheen kijken

Slide 17 - Tekstslide

Een suspensie is
A
Helder
B
Troebel

Slide 18 - Quizvraag

Emulsie
Wanneer je een vloeistof niet kunt oplossen in een andere vloeistof
Is troebel je kunt er niet doorheen kijken

Slide 19 - Tekstslide

Emulgator
Om een emulsie goed te laten mengen kun je een emulgator gebruiken

Slide 20 - Tekstslide

Wanneer je een vloeistof niet goed in een andere vloeistof kan oplossen noem je dit een:
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 21 - Quizvraag

Als een vloeistof helder is dan noem je dit een:
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 22 - Quizvraag

Een vaste stof die niet is oplost in een vloeistof
A
Oplossing
B
Suspensie
C
Emulsie

Slide 23 - Quizvraag

Volgende week 
Verder met stoffen

Slide 24 - Tekstslide

Huiswerk
Learnbeat Stoffen 1.2 - Les 2 zuivere stoffen en mengsels

Slide 25 - Tekstslide